Китайська мова (4 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Іспит
83.5Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
760ФЛх-41ІЛІЙЧУК Ірина
884ФЛх-41ІЛІЙЧУК Ірина

Опис курсу

Мета даного курсу – підготовка майбутніх філологів-китаїстів, що набули ґрунтовних знань з лінгвістичної теорії китайської мови, оволоділи лексичним обсягом, передбаченим програмою, та вміють використовувати його для їх професійної діяльності, мають сформовані навички перекладацької роботи.

Завдання – навчити студентів використовувати засвоєний лексичний та граматичний матеріал в усному мовленні, конструювати відповідно до мети висловлювання різнотипні синтаксичні структури і грамотно використовувати їх в писемному та усному мовленні.

Очікувані результати навчання:

студент має знати граматику, лексику та ієрогліфіку вище середнього рівня;

студент повинен уміти вільно читати і розуміти різножанрові тексти; спілкуватися на розмовному рівні китайською мовою, вести бесіду на різні теми; реферувати та анотувати тексти; граматично й орфографічно правильно, стилістично витримано писати; навчитися специфіки формування думки китайською мовою.

Рекомендована література

Базова:

1. Базовий підручник китайської мови. — 4. print. Beijing: Beijing Language and Culture University Press, 1995. — 212 с. (Шифр бібліотеки Вернадського: ІВ199975)

2. Сергій Шарко. Практический курс грамматики китайского языка. Учебник с упражнениями и ответами. Восточная книга.- 2016. – 218c.

3.Новий практичний курс китайської мови: в 6 т./ – М. Пекін., 2006. – 240 с.

4. Українсько-китайський словник / проф. Шуп Чен, Інститут лексикографії Хейлунцзянського університету. — Пекін: Вид. Шан’у Іньшугуань, 1990. — 584 с.

5. Китайсько-український словник / Колодко С. А., кафедра тюркології Інституту філології 6. Київського національного університету . — Київ: Вид. «Консультант». , 2004. — 1176 с.

7. Курдюмов В. А. Курс китайского языка. Теоретическая грамматика. — М.: Цитадель-трейд, Лада, 2005. — 576 с. — 3000 экз.  ISBN 5-9564-0015-3

8. Шедевры китайской классической прозы в переводах академика В.М. Алексеева: в 2 кн. / Рос. акад. наук; ред. Л. Н. Меньшиков, примеч. Л. З. Эйдлин. – М. : Вост. лит.,2006.

Додаткова:

1. 程裕祯/中国文化要略4 /-北京2011.- 432

2. 康玉华来思平 /汉语会话3012/-北京2006.- 404

3. 刘询/新实用汉语课本6/-北京2006.- 204

4. 刘询/对外汉语教育学引论:1/- 北京语言大学出版社2000-422

5. 姜丽萍张军/HSK标准教程教师用书:1/-北京语言大学出版社2016,-137

6. 叶蜚声徐通锵/语言学纲要:1/-北京1997-273页。

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус