Перекладацька практика (тюркологи)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64.5Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
6135ФЛч-31КОВАЛЕНКО Тетяна

Опис курсу

Перекладацька практика спрямована на ознайомлення студентів зі специфікою усного (синхронного та послідовного) і письмового перекладу спеціальних (художніх, офіційно-ділових, юридичних, газетно-інформаційних) текстів, набуття ними навичок такого перекладу на матеріалі китайської та української мов. Практика є необхідним етапом підготовки студентів до самостійної перекладацької діяльності.

Мета та цілі курсу: мета курсу – вдосконалити на базі отриманої загальної теоретичної підготовки професійні практичні навички та уміння студентів усного та письмового китайсько-українського перекладу; ціль – виробити вміння і навики практичного застосування перекладацьких прийомів при основних типах прямого та зворотнього перекладу китайсько-української комбінації мов.

Після завершення цього курсу студент буде:

– знати: основні положення теорії перекладу в її нормативному і теоретичному аспектах; фахову термінологію; типи перекладу, одиниці перекладу, функції та сфери застосування кожного типу і виду перекладу; основи перекладацького аналізу тексту;

– вміти: здійснювати вільний, нормативно правильний і функціонально адекватний прямий і зворотній переклад різних типів тексту; самостійно працювати з науковою лінгвістичною літературою, лексикографічними та довідковими джерелами.

Робоча програма

Завантажити робочу програму