Друга східна мова (арабська) (3 курс)

Тип: На вибір студента

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54.5Немає
64.5Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
564ФЛх-31доцент МАЦКЕВИЧ Андрій
ФЛп-31доцент МАЦКЕВИЧ Андрій
ФЛя-31доцент МАЦКЕВИЧ Андрій
680ФЛх-31доцент МАЦКЕВИЧ Андрій
ФЛп-31доцент МАЦКЕВИЧ Андрій
ФЛя-31доцент МАЦКЕВИЧ Андрій

Опис курсу

Курс створено, аби надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб оволодіти базовим рівнем усного та писемного мовлення сучасної арабської літературної мови.

Мета курсу – формування в студентів-сходознавців мовної та мовленнєвої компетенцій, достатніх для писемного та усного перекладу українських/арабських текстів середньої складності; ціль – сформувати в студентів-сходознавців необхідну теоретичну основу для вільного володіння усною та писемною формами сучасної арабської літературної мови.

Після завершення цього курсу студент буде:

– Знати: базовий мовний (фонетичний, лексичний, граматичний) матеріал, необхідний для оволодіння усним та писемним мовленням арабської літературної мови.

– Вміти: застосовувати набуті мовні та мовленнєві знання, уміння і навики для їх вдосконалення та розвитку.

Рекомендована література

Базова:

  1. Abu-Chacra, Faruk. Arabic : An Essential Grammar / Faruk Abu-Chacra. – New York : Routledge, 2007. – 355 p.
  2. Brustad Kristen, Al-Batal Mahmoud, Al-Tonsi Abbas. Alif Baa with Multimedia : Introduction to Arabic Letters and Sounds / Kristen Brustad, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi. – Second Edition. – Washington D.  : Georgetown University Press, 2009. – 184 p. (1 DVD-ROM)
  3. Price, James M. All The Arabic You Never Learned The First Time Around / James M. Price. – Presidio of Monterey : Defense Language Institute Foreign Language Center, 1997. – 525 p.
  4. Al-Baalbaki Munir, Baalbaki Ramzi Munir. Al-Mawrid Al-Hadeeth: A Modern English-Arabic Dictionary / Munir Al-Baalbaki and Dr. Ramzi Munir Baalbaki. – Beirut : Dar el-Ilm Lilmalayin, 2008. – 1538 p.
  5. Wehr, Hans. A Dictionary of Modern Written Arabic (Arabic-English) / Hans Wehr; edited by J. Milton Cowan. – 4th ed. – Urbana : Spoken Language Services, 1993. – 1301 p.
  6. Wightwick Jane, Gaafar Мahmoud. Mastering Arabic / Jane Wightwick, Мahmoud Gaafar. – 2nd ed. – New York : Hippocrene Books, Inc., 2007. – 386 p.
  7. Wightwick Jane, Gaafar Мahmoud. Mastering Arabic Script : a guide to handwriting / Jane Wightwick, Мahmoud Gaafar. – New York : Palgrave Macmillan, 2005. – 372 p. (2 audio CDs)

Додаткова:

  1. Badawi El-Said Modern Written Arabic : a Comprehensive Grammar / El-Said Badawi, Michael G. Carter and Adrian Gully. – London ; New York : Routledge, 2004. – 832 p.
  2. Versteegh The Arabic Language / Kees Versteegh. – Edinburgh : Edinburgh University Press, 2014. – 2d ed. – 416 p.
  3. Wright W. A Grammar of the Arabic Language (2 vols.) / W. Wright. – 3d edition. – Beirut : Librairie du Liban, 1996. – 317 p. (vol. 1), 450 p. (vol. 2)

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус