Постмодернізм у слов’янських літературах (болгари)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор ТАТАРЕНКО АллаФЛс-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФЛс-51мБУШКО Галина

Матеріали

ОНОВЛЕНО 27 квітня – 22 травня

Дисципліна «Постмодернізм у слов’янській літературі (болгарська)» (лекції) 

Викладач: Татаренко Алла Леонідівна

тел. 050 02 46406 (Viber) (час консультацій:5.05.2020 – з 11.30 до 13.00)
email: alla.tatarenko@lnu.edu.ua

5 травня 2020 року
Тема лекції: Своєрідність функціонування образу автора у постмодерністів (М.Кундера, Ю.Андрухович, О.Токарчук, Д.Угрешич, М.Павич, С.Дам’янов). Своєрідність функціонування образу автора у болгарських постмодерністів. (2 год.)

 1. Образ автора в класичній літературі.
 2. Своєрідність образу автора в постмодерністській літературі.
 3. Борхесівська традиція в слов`янському постмодернізмі.
 4. Функціонування образу автора у постмодерністів (М.Кундера, О. Токарчук, Д.Угрешич, М.Павич, С.Дам`янов)
 5. Своєрідність функціонування образу автора у болгарських постмодерністів. Образ автора у Г.Господинова та Ю.Андруховича.

Література

 1. Лексикон загального та порівняльного літературознавства / кер. проекту А.Волков. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – 636 с.
 2. Літературознавча енциклопедія : у 2 т. // авт.-уклад. Ю.І. Ковалів. – К. : Академія, 2007. – (Серія «Енциклопедія ерудита»). Т. 1 : А (аба) – Л (лямент).– 608 с.
 3. Літературознавча енциклопедія : у 2 т. // авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. – К. : Академія, 2007. – (Серія «Енциклопедія ерудита»).Т. 2 :М (Маадай-Кара) – Я (я-форма). − 624 с.
 4. Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. – К. : Академія, 2006. – 752 с. – (Nota bene).
 5. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХст. / за ред. Марії Зубрицької ; Центр гуманіт. досліджень ЛДУ ім. І. Франка, НТШ . – Львів : Літопис, 1996. – 633 с.
 6. Симеонова-Конах Г. Постмодернизмьт.Бьлгарският случай / Галя Симеонова-Конах. – София: Факел, Изток-Запад, 2011.
 7. Господинов Г. Естествен роман.
 8. Кундера М. Безсмертя. http://loveread.ec/read_book.php?id=7856&p=1
 9. Андрухович Ю. Перверзія https://www.e-reading-lib.com/bookreader.php/1020287/yuriy-andruhovich-perverziya.html (скорочений варіант)
 10. Токарчук О. Суб`єкт.
 11. Павич М. Вечеря в корчмі «Під знаком питання»
 12. Дам`янов С. Перетворення
 13. Угрешич Д. Форсування роману-ріки. http://loveread.ec/view_global.php?id=3737

Інші  матеріали будуть надіслані на адреси студентів.

Дисципліна «Постмодернізм у слов’янській літературі (болгарська)» (практичні заняття)

Викладач: Бушко Галина Олегівна

тел. 0960901092 (час консультацій: 13.05.2020 – з 16.30 до 18.00;  22.05.2020 – з 13.30 до 14.55)
e-mail: halyna.bushko@lnu.edu.ua

13 та 22 травня 2020 року
Тема практичного заняття: Роман “Закинутий у природу” Мілена Рускова як шедевр нової болгарської художньої літератури. Аналіз образу малої людини серед величної природи (4 год.)

Література:

 1. Русков М. Захвърлен в природата / Милен Русков. – Пловдив : ИК “Жанет 45”, 2012.
 2. Симеонова-Конах Г. Постмодернизмьт. Бьлгарският случай / Галя Симеонова-Конах. – София: Факел, Изток-Запад, 2011.
 3. Станков И. Принос към прочита на българския постмодернизъм. – Режим доступу : https://liternet.bg/publish2/istankov/postmodernizym.htm

29 квітня 2020 року
Тема практичного заняття: Переплетення добра і зла в творчості Мілена Рускова (2 год.)

Питання на самостійне опрацювання:

 1. Аналіз фантастичних елементів у романі М. Рускова “Кишенькова енциклопедія містерій”

Література:

 1. Русков Милен Джобна енциклопедия на мистериите / Милен Русков. – Пловдив : ИК “Жанет 45”.– 2008.
 2. Симеонова-Конах Г. Постмодернизмьт. Бьлгарският случай / Галя Симеонова-Конах. – София: Факел, Изток-Запад, 2011.
 3. Станков И. Принос към прочита на българския постмодернизъм. – Режим доступу : https://liternet.bg/publish2/istankov/postmodernizym.htm

08 травня 2020 року
Тема практичного заняття: “Кишенькова енциклопедія містерій” – фантастичний роман про європейські окультні традиції епохи Відродження (2 год.)

Питання на самостійне опрацювання:

 1. “Кишенькова енциклопедія містерій” – твір про загублені світи – епоху Відродження та пізнє Середньовіччя

Література:

 1. Русков Милен Джобна енциклопедия на мистериите / Милен Русков. – Пловдив : ИК “Жанет 45”.– 2008.
 2. Симеонова-Конах Г. Постмодернизмьт. Бьлгарският случай / Галя Симеонова-Конах. – София: Факел, Изток-Запад, 2011.
 3. Станков И. Принос към прочита на българския постмодернизъм. – Режим доступу : https://liternet.bg/publish2/istankov/postmodernizym.htm

Силабус

Завантажити силабус