Історія основної слов’янської літератури (болгарської)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит
63Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516ст. наук. співробітник БУШКО ГалинаФЛблг-31
632ст. наук. співробітник БУШКО ГалинаФЛблг-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФЛблг-31
616ФЛблг-31

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Історія болгарської літератури” є грунтовне оволодіння знаннями з курсу історії болгарської літератури. Основними завданнями вивчення дисципліни “Історія болгарської  літератури” є ознайомлення студентів з основними фактами і тенденціями розвитку болгарської літератури, засвоєння цих знань і уміння застосовувати їх на практиці.

Результати навчання:

знати: факти і тенденції історії розвитку болгарської ітератури;

вміти: аналізувати художні твори, літературні явища, вписувати їх у відповідний контекст.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус