Культура перської мови

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент СТЕЛЬМАХ МартаФЛп-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФЛп-11мдоцент СТЕЛЬМАХ Марта

Опис курсу

Курс “Культура перської мови” є важливим складовим елементом у підготовці фахівців з перської мови і літератури. Курс присвячений мовленнєвому етикету іранців та нормам ввічливості сучасної перської мови, покликаний підвищити культуру усного та писемного мовлення; сформувати навички свідомого відбору лексико-граматичних засобів мови.

Метою курсу є опанувати теоретичні основи вчення про культуру мови, норми ввічливості сучасної перської мови, підвищити культуру усного та писемного мовлення; сформувати навички свідомого відбору лексико-граматичних засобів мови.

Після завершення цього курсу студент повинен знати:

– основні поняття культури мови та мовленнєвого етикету,

– найважливіші лексичні та граматичні норми ввічливості сучасної перської літературної мови,

– основні відомості про лексику перської мови у культурологічному аспекті.

Після завершення цього курсу студент повинен вміти:

– аналізувати мовлення відповідно до літературних норм.

Рекомендована література

  1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевич. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004. – 342 c.
  2. Чернишенко І. А. Фактори формування національних мовних картин світу / І. А. Чернишенко // Вісник Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2007. – Вип. 32. – С. 158-162.
  3. Sprachman Р. Language and Culture in Persian. Costa Masa, Calif, 2002.
  4. Rashied О. Taaruf: Islam beyond ‘tolerance’. Boston, 2011.
  5. Ta’rof-e irani. – [Ел. ресурс].- Режим доступу: http://www.farhangshenasi.ir/persian/node/89.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус