Релігії та вчення Сходу

Тип: На вибір студента

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332ЛОСЄВ ОлександрФЛх-21, ФЛп-21, ФЛа-21, ФЛя-21

Опис курсу

Мета та цілі курсу: мета курсу – ознайомити студентів з основними тенденціями розвитку релігійних вчень країн Близького та Далекого Сходу; представити основні особливості сучасних релігійних практик у країнах Сходу; ціль – сформувати уявлення про релігійні вчення в країнах Сходу з врахуванням національної унікальності та культурних і релігійних взаємовпливів.

Очікувані результати навчання:
• знати: загальні тенденції розвитку релігійних вчень країн Сходу, основні течії і напрями цих вчень, фактори культурних і релігійних впливів; найвидатніші писемні пам’ятки релігійних вчень країн Сходу.
• вміти: орієнтуватися в основних тенденціях розвитку релігійних вчень країн Сходу; знаходити вияви культурних та релігійних впливів одних релігійних вчень на інші.

Теми:
Змістовий модуль І Предмет, структура та методологія релігієзнавства
Тема 1. Релігієзнавство в системі наукових знань.
Тема 2.Розвиток уявлень про релігію.
Тема 3. Структура та методи вивчення релігії.

Змістовий модуль ІІ Іслам
Тема 1. Історія виникнення і поширення ісламу.
Тема 2. Основні течії і напрямки в ісламі.
Тема 3. Релігійна догматика ісламу.
Тема 4. Мусульманські свята та обряди.

Змістовий модуль ІІІ Буддизм
Тема 1. Історія виникнення і поширення буддизму.
Тема 2. Філософська концепція буддизму
Тема 3. Морально-етичні принципи буддизму.
Тема 4. Основні напрями буддизму.

Змістовий модуль IV Синтоїзм
Тема 1. Особливості релігійних систем Японії.
Тема 2. Виникнення синтоїзму.
Тема 3. Буддизм та конфуціанство в Японії.

Питання до іспиту:
1. Розвиток уявлень про релігію.
2. Історія виникнення і поширення ісламу.
3. Основні течії і напрямки в ісламі.
4. Релігійна догматика ісламу.
5. Мусульманські свята та обряди.
6. Історія виникнення і поширення буддизму.
7. Філософська концепція буддизму
8. Морально-етичні принципи буддизму.
9. Основні напрями буддизму.
10. Особливості релігійних систем Японії.
11. Виникнення синтоїзму.
12. Буддизм та конфуціанство в Японії.

Рекомендована література

Базова:

1.Классики мирового религиоведения. – М., 1996.
2.Лубський В. І., Козленко В.М., Горбаченко Т.Г. Історія світової релігієзнавчої думки. – К., 1999.
3. Лубський В. І., Борис В.Д. Мусульманське право. – К., 1997.
4. Лубський В. І. Релігієзнавство: підручник. – 1997.
5. Лубський В., Лубська М., Козленко В., Севрюков Г. Історія релігій. – К., 2002.

Додаткова:

1.Индуизм, джайнизм, сикхизм: Словарь. – М., 1996.
2.Ислам: Историографические очерки. – М., 1991.
3.Религиозные традиции мира: в 2 т. – М., 1996.
4.Торчинов У. А. Даосизм. – СПб., 1998.
5.Хрестоматия по исламу. – М., 1994.
6.Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. – М., 1991.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус