Магістерський семінар зі спеціалізації (русисти)

Тип: На вибір студента

Кафедра: російської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932ArrayФЛр-51м
1032доцент ГАЖЕВА ІннаФЛр-51м
1132доцент ІГНАТІВ НадіяФЛр-61м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
958ФЛр-51м
1058ФЛр-51мдоцент ГАЖЕВА Інна
1173ФЛр-61мдоцент ІГНАТІВ Надія

Опис курсу

Програмними результатами навчання мають стати:

  1. Знання основних засад проведення наукового дослідження в різних галузях філології.
  2. Знання системного підходу до освоєння методів  та прийомів роботи над науковим дослідженням.
  3. Знання історіографії літературознавчої  та лінгвістичної методології.

 

1. Уміння використовувати різноманітні методи організації та проведення наукових досліджень.

2. Володіння сучасним інформаційним і ресурсним забезпеченням наукового дослідження.

3. Вміння виокремлювати релевантні для обраного об’єкту методологічні принципи та методичні прийоми аналізу.

4. Вміння формувати і використовувати фактологічні джерела.

5. Обрання (пропозиція, формулювання) теми наукового дослідження.                               6. Формулювання об’єкту, предмету, мети, завдання, гіпотези дослідження.

7. Підготовка наукових повідомлень,  наукових статтей.

1. Креативність, здатність системно мислити.

2. Здатність здійснювати теоретичний та практичний аналіз проблеми.

3. Вміння застосовувати елементи критичності й креативності у формотворчому та процедурному аспектах дослідження.
4. Вміння здійснювати пошук інформації та застосовувати її на практиці.

1. Адаптивність і комунікабельність.

2. Наполегливість у досягненні мети.

3. Професійна соціалізація як науковця-дослідника.

4. Вміння обстоювати власну наукову позицію, вести наукову дискусію.

1. Здатність до апробації дослідницьких методик.

2. Турбота про якість виконуваної роботи.

3. Розуміння причинно-наслідкових зв’язків і вміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності.

4. Уміння робити узагальнення та висновки, визначати дослідницькі перспективи.