Актуальні проблеми художнього перекладу текстів східними мовами (іраністи)

Тип: На вибір студента

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532

Опис курсу

Курс створено з метою надати студентам знання з теоретичних основ перекладу художніх текстів, необхідні для подальшого поглибленого вивчення та практичного застосування як на заняттях з «Теорії та практики перекладу», так і в самостійній перекладацькій і дослідницькій діяльності.

Мета та цілі курсу

Метою курсу є ознайомлення студентів з теоретичними основами художнього перекладу та формування навичок адекватного літературного перекладу фрагментів прозового, поетичного та драматичного текстів першотвору.

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

  • Базові поняття та категорії лінгвістики тексту, рівні актуалізації інформації в тексті;

  • Особливості художнього тексту в аспекті перекладознавства;

  • Види і жанри художніх творів, особливості їх композиційної організації;

  • Поняття ідіостилю, стилістичні засоби та прийоми досягнення образності;

  • Перекладацькі трансформації у художньому перекладі;

  • Лексичні, граматичні та стилістичні проблеми перекладу художнього тексту

Повинні вміти:

  • Визначати жанрові, стильові, структурні та тематичні складові тексту, що підлягають відтворенню при перекладі;

  • Здійснювати порівняльний аналіз художнього тексту оригіналу та перекладу;

  • Визначати типи перекладацьких трансформацій;

  • Перекладати уривки художніх текстів різних літературних родів і жанрів зі збереженням стилістики, засобів виразності тексту оригіналу.