Китайська мова (4 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит
83Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
760ФЛх-41Чжан Менвей
884ФЛх-41Чжан Менвей, ІЛІЙЧУК Ірина

Опис курсу

Мета даного курсу – підготовка майбутніх філологів-китаїстів, що набули ґрунтовних знань з лінгвістичної теорії китайської мови, оволоділи лексичним обсягом, передбаченим програмою, та вміють використовувати його для їх професійної діяльності, мають сформовані навички перекладацької роботи.

Завдання – навчити студентів використовувати засвоєний лексичний та граматичний матеріал в усному мовленні, конструювати відповідно до мети висловлювання різнотипні синтаксичні структури і грамотно використовувати їх в писемному та усному мовленні.

Очікувані результати навчання:

студент має знати граматику, лексику та ієрогліфіку вище середнього рівня;

студент повинен уміти вільно читати і розуміти різножанрові тексти; спілкуватися на розмовному рівні китайською мовою, вести бесіду на різні теми; реферувати та анотувати тексти; граматично й орфографічно правильно, стилістично витримано писати; навчитися специфіки формування думки китайською мовою.

Рекомендована література

Базова:

1. Базовий підручник китайської мови. — 4. print. Beijing: Beijing Language and Culture University Press, 1995. — 212 с. (Шифр бібліотеки Вернадського: ІВ199975)

2. Сергій Шарко. Практический курс грамматики китайского языка. Учебник с упражнениями и ответами. Восточная книга.- 2016. – 218c.

3.Новий практичний курс китайської мови: в 6 т./ – М. Пекін., 2006. – 240 с.

4. Українсько-китайський словник / проф. Шуп Чен, Інститут лексикографії Хейлунцзянського університету. — Пекін: Вид. Шан’у Іньшугуань, 1990. — 584 с.

5. Китайсько-український словник / Колодко С. А., кафедра тюркології Інституту філології 6. Київського національного університету . — Київ: Вид. «Консультант». , 2004. — 1176 с.

7. Курдюмов В. А. Курс китайского языка. Теоретическая грамматика. — М.: Цитадель-трейд, Лада, 2005. — 576 с. — 3000 экз.  ISBN 5-9564-0015-3

8. Шедевры китайской классической прозы в переводах академика В.М. Алексеева: в 2 кн. / Рос. акад. наук; ред. Л. Н. Меньшиков, примеч. Л. З. Эйдлин. – М. : Вост. лит.,2006.

Додаткова:

1. 程裕祯/中国文化要略4 /-北京2011.- 432

2. 康玉华来思平 /汉语会话3012/-北京2006.- 404

3. 刘询/新实用汉语课本6/-北京2006.- 204

4. 刘询/对外汉语教育学引论:1/- 北京语言大学出版社2000-422

5. 姜丽萍张军/HSK标准教程教师用书:1/-北京语言大学出版社2016,-137

6. 叶蜚声徐通锵/语言学纲要:1/-北京1997-273页。

Матеріали

停课期间教学计划(大四)

  1. 第一周计划(每周三节课)

  1. 第一节课内容:

1学习《发展汉语高级写作I3课《童年的回忆》,梳理作文中常用的句型并让学生造句。学习完整篇文章后让学生回答课后问题。

2)点评学生的作文。对学生作文里用错的字、词、语法给予纠正。

3)讲解HSK标准教程5 9课《别样鲁迅》的课后练习题。

4)预习第10课《争论的奇迹》。

2. 第二节课内容:

1HSK标准教程5 10课《争论的奇迹》的37个生词,讲解其意义及用法。

2)通过引导让学生辨析:争论VS辩论 ;显示 VS 显得

3)讲解语言点:“毕竟”、“逐渐”和“或许”的用法

4)作业:熟读生词,预习课文。

3.第三节课内容:

1)提问复习生词。

2)学习课文。梳理每段的重点生词、成语和句型。

3)学习完请学生复述课文。

4)作业:①你还知道哪些发明的来历?请写下来并讲一讲。

完成课后练习题。

  1. 周计划

  1. 第一节课内容:

1)请学生讲一讲某个发明的来历。

2HSK标准教程510课《争论的奇迹》听力练习。

3)讲解课后习题。

4)作业:请以“日常生活中的大发现或发明”为题,谈一谈你所了解的日常生活中的重大发明或发现。尽量用上本课的生词,不少于100字。

  1. 节课内容:

1学习《发展汉语高级写作I》第4说不尽的西安古城》,梳理作文中常用的句型并让学生造句。学习完整片文章后让回答课后问题。

2)点评学生的作文。对学生作文里用错的字词语法给予纠正。

3)给《弱小的力量》这篇短文加一个结尾。

4)作业:用夸张的修辞手法完成下面的句子。

屋子里一下子安静下来了,静得

这个人发钱方面十分小气,

这个人头上的头发已经很少很少了,

今天天气非常炎热,

  1. 节课内容:

11HSK标准教程5 11课《闹钟的危害》的41个生词,讲解其意义及用法。

2)通过引导让学生辨析:持续VS继续

3)讲解语言点:“/过来”、“和“相当”的用法

4)作业:熟读生词,预习课文。

  1. 周计划

  1. 第一节课内容:

1)提问复习第11课《闹钟的危害》生词。

2)学习课文。梳理每段的重点生词、成语和句型。

3)学习完请学生复述课文。

4)作业:完成课后练习题。

2. 第二节课内容:

1)请学生讲一讲自己平时会定闹钟吗?为什么?

2HSK标准教程511课《闹钟的危害》听力练习。

3)讲解课后习题。

4)作业:请以“你真的需要闹钟吗?”为题,谈一谈你的看法。尽量用上本课的生词,不少于100字。

3. 第三节课内容:

1)学习《发展汉语高级写作I》第5课《我是个“小馋猫”》,梳理作文中常用的句型并让学生造句。学习完整文章后让学生回答课后问题。

2)点评学生的作文。对学生作文里用错的字语法给予纠正。

3阅读作文《中餐和西餐》,说说文章个段落的连接特点是什么

4)作业:作文《我喜欢的一种食物》,尽量用本课所学的生词及句型。

联系方式:

Tel063 284 1851

Emailermiaowu@gmail.com

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус