Історія фольклористики (фольклористи)

Тип: Нормативний

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32.5Немає
42.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор ГАРАСИМ ЯрославФЛф-21
416професор ГАРАСИМ ЯрославФЛф-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФЛф-21ФЕДУН Ірина
432ФЛф-21ФЕДУН Ірина

Матеріали

Викладач: Гарасим Ярослав Іванович

тел. 0679290918 (час консультацій: 19.03.2020; 24.03.2020; 02.04.2020; 07.04.2020;  16.04.2020;  21.04.2020 – з 13.30 до 15.00)

email: jaroslav.harasym@gmail.com

 

19 березня 2020 року

Тема практичного заняття: Фольклористична діяльність Ф.Колесси (2 год.)

 1. Хронологізація явищ українського фольклору в концепції Ф.Колесси.
 2. Дослідження українських народних дум та історичних пісень: автори, епохи, носії та виконавці.
 3. Ф.Колесса про інші фольклорні жанри.
 4. Ф.Колесса як дослідник народнопісенної ритміки.
 5. Фольклоризм Т.Шевченка в оцінці Ф.Колесси.
 6. Участь Ф.Колесси в фольклорно-етнографічному обстеженні теренів України.

Література:

 1. Денисюк І. Філарет Колесса про національну специфіку українського фольклору // Родина Колессів у духовному та культурному житті України кінця XIX – XX століття (з нагоди 130-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси та 100-річчя від дня народження академіка Миколи Колесси): Збірник наукових праць та матеріалів.– Львів, 2005.– С.50–56.
 2. Колесса Ф. Історія української етнографії / Передмова Г.Скрипник.– Київ, 2005.
 3. Колесса Ф. Про ґенезу українських народніх дум (Українські народні думи у відношенні до пісень, віршів і похоронних голосінь). – Львів, 1921.
 4. Колесса Ф. Українські народні думи: Перше видання з розвідкою, поясненнями, нотами і знимками кобзарів. – Львів, 1920.
 5. Колесса Ф. Фольклористичні праці. – Київ: Наук. думка, 1970.
 6. Родина Колессів у духовному та культурному житті України кінця XIX – XX століття (з нагоди 130-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси та 100-річчя від дня народження академіка Миколи Колесси): Збірник наукових праць та матеріалів.– Львів, 2005.
 7. Сокіл Г. Філарет Колесса про перспективність дослідження пісенних новотворів // Родина Колессів у духовному та культурному житті України кінця XIX – XX століття (з нагоди 130-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси та 100-річчя від дня народження академіка Миколи Колесси): Збірник наукових праць та матеріалів.– Львів, 2005.– С.94–101.
 8. Чорнопиский М. Фольклорна проза у фольклористичній спадщині Філарета Колесси // Родина Колессів у духовному та культурному житті України кінця XIX – XX століття (з нагоди 130-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси та 100-річчя від дня народження академіка Миколи Колесси): Збірник наукових праць та матеріалів.– Львів, 2005.– С.81–88.
 9. Шутак О. Фольклористичні розвідки Філарета Колесси 20–30-х років ХХ століття // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2007. – Вип. 41. – С. 164–181.

 

24 березня 2020 року

Тема лекції: Володимир Гнатюк – дослідник українського фольклору (2 год.)

 1. Наукова діяльність В.Гнатюка у складі Етнографічної комісії НТШ.
 2. Обрядовий фольклор у видавничому доробку В.Гнатюка.
 3. Корпус „Знадоби до української демонології” та його значення для народознавчих студій.
 4. Жанр коломийки в оцінці В.Гнатюка.
 5. В.Гнатюк – дослідник оповідальних жанрів української усної словесності.
 6. Роль едиторської програми В.Гнатюка у вдосконаленні експедиційних обстежень регіонів.

Література:

 1. Володимир Гнатюк. Документи  і  матеріали (1871−1989). – Львів, 1998.– 467с.
 2. Герета І.П. Етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі. Нарис-путівник/ І.П. Герета, О.С.Черемшинський / Вид. третє, доповнене. – Львів, 1991. –95 с.
 3. Кирдан Б.З фольклористичної  спадщини Володимира Гнатюка / Б. Кирдан // Народна творчість та етнографія. –1969. –No3. – С.97−99.
 4. Колесса Ф. Історія української етнографії / Передмова Г.Скрипник.– Київ, 2005.
 5. Мушинка М.Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність в галузі фольклористики, літературознавства та мовознавства / М.Мушинка //ЗНТШ / Праці філологічної секції. – Париж; Нью-Йорк; Сідней; Торонто, 1987.– Т.CСVІІ. – 332 с.
 6. Петров В.[Рец. на  вид.:]  М.Т.Яценко. Володимир  Гнатюк.  Життя  і  фольклористична  діяль-ність, К., «Наукова думка», 1964/В. Петров // Радянське літературознавство. – 1965. – No2.– С.89−91.

7 Погребенник Ф.П. Книга про видатного фольклориста/ Ф.П. Погребенник Ф.П. // Народна творчість та етнографія. – 1964. – No5. –С.95−97.

 1. [Яценко М. Т.] Від упорядника / М.Т.Яценко// В.М.Гнатюк. Вибрані статті про народну творчість. – К., 1966. – С.3−4.
 2. Яценко М.Т. Володимир Гнатюк. Життя і фольклористична діяльність/ М.Т. Яценко. – К., 1964. – 287 с.
 3. Яценко М. Володимир Гнатюк  (1871−1926) / М.Т.Яценко// Історія української літературної критики. Дожовтневий період. – К., 1988. –С.379−387.
 4. Яценко М. Феноменально щасливий  збирач / М.Т.Яценко//  Українські  народні  пісні  в  записах Володимира Гнатюка. – К., 1971. –С.5−27.

 

24 березня 2020 року

Тема практичного заняття: Фольклористично-етнографічна діяльність Володимира Гнатюка (2 год.)

 1. Організаційно-дослідницька діяльність В.Гнатюка у складі Етнографічної комісії НТШ.
 2. В.Гнатюк як збирач і видавець українського обрядового фольклору.
 3. Корпус „Знадоби до української демонології” як матеріал для вивчення українського національного світогляду.
 4. Питання народнопісенних новотворів ув оцінці В.Гнатюка.
 5. В.Гнатюк – дослідник казкової і неказкової прози в українському фольклорі.
 6. Едиторська спадщина В.Гнатюка і перспективи експедиційного дослідження регіонів України.

Література:

1.Білий В.  До  характеристики  академіка  В.  Гнатюка  як  збирача  й  записувача  //  Записки  історико-філологічного відділу. – К., 1927. – Кн. 10.

 1. Володимир Гнатюк. Документи  і  матеріали (1871−1989). – Львів, 1998.– 467с.
 2. Герета І.П. Етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі. Нарис-путівник/ І.П. Герета, О.С.Черемшинський / Вид. третє, доповнене. – Львів, 1991. –95 с.
 3. Гнатюк В.Українська народна словесність  (В  справі  записів  українського  етнографічного  матеріалу)  //  Гнатюк  В.  М.  Вибрані  статті  про  народну  творчість  /  Упор., вступ. ст. та прим. М. Т. Яценка. – К., 1966.
 4. Кирдан Б.З фольклористичної  спадщини Володимира Гнатюка / Б. Кирдан // Народна творчість та етнографія. –1969. –No3. – С.97−99.
 5. Колесса Ф. Історія української етнографії / Передмова Г.Скрипник.– Київ, 2005.
 6. Мушинка М.Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність в галузі фольклористики, літературознавства та мовознавства / М.Мушинка //ЗНТШ / Праці філологічної секції. – Париж; Нью-Йорк; Сідней; Торонто, 1987.– Т.CСVІІ. – 332 с.
 7. Петров В.[Рец. на  вид.:]  М.Т.Яценко. Володимир  Гнатюк.  Життя  і  фольклористична  діяль-ність, К., «Наукова думка», 1964/В. Петров // Радянське літературознавство. – 1965. – No2.– С.89−91.
 8. Погребенник Ф.П. Книга про видатного фольклориста/ Ф.П. Погребенник Ф.П. // Народна творчість та етнографія. – 1964. – No5. –С.95−97.
 9. [Яценко М. Т.] Від упорядника / М.Т.Яценко// В.М.Гнатюк. Вибрані статті про народну творчість. – К., 1966. – С.3−4.
 10. Яценко М.Т. Володимир Гнатюк. Життя і фольклористична діяльність/ М.Т. Яценко. – К., 1964. – 287 с.
 11. Яценко М. Володимир Гнатюк  (1871−1926) / М.Т.Яценко// Історія української літературної критики. Дожовтневий період. – К., 1988. –С.379−387.
 12. Яценко М. Феноменально щасливий  збирач / М.Т.Яценко//  Українські  народні  пісні  в  записах Володимира Гнатюка. – К., 1971. –С.5−27.

 

02 квітня 2020 року

Тема практичного заняття: Наукова діяльність етнографічної комісії НТШ: учені-дослідники, теоретичні студії, публікації фольклорно-етнографічних матеріалів (2 год.)

 1. Етнографічна комісія НТШ як головний осередок систематичного збирання та теоретичного вивчення українського фольклору на зламі століть.
 2. Наукові видання Етнографічної комісії НТШ: структура та проблематика.
 3. Головні народознавчі напрямки в Етнографічній комісії НТШ.
 4. Етномузикологічні студії Етнографічної комісії НТШ.
 5. Архів фонограм та його роль у збереженні пам’яток української етнокультури.

Література:

 1. Антонович О. Про 156-ий том Записок Наукового Товариства імені Шевченка, який не вийшов друком у 1939 році / Олег Антонович // Записки НТШ. – Т. Праці Історико-філософської секції. – Львів, 1990. – С. 427–434.
 2. Гнатюк В. Наукове Товариство імени Шевченка. З нагоди 50-ліття його засновання (1873–1923) / Володимир Гнатюк. – Львів, 1923. – 15 с.
 3. Зайцева З. Наукові комісії НТШ: статус та напрями діяльності до початку Першої світової війни (1896–1914 рр.)  /  Зінаїда  Зайцева  //  Проблеми  історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип. 6 / НАН України.  Інститут  історії  України.  –  К.,    – С. 270–279.
 4. Кирчів Р. Текстологія публікацій фольклорних і етнографічних матеріалів у виданнях НТШ / Роман Кирчів // Народознавчі зошити. – 1996. – No 4.– С. 213–217.
 5. Колесса Ф.  Народні  пісні  з  Галицької  Лемківщини. Тексти  й  мелодії  /  Ф. Колесса  //  Етнографічний збірник. – Львів, 1929.– Т. 39–40. – 470 с.
 6. Колесса Ф. Переднє слово / Ф. Колесса // Матеріали до етнології й антропології. Збірник праць присвячений пам’яті Володимира Гнатюка. – Т. 21–22. – 1929. – С. ІІІ–ХІІ.
 7. Кушнір В. Розвиток та діяльність львівського Музею НТШ у 1919–1940 рр. / Віталій Кушнір // Музеї народного мистецтва та національна культура / Праці Музею українського народного декоративного мистецтва. – Вип. 49.– С. 90–95.
 8. Сапеляк О. Етнографічні  студії  в  НТШ  (1898—1939 рр.) / О. Сапеляк. — Львів, 2000. — 208 с.
 9. Сапеляк О. Питання етнографії на сторінках «Записок НТШ». 1899—1937 роки / Оксана Сапеляк // Записки НТШ. — Т. 230. Праці Секції етнографії та фольклористики. — Львів, 1995. – С. 526–535.

 

07 квітня 2020 року

Тема лекції: Українська фольклористика 20-30-х років ХХ століття: Катерина Грушевська, Ксенофонт Сосенко, Іларіон Свєнціцький (2 год.)

 1. Катерина Грушевська як дослідник і видавець українських народних дум.
 2. Фольклористичні праці Катерини Грушевської на сторінках «Первісного громадянства».
 3. Ксенофонт Сосенко і методологічні засади культурно-історичної школи в етнології.
 4. Дослідження ґенези українського обрядового фольклору у працях К.Сосенка.
 5. «Пізній» компаративізм Іларіона Свєнціцького: інтерпретаційні стратегії фольклористичної генеалогії.
 6. І.Свєнціцький як дослідник міграційних сюжетів календарно-обрядової пісенності.

  Література:

 1. Грушевська Катерина. До нових матерiалiв про первiсний монотеїзм // Первісне громадянство. – 1928. – Вип. 1. – С. 105–118.
 2. Грушевська Катерина. З  примiтивного  господарства.  Кiлька  зауважень  про  засоби  жiночої господарчої   магiї  у  зв’язку  з  найстаршими  формами  жiночого  господарства  //  Первісне громадянство. – 1927. – Вип. 1/3. – С. 9–44.
 3. Грушевська Катерина. З примітивної культури [Електронна копія] / розвідки і доп. К. Грушевської ; з передм. Мих. Грушевського ; Всеукр. акад. наук, Культ.-іст. коміс. — Електрон. текст. дані (1 файл : 91,4 Мб). — Київ : Держ. вид-во України, 1924 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2011).
 4. Грушевська К. М. Розвій словесної творчости і примітивна проза // Примітивні оповідання, казки і байки Африки та Америки. – К. – Відень, 1923.
 5. З Західнє-європейського етнологічного  руху.  Звідомлення  з  закордонного  відрядження  К.  М. Грушевської // Україна. – 1928. – No 5 (30). – С. 182–186.
 6. Кирчів Р. Катерина Грушевська – дослідниця й едитор українськихнародних дум // Народознавчі зошити. – 1999. – No 2.
 7. Малик Я. Катерина Грушевська // Український історик. – 1991 – 1992.– Ч. 110 – 115. – Т. 28 – 29.
 8. Матяш І. Зірка першої величини. Життєпис К. М. Грушевської. – К., 2002.
 9. Українські народні думи : [у 2 т.] / уклад. К. Грушевська; Історична секція Української академії наук, Комісія історичної пісенності. – Київ : Державне видавництво України, 1927.

 

 

07 квітня 2020 року

Тема практичного заняття: Катерина Грушевська як дослідник і видавець українських народних дум. (2 год.)

 1. Питання походження жанру і мови народних дум у наукових працях Катерини Грушевської
 2. Катерина Грушевська як теоретик думового епосу.
 3. Класифікація народних дум та їхнє текстологічне вивчення.
 4. Катерина Грушевська як рецензент фольклористичного доробку В.Антоновича та М.Драгоманова.
 5. Теоретичні засади французької соціологічної школи у фольклористичних студіях Катерини Грушевської.

 Література:

 1. Грушевська Катерина. До нових матерiалiв про первiсний монотеїзм // Первісне  громадянство. – 1928. – Вип. 1. – С. 105–118.
 2. Грушевська Катерина.  З  примiтивного  господарства.  Кiлька  зауважень  про  засоби  жiночої господарчої   магiї  у  зв’язку  з  найстаршими  формами  жiночого  господарства  //  Первісне громадянство. – 1927. – Вип. 1/3. – С. 9–44.
 3. Грушевська Катерина. З примітивної культури [Електронна копія] / розвідки і доп. К. Грушевської ; з передм. Мих. Грушевського ; Всеукр. акад. наук, Культ.-іст. коміс. — Електрон. текст. дані (1 файл : 91,4 Мб). — Київ : Держ. вид-во України, 1924 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2011).
 4. Грушевська К. М. Розвій словесної творчости і примітивна проза // Примітивні оповідання, казки і байки Африки та Америки. – К. – Відень, 1923.
 5. З Західнє-європейського  етнологічного  руху.  Звідомлення  з  закордонного  відрядження  К.  М. Грушевської // Україна. – 1928. – No 5 (30). – С. 182–186.
 6. Кирчів Р. Катерина Грушевська – дослідниця й едитор українськихнародних дум // Народознавчі зошити. – 1999. – No 2.
 7. Малик Я. Катерина Грушевська // Український історик. – 1991 – 1992.– Ч. 110 – 115. – Т. 28 – 29.
 8. Матяш І. Зірка першої величини. Життєпис К. М. Грушевської. – К., 2002.
 9. Свєнціцький І. Похоронні голосіння і церковно-релігійна поезія (Студія над розвитком мотивів народної словесності) // Записки НТШ. – 1910. – Т.94.– С.5-39.
 10. Свєнціцький І. Різдво Христове в поході віків (Історія літературної теми і форми). – Львів, 1933. – 181 с.
 11. Сосенко К. Культуpнo-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого Вечера / Репринтне видання. – Київ, 1994.
 12. Сосенко К. Нові методи етнологічних студій // ЛНВ. – Львів, 1924. – Т.ХХХШ. – Кн.7-9.
 13. Токарев С. Венская школа этнографии // Вестник истории мировой культуры.– Москва, 1958. – №3. – С.24–37.
 14. Українські народні думи : [у 2 т.] / уклад. К. Грушевська; Історична секція Української академії наук, Комісія історичної пісенності. – Київ : Державне видавництво України, 1927.

 

 

16 квітня 2020 року

Тема практичного заняття: Методологія віденської етнографічної школи в науковій рецепції К.Сосенка (2 год.)

 1. Теорія „культурних кругів” В.Копперса та її рефлексія в українській фольклористиці.

2. Поєднання культурно-історичного та міфологічного аспектів у фольклористичній концепції К.Сосенка.

3. Ґенетична спільність давньоіранської та української світоглядної системи.

4. К.Сосенко про одвічний монотеїзм українців.

5. Українська календарно-обрядова поезія зимового циклу в оцінці К.Сосенка.

6. Значення фольклористичної діяльності К.Сосенка для розбудови народознавчої методології.

 

Література:

 1. Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики (Спроба літературно-наукової методології). – Прага, 1925.
 2. Колесса Ф. Історія української етнографії / Передмова Г.Скрипник.– Київ, 2005.
 3. Петров В. Методологічно-світоглядні напрями в українській етнографії ХІХ–ХХ ст. // Енциклопедія українознавства: У 2-х т. – Мюнхен; Нью-Йорк, 1949. – Т.1.
 4. Сосенко К. Культуpнo-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого Вечера / Репринтне видання. – Київ, 1994.
 5. Сосенко К. Нові методи етнологічних студій // ЛНВ. – Львів, 1924. – Т.ХХХШ. – Кн.7-9.
 6. Токарев С. Венская школа этнографии // Вестник истории мировой культуры.– Москва, 1958. – №3. – С.24–37.
 7. Шутак О. Віденська культурно-історична школа на українському ґрунті (Ксенофонт Сосенко) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2003. – Вип. 31. – С. 43–51.

 

 

 21 квітня 2020 року

Тема лекції: Народна пісня у фольклористичній концепції Г.Нудьги. (2 год.)

 1. Науковий доробок Григорія Нудьги в оцінці дослідників усної словесності.

2. Формування фольклористичного світогляду Григорія Нудьги.

3. Григорій Нудьга як рецензент фольклористичних праць й автор енциклопедичних публікацій

4. Культурологічна теорема Григорія Нудьги.

5. Морально-етична проблематика та етноестестетика українського фольклорного мелосу в рецепції чужинців.

6. Інтеграція народної пісенності українців ув іншонаціональний культурний простір.

 

Література:

 1. Гарасим Л. «Із словом в серці, з піснею в душі»: (Післямова) // Нудьга Г. У колі світової культури / Відп. ред. В. Івашків; Упоряд. Р. Марків. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2006. — С. 434.
 2. Кирчів Р. Дума про красу, силу і славу української пісні // Нудьга Г. Українська дума і пісні в світі: У 2-х кн.– Львів: Ін-т народознавства НАН України, 1997. – Кн. 1. – С. 12.
 3. Нудьга Г. Пісні українських поетів // Пісні і романси українських поетів / Упоряд., вступ. ст. і приміт. (С. 255-281) Г. А. Нудьги. – Київ: Рад. письменник, 1941.
 4. Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі: У 2-х кн. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 1997. – Кн. 1. – 420 с.; 1998. – Кн. 2. – 510 с.
 5. Нудьга Г. У колі світової культури / Відп. ред. В. Івашків; Упоряд. Р. Марків; Післямова Л. Гарасим. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2006. – 440 с.
 6. Нудьга Г. Пісні українських поетів // Пісні і романси українських поетів / Упоряд., вступ. ст. і приміт. (С. 255-281) Г. А. Нудьги. – Київ: Рад. письменник, 1941.

 

21 квітня 2020 року

Тема практичного заняття: Григорій Нудьга у фольклористичному процесі ХХ століття (2 год.)

 1. Фольклорні жанри у теоретико-методологічному осмисленні Григорія Нудьги
 2. Григорій Нудьга як дослідник і видавець українського героїчного епосу.
 3. Жанр української балади у фольклористичному вченні Григорія Нудьги.
 4. Пісні літературного походження у джерелознавчій спадщині ученого.
 5. Гумористично-сатиричні фольклорні твори: генологічна теорія та едиторська практика

Література:

 1. Гарасим Л. «Із словом в серці, з піснею в душі»: (Післямова) // Нудьга Г. У колі світової культури / Відп. ред. В. Івашків; Упоряд. Р. Марків. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2006. — С. 434.
 2. Кирчів Р. Дума про красу, силу і славу української пісні // Нудьга Г. Українська дума і пісні в світі: У 2-х кн.– Львів: Ін-т народознавства НАН України, 1997. – Кн. 1. – С. 12.
 3. Нудьга Г. Пісні українських поетів // Пісні і романси українських поетів / Упоряд., вступ. ст. і приміт. (С. 255-281) Г. А. Нудьги. – Київ: Рад. письменник, 1941.
 4. Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі: У 2-х кн. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 1997. – Кн. 1. – 420 с.; 1998. – Кн. 2. – 510 с.
 5. Нудьга Г. У колі світової культури / Відп. ред. В. Івашків; Упоряд. Р. Марків; Післямова Л. Гарасим. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2006. – 440 с.
 6. Нудьга Г. Пісні українських поетів // Пісні і романси українських поетів / Упоряд., вступ. ст. і приміт. (С. 255-281) Г. А. Нудьги. – Київ: Рад. письменник, 1941.