Культура японської мови

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916ГОРОШКЕВИЧ ОленаФЛя-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФЛя-11мГОРОШКЕВИЧ Олена

Опис курсу

В межах курсу розглядаються особливості японського мовленнєвого етикету в офіційно-діловому усному та письмовому спілкуванні; відмінності жіночого та чоловічого мовлення; мовні кліше японського епістолярію; граматичні та фонетичні трансформації в усному неформальному мовленні.

Мета і завдання  курсу –– підготовка майбутніх філологів-японістів, що набули ґрунтовних знань з японської мови, оволоділи лексичним обсягом, передбаченим програмою та вміють використовувати його для своєї професійної діяльності, мають сформовані навички перекладацької роботи. Відповідно до поставленої мети, програма курсу побудована за принципом зростання рівня складності  матеріалу.

Завдання – навчити студентів володіти навиками мовленнєвого етикету у різних сферах офіційно-ділового, побутового формального й неформального, усного й письмового спілкування з урахуванням статусних, вікових, гендерних ролей.

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати: правила мовленнєвої поведінки у різних сферах життєдіяльності японців, зокрема особливості мовленнєвого етикету в офіційно-діловому  письмовому й усному спілкуванні; відмінності граматичних конструкцій усного неформального спілкування.

Повинні вміти: застосовувати на практиці здобуті знання, вибудовувати комунікативні стратегії й тактики з врахуванням ситуації спілкування, статусних, вікових та гендерних ролей; володіти навичками усного неформального спілкування, зокрема сприймати на слух, розуміти та відтворювати скорочені граматичні конструкції, характерні для такого спілкування.

Рекомендована література

Основна

 1. Букрієнко А.О., Комісаров К.Ю. Стилістика японської мови. – Київ : Видавничий центр Дмитра Бураго, 2015. – 315 с.
 2. 佐々木瑞枝。女の日本語 男の日本語。東京。1999.195p
 3. しぐさのコミュニケーション。人は親しみをどう伝えあうか。東京。サエンス社。2004。244p。
 4. 蒲谷宏。敬語表現。東京。大修館書店。2000。236p。
 5. 竹内里美。正しいマナー。どんな時どう言う辞典。高橋書店。215p。
 6. 森下喜一。現代の言葉。発行所。1993.236p。
 7. 金田一晴彦。語る日本語の心。東京。学研。2003.212p。
 8. 中西進。ひらがなで読めばわかる日本語のふしぎ。小学館。329p。
 9. 言葉のハンドブック。日本放送出版協会。1992.370.
 10. 富阪容子。なめらか日本語会話。東京。株式会社アルク。1997.163p。

Допоміжна

 • ニュウーアプローチ中上級日本語。AGP アジア語文出版。2007.269p。
 • ニュウーアプローチ中級日本語。東京。語文研究者。2009.239p。
 • 文化中級日本語Ⅱ.文化外国語専門学校。2001。277p。

Силабус:

Завантажити силабус