Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.03 “Слов’янські мови та літератури (переклад включно): болгарська, польська, російська, сербська, словацька, словенська, хорватська, чеська мова та література”

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
128 0:8 Залік
Вступ до літературознавства 16 16 1:1 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
135 0:8,4 Диф. залік
160 0:10 Іспит
Вступ до мовознавства 32 16 2:1 Іспит
Історія української літератури (ХІ–ХVІІІ століття) 16 16 1:1 Іспит

3-й семестр

4-й семестр

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія російської літератури (ІІ половина ХІХ століття) 16 1:0 Іспит
Історія української літератури (кінець ХІХ – початок ХХ століття) 16 16 1:1 Немає
Російська мова (морфологія) 32 32 2:2 Іспит
ТПП 32 16 2:1 Залік
Українська морфонологія 32 2:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія російської літератури (кінець ХІХ – початок ХХ століття) 16 16 1:1 Немає
Російська мова (синтаксис) 32 32 2:2 Немає
ТПП 32 16 2:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Вступ до соціолінгвістики
Український мовленнєвий етикет
32 2:0 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
270 0:16,9 Диф. залік
Історія російської літератури (ХХ століття). 10 0,6:0 Немає
Історія російської мови 20 1,3:0 Залік
Методика викладання української літератури 10 10 0,6:0,6 Залік
Російська мова (синтаксис) 30 30 1,9:1,9 Немає
Філософія мови 30 1,9:0 Залік
20 1,3:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Загальне мовознавство 28 14 1,8:0,9 Іспит
Історія російської літератури (ХХ століття). 14 0,9:0 Іспит
Російська мова (синтаксис) 42 42 2,6:2,6 Іспит
28 1,8:0 Залік