Друга слов’янська мова (словенська)

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
71Немає
82Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
740ФЛслц-41ЛУБЕЙ Прімож
ФЛчес-41ЛУБЕЙ Прімож
828ФЛслц-41ЛУБЕЙ Прімож
ФЛчес-41ЛУБЕЙ Прімож

Опис курсу

Курс «Друга слов’янська мова (словенська)» пропонується студентам-славістам, які вивчають слов’янську мову західної групи. Окрім вивчення словенської мови на базовому та початковому середньому рівні, програма курсу передбачає ознайомлення з особливостями мов південнослов’янської гілки, короткий вступ в історію мови, знайомство із культурними та природними пам’ятками Словенії, традиціями, літературномистецькою сценою, особливостями політичного, культурного та суспільного життя країни. Вивчення другої слов’янської мови у порівняльному аспекті з основною слов’янською мовою формує загальні і фахові компетентності майбутніх філологів-славістів.

Мета курсу – ознайомити студентів-славістів із особливостями словенської мови.

Практичні цілі курсу: подати студентам відомості про Республіку Словенію, ознайомити з базовим лексичним складом словенської мови, особливостями морфологічної та синтаксичної структури нормативної словенської мови, а також забезпечити засвоєння правил літературної вимови. Виробити уміння спілкуватися з носіями мови на побутовому рівні та сформувати навички роботи з текстами початкового та початкового середнього рівня складності.

Рекомендована література

Основна

 1. Pot do izpita iz slovenščine: učbenik za pripravo na izpit iz znanja slovenščine na srednji in visoki ravni. Damjana Kern et al. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010
 2. S slovenščino nimam težav : učbenik za kratke tečaje slovenščine : nadaljevalna stopnja. / Andreja Markovič et al. – Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2008.
 3. Slovenska beseda v živo: učbenik za začetni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika. / Andreja Markovič et al. – Ljubljana, 2002.
 4. Slovenska beseda v živo 2. Učbenik za nadaljevalni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika. / Andreja Markovič et al. – Ljubljana, 2004.
 5. Gremo naprej. Učbenik za nadaljevalce na tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika / Ivana Peric Lasnik, nataša Pirih Svetina, Andreja Ponikvar. – Ljubljana, 2009

Додаткова

 1. Toporišič, Jože: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja, 2004.
 2. Slovenski pravopis. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2007.
 3. Кишенькова словенська/Žepna slovenščina. / Tjaša Alič in dr. – Ljubljana, 2014
 4. Ljudmila Vasiljeva, Janja Vollmaier Lubej, Primož Lubej, Bogdan Sokil, 2015: Ukrajinsko-slovenski tematski slovar. Lvov: Univerza Ivana Franka.

Інтернет-ресурси

 1. http://centerslo.si/knjige/ucbeniki-in-prirocniki/e-gradiva/
 2. http://fran.si/
 3. http://besana.amebis.si/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус