Новітні тенденції розвитку болгарської літератури

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент БУШКО Галина

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932доцент БУШКО Галина

Опис курсу

 

Курс «Новітні тенденції у розвитку болгарської літератури» призначений для магістрів-болгаристів першого року навчання. Головними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення з основними фактами і тенденціями розвитку болгарської літератури на сучасному етапі, засвоєння цих знань та вміння застосовувати їх на практиці. Курс складається з 2 модулів: «Тенденции в развоя на българския класически постмодернизъм в края на ХХ век» і «Тенденции в развоя на българската литература в началото на XXI век». Перший з них присвячений вивченню класичного болгарського постмодернізму кінця ХХ століття, другий – тенденціям розвитку болгарського письменства початку ХХІ століття

 

Завданням курсу є ознайомлення магістрів-болгаристів з постмодернізмом як літературним явищем, його розвитком у болгарській літературі та його чільними представниками. Вивчаючи цю дисципліну, студенти-магістри отримують широку палітру інформації літературно-теоретичного й історико-літературного характеру, вчаться оперувати термінами постмодерністської літературної теорії і в їхньому світлі аналізувати твори постмодерного письменства, а також знайомляться з найсучаснішими тенденціями розвитку болгарської літератури

Рекомендована література

Основна

 1. Антов П. Поезията на 1990-те: Българско и постмодерно. Българският постмодернизъм. Контекст. Генезис. Специфика. Т. 3. Пловдив: Издателство “Жанет-45”,
 2. Антов П. Българският постмодернизъм ХХІ–ХІХ в. Към философията на българската литература. Пловдив: Издателство “Жанет-45”, 2016.
 3. Дойнов П. Българската поезия в края на XX век, Част първа. София: “Просвета”, 2007.
 4. Кирова М. Критика на прелома: Нови явления и посоки в българската литература от края на XX век, София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, Издателство “ПАН-ВТ”, 2002.
 5. Ликова Р. Литературни търсения през 90-те години. Проблеми на постмодернизма. София : Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2001.
 6. Попов Ч. Постмодернизмът и българското изкуство от 80-те и 90-те години на ХХ век. София: “Български художник”, 2009.
 7. Симеонова-Конах Г. Постмодернизмьт. Бьлгарският случай. София,: Факел, Изток-Запад, 2011.
 8. Чижевський Д. І. Порівняльна історія слов’янських літератур: У двох книгах / Переклад з німецької. К.: ВЦ “Академія”, 2005. 288 с. (Альма-матер)

Допоміжна

 1.       Господинов Г. Пиеси. Пловдив: ИК “Жанет-45”, 2015.
 2. Господинов Г. Природний роман та інші історії. К.: Темпора, 2012.
 3. Ефтимова Здравка Зелените очи на вятъра. Пловдив : ИК “Жанет 45”, 2018.
 4. Курицин В.Към понятието пост-модернизъм. Литературен вестник.  18-24 октомври. №. 32.
 5. Пенчев Б.Постмодернизмът и безконечният български модернизъм. Литературен вестник. 1992. 08-14 юни. № 22.

Інформаційні ресурси

https://www.litclub.bg/library/nbpr/spenchev/index.html

https://liternet.bg/publish2/istankov/postmodernizym.htm

https://liternet.bg/publish14/m_ruskov/zahvyrlen_2.htm

https://www.slovo.bg/showauthor.php3?ID=28&LangID=1

https://www.slovo.bg/showauthor.php3?ID=288&LangID=1

https://www.slovo.bg/showauthor.php3?ID=325&LangID=1

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус