Постмодернізм у слов’янських літературах (словаки)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016ХОДА Лідія

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФЛс-51мХОДА Лідія

Матеріали

ОНОВЛЕНО 27 квітня – 11 травня

Дисципліна «Постмодернізм в слов’янських літературах»

Викладач: Хода Лідія Дмитрівна

тел. 0981272900 (час консультацій: 30.04.2020; 7.05.2020; 8.05. 2020 – з 11.50 до 14.00)
email: lidya.khoda@lnu.edu.ua

30 квітня 2020 року
Тема практичного заняття: Януш Вишневський. «Самотність у мережі» (2 год.)

 1. Постмодернізм в польській літературі.
 2. Життєвий і творчий шлях Я. Вишневського. Постмодерністські концепції письменника.
 3. Роман Я. Вишневського «Самотність у мережі» – історія віртуального та реального кохання.

На самостійне опрацювання: підготовка робочих листків.

7 травня 2020 року
Тема практичного заняття: Постмодерністська проза в сербській літературі (2 год.)

 1. Особливості постмодернізму в сербській літературі.
 2. Постмодерністські експерименти в творчості М. Павича («Хозарський словник»; «Остання любов у Царгороді»; «Зоряна мантія»).

На самостійне опрацювання: підготовка робочих листків.

8 травня 2020 року
Тема лекції: Постмодерністська літературна критика (1 год.).

 1. Гіперреальності симулякрів.
 2. Нівелювання межі між художнім і нехудожнім текстом.

Методичне забезпечення

 1. Енциклопедія постмодернізму/ За ред. Ч.Вінквіста та В.Тейлора; Пер. з англ. В.Шовкун; Наук.ред.пер. О.Шевченко. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 503 с.
 2. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці, 2001.
 3. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Львів, 1996.
 4. Современное зарубежное литературоведение: концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник/ сост.И.П.Ильин, Е.А.Цурганова. – Москва, 1996.
 5. Харчук Р. Сучасна українська проза:  Постмодерний період: Навч. посіб.  Р.Б. Харчук . – К.: ВЦ „Академія“, 2008. – 248 с. (Альма-матер).

Базова література:

 1. Бедзир Н.П. Русская постмодернистская проза в восточнославянском и западнославянском контексте: Монография. – Ужгород: «Видавництво Олександри Гаркуші», 2007. – 472 с.
 2. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн, Київ: Критика, 2005. – 263 с.
 3. Денисова Т. Феномен постмодернізму: контури й орієнтири// Слово і час. – 1995. – №2. – С.18–27.
 4. Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів. Переклала з англійської Мар’яна Гірняк. Науковий редактор Марія Зубрицька, 2004. – 383 с.
 5. Ильин И. Постструктурализм. Деконстуктивизм. Постмодернизм. – Москва, 1996.
 6. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці, 2001.
 7. Нич Ришард. Світ тексту: постструктуралізм і літературознавство/ пер. Олени Галети. – Львів: Літопис, 2007. – 315 С.
 8. Постмодернизм в славянских литературах/сборник статей, ответст.ред.Н.Н.Старикова. – Москва: Российская академия наук, Институт славяноведения, 2004. – 207 с.
 9. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Львів, 1996.
 10. Современное зарубежное литературоведение: концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник/ сост.И.П.Ильин, Е.А.Цурганова. – Москва, 1996.
 11. Татаренко А. Поетика форми в прозі постмодернізму: досвід сербської літератури. Львів: ПАІС, 2010.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус

Завантажити силабус