Поетика усної словесності (середня освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор ГІНДА ОленаФЛо-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФЛо-11мпрофесор ГІНДА Олена

Опис курсу

Курс “Поетика усної словесності” спрямований на формування бінарного розуміння категорії «поетика» у її застосуванні до сфери усної народної словесності, а саме: як дисципліни і як образно- виражальної системи різножанрових творів; спрямований на осмислення народної уснословесної традиції як синкретичного явища і семіосфери, що відображає народне бачення картини світу і людини. Слухачі курсу здобувають уміння орієнтуватися у понятійно-категоріальній парадигмі дисципліни, використовувати набуті знання в дослідженні усної народної словесності, зокрема, текстів обрядового, оказіонального та позаобрядового фольклору. Курс передбачає вивчення самобутності поетики уснословесних творів, розуміння її відмінності від поетики літературних творів

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 1. Денисюк І. О. Національна специфіка українського фольклору (матеріали до лекції) [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/263259/).
 2. Киченко О. Фольклор як художня система (проблеми теорії). – Дрогобич, 2002. – 149 с.
 3. Hinda Оlena. Folklore, Ethnocultural and Ethnomental Elements in New Poetic Coinages of Ukrainian Working Migrants in Italy / Olena Hinda // East European Studies. East European and Balkan Institute, Center for International Area Studies, Hankuk University of Foreign Studies – 2012. – Vol. 29. – Р. 288–306

Основна

 1. Гінда Олена. Поетична творчість української трудової спільноти в Італії початку ХХІ століття в контексті фольклорної традиції : [монографія] – Львів, 2015.
 2. Гінда Олена.Термін “фольклор” як понятійне та дискусійне поле. / Studia methodologica. – Вип. 34. – Тернопіль, 2012. – С. 62–76.
 3. Гінда Олена. Поетична творчість української трудової спільноти в Італії початку ХХІ століття в контексті фольклорної традиції : [монографія] – Львів, 2015.
 4. Гінда О. Концепт «УКРАЇНА» у віршах українських трудових мігрантів в Італії початку ХХІ століття як фольклорно- літературний феномен. // Korean Journal of Ukrainian Studies / v.1, no.1, 2020 년 , pp.65-84. KJUS 1st Edition (Dec.30, 2020) Department of Ukrainian Studies, Hankuk University of Foreign Studies Vol.1, No 1,2020 https://doi.org/10.22968/KJUS.2020.12.1.1.65
 5. Грица С.Й. Категорія парадигми у вивченні варіаційної специфіки фольклору / Фольклор у просторі і часі. – Тернопіль, 2000. – С. 40–52.
 6. Денисюк І. О. Національна специфіка українського фольклору (матеріали до лекції) [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/263259/
 7. Дунаєвська Л.Ф. Персонажна система української народної міфологічної прози. Аспекти поетики. – Київ, 2000.
 8. Збир Ірина. Оскар Кольберг і його збірник «Покуття». Монографія . – Львів, 2014.
 9. ЗБИР Ірина. ФЕНОМЕН КОРЕЙСЬКОЇ ЕМОЦІЇ ХАН : ЕТИМОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ, ДУХОВНІСТЬ. – STUDIA METHODOLOGICA, том. 50 (2020). Ювілейний 50-й випуск Studia Methodologica. Режим доступу: https://studiamethodologica.com/index.php/journal/issue/archive Івашків Василь. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости Пантелеймона Куліша. – Львів, 2009.
 10. Кузьменко О. М. Стрілецька пісенність: фольклоризм, фольклоризація, фольклорність. – Львів, 2009.
 11. Кузьменко О. Фольклорний концепт: визначення терміна, структурні параметри та типи // Народознавчі зошити. – 2018. – No 6 (144). – С. 1439–1447.
 12. Кухаренко С. Стислий огляд фольклористики в Північній Америці: теорії, підходи, парадигми,«Народознавчі зошити», 2010, No 3–4, с. 310–315.
 13. Лабащук О. Натальний наратив і усна традиція: синтактика, семантика, прагматика : монографія. – Тернопіль, 2013. – 320 с. Лабащук О. В. Здобутки та перспективи дослідження автобіографічних оповідей у фольклористиці // «Studia methodologica» – Іssu 43.– Kielce –Ternopil, 2016. – S. 3-9. Нагачевський, А. Особливості української фольклористики в Канаді, «Народозна-вчі зошити», 2010, No 3–4, с. 293–309. Олійник О. Методологія дослідження художнього простору у структурі чарівних казок // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2010. – Вип. 43. – С. 99-106.
 14. Сокіл Г. Українська фольклористика в Галичині кінця ХІХ – першої третини ХХ століття: історико-теоретичний дискурс: [монографія] / Ганна Сокіл. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.
 15. Atkinson, R. The Gift of Stories: Practical and Spiritual Applications of Autobiography, Life Stories, and Personal Mythmaking, Westport 1995.
 16. Fine, E. C. The Folklore Text: From Performance to Print, Bloomington – Indianapolis 1994. https://studiamethodologica.com/index.php/journal/article/view/23/17 Hinda Olena. How Hutsul Dance “Kolomyyka” Functions as a Genre in Creative Works of Ukrainian Diaspora in Italy / Olena Hinda //East European Studies. East European and Balkan Institute, Center for International Area Studies, Hankuk University of Foreign Studies – 2012. – Vol. 33. – Р. 313–336
 17. Oleg LESZCZAK. KONFRONTATYWNA ANALIZA DYSKURSU MEDIALNEGO O GENOCYDZIE. – STUDIA METHODOLOGICA, том. 52 (2021). Режим доступу: https://studiamethodologica.com/index.php/journal/issue/archive

Допоміжна

 1. Закувала зозуленька. Антологія української народної поетичної творчості. – К., 1998.
 2. Балади. Родинно-побутові стосунки. – К., 1988.
 3. Героїчний епос українського народу: хрестоматія. – К., 1993.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус