Художня парадигма в слов’янській літературі ХХ ст.

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
82Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
814доцент КРАВЕЦЬ ОльгаФЛс-41

Опис курсу

Курс має на меті ознайомити студентів з відомими постатями дитячої літератури України, Польщі, Чехії, Лужиці, Сербії, Хорватії та інших слов’янських країн ХХ ст. Завданням курсу є формування теоретичних знань з дисципліни, аналіз творів дитячих письменників, що були активними учасниками літературних дискусій про стан кожної, а зокрема дитячої, національної літератури.

Результати навчання:

 знати:

 • предмет та методи дослідження предмету “Література для дітей та молоді”;
 • понятійний апарат дисципліни “дитяча література”;
 • літературу для дітей та молоді у слов’янському світі зазначеного періоду;
 • відомі постаті дитячої літератури України, Польщі, Чехії, Лужиці, Сербії, Хорватії та інших слов’янських країн;
 • періодизацію дитячої літератури;
 • виховну роль дитячих видавництв;
 • сучасну дитячу літературу і традицію;
 • літературні премії в галузі дитячої літератури;
 • українську дитячу літературу (славний казкар Всеволод Нестайко, роман-трилогія “Тореадори з Васюківки”, правдиво-фантастична повість “Чарівні окуляри”);
 • львівську казкарську традицію (збірки “Казки Старого Лева”, Калинець І. “Казки зі Львова”, “трилист дитячої літератури”);
 • серболужицьку дитячу літературу в Україні (повість-казку класика серболужицької дитячої літератури Юрія Брєзана “Великі пригоди маленького котика”, твори Єви-Марії Чорнакец “Мишка в хмарах”, “Зачарована сорока”);
 • фольклорну стихію “Казок з давнини” хорватського Андерсена Івани Брлич-Мажуранич;
 • жанр казкового оповідання у слов’янських літературах;
 • дитячу літературу Сербії ( Іво Андрич “Знаки вздовж дороги”, казки Десанки Максимович та Гвоздани Олуїч);
 • польську дитячу літературу (дитяча поезія Яна Бжехви, Юліана Тувіма, казкові оповідання  класика дитячої літератури Л. Є. Керна “Фердинанд Неповторний”, “Любий слоне”);
 • класиків чеської дитячої літератури (Едуард Петішка та ін).

 вміти:

 • аналізувати прочитані твори;
 • осмислювати художні твори дитячих письменників у парадигмі дитячої літератури;
 • працювати з художніми текстами;
 • застосовувати теоретичний матеріал в практичній діяльності (практика у школі);
 • використати здобуті знання та вміння під час написання студентської наукової праці (курсових та магістерських робіт).

Рекомендована література

 1. Андрич Іво. Знаки вздовж дороги. Київ, 1991.
 2. Брєзан Ю. Великі пригоди маленького котика: Повість-казка. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2005.
 3. Брлич-Мажуранич І. Казки з давнини. – К., 1971.
 4. Брлич-Мажуранич І. Дивовижні пригоди малого Хлапича. – К., 1975.
 5. Казки Старого Лева. – Львів, 2003.
 6. Калинець І. Казки зі Львова. – Сполом, Львів, 1999.
 7. Кара-Коця Л. Порятунок Весняного Сонечка. – К.: Вища шк., 2008.
 8. Королів–Старий В. Нечиста сила. – К., “Веселка”, 1990.
 9. Корчак, Януш. Пригоди короля Мацюся. – А-БА–БА–ГА–ЛА–МА–ГА, 2011.
 10. Крип’якевич Б. Казки про гуциків. – Львів, Друкарські куншти, 2003.
 11. Керн Л. Є. Любий слоне. – Київ, Махаон: 2010.
 12. Керн Л. Є. Фердинанд Неповторний. – Київ, Махаон: 2011.
 13. Макушинський К. Пригоди козлика Матолка. 1933-34р.
 14. Нестайко В. Тореадори з Васюківки (довільне видання) або інші твори.
 15. Питання сорабістики: матеріали ХІІІ Міжнароного сорабістичного семінару ( 7-8 жовтня 2010 р.). – Львів; Будишин, 2012.
 16. Чорнакец Єва-Марія. Мишка в хмарах. –Львів, ЛА “Піраміда”, 2005.
 17. Чорнакец Є-М. Зачарована сорока. – Львів: ЛА “Піраміда”, 2005.
 18. Чумарна М. Мандрівка в українську казку. – Львів: Апріорі, 2007.
 19. Ярмиш Ю. Казка стукає у двері : казки, байки, фантаст. новели, казк. повісті / Ю. Ярмиш ; худож. С.Лук’яненко. – К. : Дніпро, 2004.
 20. Kruger, Maria. Witaj, Karolciu. (різні видання)
 21. Олујић Гвоздана. Седефна ружа и друге баjke. –Загреб, 1981.