Польська література у Львові та Галичині

Тип: На вибір студента

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Сливинський О. Т.ФЛк-41, ФЛчес-41, ФЛхрв-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ФЛк-41доцент Сливинський О. Т.
ФЛчес-41доцент Сливинський О. Т.
ФЛхрв-41доцент Сливинський О. Т.

Опис курсу

Курс «Польська література у Львові та Галичині» є дисципліною вільного вибору для студентів-філологів IV року навчання. Курс ознайомлює студентів з найважливішими етапами розвитку польської літератури у Львові та Галичині, життям і творчістю польських письменників різних епох, які мешкали в місті та регіоні і брали участь у творенні їхнього культурного середовища.

Мета курсу: ознайомити студентів з найважливішими процесами, постатями та явищами польської літератури, пов’язаними зі Львовом та Галичиною.

В результаті вивчення курсу студент має знати:

 • зміст термінів і понять: польська література Львоваепохи позитивізму, модернізму, міжвоєнного двадцятиліття; післявоєнна та сучасна польська література; література авторів-львів’ян польської національності, культурне середовище міста та регіону, культурний діалог, мультикультуралізм.
 • загальні тенденції польсько-українських, а також польсько-єврейських, польсько-німецьких тощо літературних взаємин у місті;
 • «локальну специфіку» польської літератури Східної Галичини, зокрема польської літератури Львова;
 • внесок польських письменників-львів’яндо культурної скарбниці міста та регіону;
 • біографії та творчість польських письменників, що були тривало пов’язані зі Львовом (С. Ф. Кльонович, М. Семп-Шажинський, Б. Зиморович, А. Фредро, С. Ґощинський, М. Конопніцька, Ґ. Запольська, Я. Каспрович, Л. Стафф, К. Іжиковський, О. Ортвін, К. Макушинський, Я. Парандовський, Т. Парніцький, З. Гаупт, Ю. Віттлін, С. Лем, З. Герберт, А. Заґаєвський та ін.), їхнє місце в каноні польської літератури;
 • сучасну рецепцію творчості польських авторів, пов’язаних зі Львовом;
 • тексти польської літератури, присвячені Львову, насамперед ті, що були написані авторами-львів’янами;
 • специфіку образу Львова в польській літературі різних епох;
 • місця Львова, пов’язані з історією польської літератури.

вміти:

 • охарактеризувати життя і творчість найважливіших польських письменників, пов’язаних зі Львовом, діяльність угрупувань, які їх гуртували, розглянути їхній доробок як у контексті історії польської літератури, так і в контексті історії культурного життя міста;
 • описати міжлітературні взаємини у місті в різні епохи та періоди, зокрема зв’язки польсько-українські;
 • визначити й розмежувати поняття «література Львова», «польська література Львова», «польськомовна література Львова», «література авторів-львів’ян польської національності»;
 • провести екскурсію місцями Львова, пов’язаними з польською літературою;
 • орієнтуватися в сучасній рецепції творчості польськомовних авторів, пов’язаних зі Львовом;
 • простежити зміни образу Львова в польській літературі впродовж її історії.

Рекомендована література

 • Гнатюк О. Відвага і страх. – К., 2015.
 • Енциклопедія Львова / Ред. А. Козицький, І. Підкова: Т. 1. – Львів, 2007.
 • Енциклопедія Львова / Ред. А. Козицький: Т. 2–4. –Львів, 2008–2012.
 • Ї. – 2003. – № 29: Геній місця. Leopolis. Львів. Lemberg. Lwów.
 • Козицький А., Кравчук А. Полоністика у Львівському університеті // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету: Збірник наукових праць. –2009.–Вип. 10. –С. 13–35.
 • Петрухіна Л. Львів у поетичному слові // Львівщина в польській літературі: Бібліографічний покажчик. –Львів, 2012.
 • Сливинський О. Польська література Львова: Конспект лекцій для студентів третього курсу напряму підготовки «Філологія». –Львів, 2013.
 • Chłosta J. Polskie życie literackie we Lwowie 1939-1941 w świetle oficjalnej prasy polskojęzycznej. –Olsztyn, 2000.
 • Czachowska J.Gabriela Zapolska: monografiabio-bibliograficzna. –Kraków, 1966.
 • Głowala W. Sentymentalizm i pedanteria: O systemie estetycznym Karola –Wrocław, 1972.
 • Hadaczek B.Lwów w eseistyce Wittlina i Vincenza // Szczecińskie Prace №5: Kresy w literaturze.–Szczecin, 1993.
 • Hollender T. List ze Lwowa. Rok ubiegły w zapomnianym mieście // Wiadomości –1934. – №37 (564). –S. 4.
 • Hryciuk G.Polacy we Lwowie 1939– Życie codzienne.–Warszawa, 2000.
 • Hutnikiewicz A.Twórczość literacka Stefana Grabińskiego.–Toruń, 1959.
 • Jaworski F. Lwów stary i wczorajszy. –Lwów, 1911.
 • Koprowski M. Lwów. Historia. Ludzie. Tradycje.–Warszawa, 2013.
 • Lwów. Miasto – Społeczeństwo – Kultura. Studia z dziejów Lwowa: T. IV / Red. K. Karolczak. –Lublin, 2002.
 • My, ludzie Lwowa: Antologia współczesnej poezji lwowskiej /Zebranie i
  opracowanie: T. Kulikowicz-Dutkiewicz.–Lwów, 2006.
 • Papée F.Historia miasta Lwowa w zarysie. –Lwów–Warszawa, 1924.
 • Rąkowski G.Lwów: Przewodnik krajoznawczo-historyczny. –Pruszków, 2008.
 • Schnür-Pepłowski S.Bogusławski we Lwowie (ustęp z dziejówscenypolskiej). –Lwów, 1895.
 • Schnür-Pepłowski S.Teatr polski we 1780–1881.–Lwów, 1889.
 • Stanisław Gottfried: Lwowski poeta Młodej –Kraków, 2011.
 • Starnawski J.Sylwetki lwowskich historyków –Łódź, 1997.
 • Szolginia W.Tamten Lwów: Т. 1–4. –Kraków, 2011–2014.
 • Węgierski J. Lwów pod okupacją sowiecką 1939–1941. –Warszawa, 1991.
 • Winklowa B.Boy we Lwowie (1939–1941). –Warszawa, 1992.

Матеріали

BOGUSLAWSKI+WE+LWOWIE

Юзеф Вітлін_Мій Львів

Робоча програма

Завантажити робочу програму