Друга східна мова (корейська) 6 курс

Тип: На вибір студента

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1132ФЛч-21мБАТЮК Ірина
ФЛх-21мБАТЮК Ірина
ФЛя-21мБАТЮК Ірина

Опис курсу

Курс передбачає засвоєння матеріалу з корейської мови для початкового рівня.

Мета курсуопанування корейської мови як засобу спілкування у побутовій сфері; ціль – освоєння мовленнєвих та мовознавчих знань та вмінь відповідного рівня, якими повинен володіти студент в результаті вивчення цієї дисципліни.

Після завершення цього курсу студент буде

– Знати: тематичну лексику, засоби вираження структурної організації тексту та комунікативної інтенції початкового рівня.

– Вміти: вести діалог, побудований на реальній ситуації; сприймати на слух тексти початкового рівня; викладати свою думку відповідно до тексту початкового рівня з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності.

Рекомендована література

Основна література

  1. Seoul National University Language Education Institute. Korean 1. – Seoul: Moonjinmedia, 2000. – 306 p.
  2. Yonsei Korean 1-1: Lesson 1~5 [English Version]. – Seoul: Yŏnse Taehakkyo Taehak Ch’ulp’an Munhwawŏn, 2013. – 196 p.
  3. Yonsei Korean Reading 1. – Seoul: Yŏnse Taehakkyo Taehak Ch’ulp’an Munhwawŏn, 2013. – 208 p.

Допоміжна література

  1. Джонг Йонгджу. Корейсько-український навчальний словник-мінімум / Джонг Йонгджу. – Львів: ЛА «Піраміда», 2006. – 288 с.
  2. Кім Сук Вон, Рижков А. Г., Карпенко В. М. Українсько-корейський тематичний словник / К.: Видавець Карпенко В. М., 2009. – 312 с.
  3. Хо Сун Чьоль, Чечельницька І. Корейсько-український словник / Укл. Хо Сун Чьол, І. Чечельницька. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 740 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус