Історія основної слов`янської літератури (сербської)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
71Немає
81Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
710професор ТАТАРЕНКО АллаФЛсрб-41
814професор ТАТАРЕНКО АллаФЛсрб-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
710ФЛсрб-41доцент ВАСИЛИШИН Марія
814ФЛсрб-41доцент ВАСИЛИШИН Марія

Опис курсу

Курс «Історія сербської літератури» призначений для студентів-сербістів другого-четвертого року навчання, належить до нормативних дисциплін – обов’язкової програми підготовки майбутніх славістів.

Теми 9-го модуля охоплюють питання становлення і розвитку експерсіонізму в сербській літературі. 10-й модуль передбачає ознайомлення зі зразками сербського авангардизму та модерним реалізмом. 11-ий модуль охоплює теми, пов’язані з розвитком повоєнного модернізму в другій половині ХХ століття та його основними представниками, а 12-ий – з представленням постмодерністських тенденцій у сербській літературі.

Висвітлення літературних подій і явищ передбачає введення історичного, загальнослов’янського і загальноєвропейського культурного контексту.

Мета курсу – допомогти студентові оволодіти знаннями про основні етапи розвитку сербської  літератури, зокрема від епохи романтизму до зародження модерністських тенденцій.

Курс має загальнотеоретичні і практичні цілі.

Загальнотеоретичні цілі курсу «Історія сербської літератури» полягають в тому, щоб:

 • Скласти цілісну картину розвитку сербської літератури ХХ століття як невід’ємного чинника розвитку сербської культури ;
 • осмислити філософське й культурологічне підґрунтя різних етапів її розвитку;
 • ознайомитись з кращими взірцями сербського письменства епохи між двома війнами (1918-1941), повоєнної літератури та літератури постмодернізму;
 • усвідомити паралелі в розвитку сербської та української літератур.

Практичні цілі курсу вбачаємо в тому, що він допоможе:

 • сформувати картину сербського національного письменства у її тяглості і розмаїтті;
 • навчитися аналізувати художні твори сербського письменства у контексті національної і європейської поетики;
 • розвинути навички вести літературознавчу дискусію, а також навички «читання зблизька»;
 • отримати багату й різнобічну інформацію про важливі твори сербської літератури;
 • збагатити лексичний запас читанням кращих взірців літературного тексту;
 • майбутнім перекладачам допоможе зорієнтуватись у тому, які твори їм було б цікаво перекладати;
 • майбутнім науковцям допоможе обрати цікаву тему для дослідження.

Рекомендована література

  1. Деретић Ј. Историја српске књижевности. Београд: Нолит. – – 706 с.
  2. Деретић Ј. Историја српске књижевности. https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz/
  3. Милосављевић П. Систем српске књижевности. – Приштина: Народна и универзитетска библиотека. – 1996. – 366 с.
  4. Палавестра П. Историја српске модерне књижевности. – Београд, 1986.
  5. Татаренко А. Постмодернізм у сербській літературі.- Львів, 2013.

Інтернет-ресурси

http://www.rastko.rs

Тексти:

7 семестр

Станислав Винавер. Песме
Тодор Манојловић Песме
Сибе Миличић Песме
Љубомир Мицић Песме
Милош Црњански Лирика Итаке, Суматра, Објашњење Суматре, Стражилово. Дневник о Чарнојевићу. Сеобе.
Растко Петровић Песме
Момчило Настасијевић Песме
Раде Драинац Песме
Оскар Давичо Песме
Александар Вучо Песме
Марко Ристић Песме
Иво Андрић Ex Ponto.  Изабране приче („Пут Алије Ђерзелеза“,  „Ћоркан и Швабица“, „Љубав у касаби“, „Аникина времена“, „Јелена, жена које нема“, „Жена на камену“)
Десанка Максимовић Песме

8 семестр

Скендер Куленовић Стојанка мајка Кнежопољка
Танасије Младеновић Песме
Бранко Ћопић Приповетке
Иво Андрић На Дрини ћуприја. Проклета авлија.
Милош Црњански Друга књига Сеоба или Роман о Лондону. Ламент над Београдом.
Меша Селимовић. Дервиш и смрт.
Данило Киш Енциклопедија мртвих (или  Гробница за Бориса Давидовича)
Борислав Пекић Нови Јерусалим
Милорад Павић (роман и приповетке по избору).

Змістові модулі:9-10  (7  семестр: 1 ЄКТС, 10 год. лекцій, 10 год. практичних, 10 год. самостійної роботи ):

 • Експресіонізм у сербський літературі
  Авангард і модерний реалізм у сербській літературі

Змістові модулі 11-12 (8 семестр: 1 ЄКТС, 14 год. лекцій, 14 год. практичних, 2 год. самостійної роботи ):

 • Повоєнний модернізм у сербській літературі др.. пол.. ХХ ст.
  Постмодерністські тенденції у сербській літературі.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус