Друга слов’янська мова (польська)

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Немає
63.5Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
564ФЛслц-31доцент КРАВЕЦЬ Ольга
ФЛсрб-31доцент КРАВЕЦЬ Ольга
ФЛчес-31доцент КРАВЕЦЬ Ольга
680ФЛслц-31доцент КРАВЕЦЬ Ольга
ФЛсрб-31доцент КРАВЕЦЬ Ольга
ФЛчес-31доцент КРАВЕЦЬ Ольга

Опис курсу

Програма курсу розрахована на перший (64 години) та другий (80 годин) семестри ІІІ курсу. Завдання курсу – висвітлити головні проблеми зазначеної дисципліни, дати загальні відомості про фонетику, орфографію, граматику, лексику польської мови.

Робота спрямовується на те, щоби студент міг вести бесіду з носіями мови, читати та розуміти тексти різної складності, реферувати усний і письмовий текст польською мовою, перекладати тексти.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • предмет та методи вивчення предмету “Друга слов’янська мова (польська)”;
 • понятійний апарат дисципліни “Друга слов’янська мова (польська)”;
 • теоретичний матеріал зазначених тем;
 •  основні правила польської граматики;
 • норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності;
 • знати й розуміти систему мови, вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності;
 • розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності.

  вміти:

 • читати і розуміти тексти польською мовою;
 • вести бесіду з носіями польської мови;
 • перекладати з польської мови та на польську;
 • організовувати процес свого навчання й самоосвіти;
 • використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної  діяльності;
 • збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й  мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання.

Рекомендована література

Базова

 1. Алла Кравчук. Польська граматика в таблицях. – К.: Фірма «Інкос», 2019. – 76 с.
 2. Bileńka-Swystowycz Ł., Jarmoluk M. Uczę się polskiego. K, 1998.
 3. Brygida Rudzka, Zofia Goczołowa. Wśród Polaków. Lublin, 1992.
 4. Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz. Hurra!!! Po polsku 1. 2007.
 5. Януш Ріґер, Орися Демська-Кульчицька. Українсько-польський тематичний словник. – Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2007. – 704 с.
 6. Польсько-український словник. “Чумацький шлях”, 2010.
 7. Słownik ortograficzny języka polskiego. Lviv – Svit, 1998.
 8. Aleksandra Janowska, Magdalena Pastuchowa. Dzień dobry. Podręcznik do nauki języka polskiego dla początkujących. Katowice 2005.

Допоміжна

 1. Ryszard Adamowicz, Anna Kędziorek. Rosyjsko-polski słownik tematyczny. Warszawa, 1998.
 2. Nowy słownik poprawnej polszczyzny. PWN. Warszawa, 2003.

Матеріали

ОНОВЛЕНО 27 квітня – 11 травня

Дисципліна «Друга слов’янська мова (польська)»

Викладач: Кравець Ольга Яремівна

тел. 0974502414 (час консультацій: 27.04.2020; 30.04.2020; 7.05.2020 – з 14.00 до 15.00)
email: olhakravets@lnu.edu.ua

27 квітня 2020 року
Тема практичного заняття: Polskie tradycje i święta (lekcja 19) (2 год.)

 1. Rozmowy na temat tradycji wielkanocnych w Polsce.
 2. Składanie życzeń.
 3. Jak obchodzimy Wielkanoc.
 4. Piszemy kartkę świąteczną.
 5. Ćwiczenia 4a (Hurra!!!, s.149).
 6. Ćwiczenia 4f-g ((Hurra!!!, s.150).

Література

 1. Алла Кравчук. Польська граматика в таблицях. – К.: Фірма «Інкос», 2019. – 76 с.
 2. Bileńka-Swystowycz Ł., Jarmoluk M. Uczę się polskiego. K, 1998.
 3. Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz. Hurra!!! Po polsku 1. 2007.
 4. Януш Ріґер, Орися Демська-Кульчицька. Українсько-польський тематичний словник. – Львів: Видавництво Українського католицького університету, – 704 с.

Питання на самостійне опрацювання

 1. Obchodzimy imieniny i urodziny.
 2. Ćwiczenie 4 b (Hurra!!!, s. 149).

30 квітня 2020 р.
Тема практичного заняття:  Odmiana rzeczowników i przymiotników w liczbie mnogiej (męskoosobowych) (4 год.)

 1. 214-215 (Uczę się polskiego).
 2. Ćwiczenia 6, 7, 8, 9 (s. 216, Uczę się polskiego).
 3. Tekst „W Teatrze” (s. 206, Uczę się polskiego).
 4. Słownictwo tematyczne.
 5. Odmiana zaimków liczba mnoga (s. 218, Uczę się polskiego).
 6. Ćwiczenia 14, 15 (s. 219 Uczę się polskiego).

Література

 1. Алла Кравчук. Польська граматика в таблицях. – К.: Фірма «Інкос», 2019. – 76 с.
 2. Bileńka-Swystowycz Ł., Jarmoluk M. Uczę się polskiego. K, 1998.
 3. Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz. Hurra!!! Po polsku 1. 2007.
 4. Януш Ріґер, Орися Демська-Кульчицька. Українсько-польський тематичний словник. – Львів: Видавництво Українського католицького університету, – 704 с.

Питання на самостійне опрацювання

 1. Gdzie i kiedy oglądałeś spektakl?
 2. Ćwiczenie 4 (s. 210, Uczę się polskiego).

7 травня 2020 р.
Тема практичного заняття:  Czy lubisz uczyć się języka polskiego?  (lekcja 18) (4 год.)

 1. Rozmowy na temat uczenia się.
 2. Ćwiczenia 1, 2 (s. 142, Hurra!!!).
 3. Słownictwo nauka, kursy, szkolenia.
 4. Ćwiczenia 3a-3b ( (s. 142 Hurra!!!).
 5. Ćwiczenia 7a, 7b, (s. 143 Hurra!!!).
 6. Podanie o przyznanie stypendium w Polsce.
 7. Ćwiczenie 8a (s. 144 Hurra!!!).
 8. Pisownia nie z różnymi częściami mowy (s. 221, Uczę się polskiego).

Література

 1. Алла Кравчук. Польська граматика в таблицях. – К.: Фірма «Інкос», 2019. – 76 с.
 2. Bileńka-Swystowycz Ł., Jarmoluk M. Uczę się polskiego. K, 1998.
 3. Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz. Hurra!!! Po polsku 1. 2007.
 4. Януш Ріґер, Орися Демська-Кульчицька. Українсько-польський тематичний словник. – Львів: Видавництво Українського католицького університету, – 704 с.

Питання на самостійне опрацювання

 1. Jak efektywnie uczyć się języka obcego?
 2. Ocena własnych umiejętności (s. 145 Hurra!!!).

Робоча програма

Завантажити робочу програму