Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.034 “Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська мова та література”

    • Освітня програма
    • Навчальний план (2019 рік)
    • Рецензії та відгуки

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми перекладознавства 32 16 2:1 Іспит
Ділове мовлення 16 16 1:1 Залік
Загальне мовознавство 16 32 1:2 Іспит
Література російського зарубіжжя 16 16 1:1 Іспит
Педагогіка та психологія вищої школи 16 16 1:1 Залік
Поетика фольклору 16 16 1:1 Залік
Рос. література в контексті християн. культури 16 16 1:1 Залік
Методика викладання української літератури у вищій школі 32 0:2 Залік
Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики 16 16 1:1 Іспит
Магістерський семінар зі спеціальності (русисти) 32 58 2:3,6 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Культура російської мови 16 16 1:1 Іспит
Рос. література в контексті християн. культури 16 16 1:1 Іспит
Філософія мови 16 16 1:1 Залік
Магістерський семінар зі спеціальності (русисти) 32 58 2:3,6 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Іспит
Жанрові та стильові особливості сучасної російської літератури 16 32 1:2 Іспит
16 16 1:1 Немає