Основна слов’янська мова (сербська)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
16Залік
26.5Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1144ФЛсрб-11ГУК Зоряна
2160ФЛсрб-11ГУК Зоряна

Опис курсу

І семестр

Мета:

 • висвітлити засадничі характеристики сучасної сербської мови як однієї з південнослов’янських мов;
 • комплексно працювати над вивченням базової граматики та лексики сучасної сербської мови;
 • наголосити на основних відмінностях між сучасною сербською та хорватською мовами;
 • презентувати краєзнавчі матеріали про Сербію та Адріатику.

Завдання:

 • для вивчення сербської мови як основної слов’янської мови для студентів-славістів заплановано розглянути основні граматичні теми;
 • закріпити граматичні правила шляхом виконання практичних завдань;
 • засвоївши граматичні правила сербської мови, вивчати комплексно розмовні теми для розвитку усного мовлення;
 • навчити писати двома графіками (кирилицею й латиницею);
 • комплексно підготувати студентів для складання іспиту з сербської мови на отримання сертифікату (рівень А2).

Результати навчання:

знати:

 • сербську графіку (кирилицю і латиницю);
 • фонетичні правила сучасної сербської мови;
 • нормативну граматику сучасної сербської мови (іменник, прикметник, дієслово (теперішній час), займенник, числівник);
 • базову лексику

вміти:

 • читати сербською мовою;
 • писати двома графіками (кирилицею й латиницею);
 • розповідати  базові розмовні теми;
 • розуміти сербську мову, писати та розмовляти на рівні не нижче А2.

ІІ семестр

Мета:

 • комплексно працювати над вивченням нормативної граматики та лексики сучасної сербської мови;
 • презентувати краєзнавчі матеріали про Сербію, Боснію і Герцеговину та Чорногорію;
 • ознайомити студентів із музичною культурою країни.

Завдання:

 • для вивчення сербської мови як основної слов’янської мови для студентів-славістів розглянути заплановані граматичні теми;
 • закріпити граматичні правила шляхом виконання практичних завдань;
 • засвоївши граматичні правила сербської мови, вивчати комплексно розмовні теми для розвитку усного мовлення;
 • удосконалити навички письма двома графіками (кирилицею й латиницею);
 • комплексно підготувати студентів для складання іспиту з сербської мови на отримання сертифікату (рівень Б1-Б2).

Результати навчання:

знати:

 • вільно писати двома графіками (кирилицею і латиницею);
 • фонетичні правила сучасної сербської мови;
 • нормативну граматику сучасної сербської мови (іменник, прикметник, дієслово, займенник, числівник);
 • запланований об’єм лексики.

вміти:

 • читати сербською мовою, працювати зі словником, перекладати зі словником;
 • писати двома графіками (кирилицею й латиницею);
 • розповідати подані тексти, орієнтуючись на вивчений пласт лексики;
 • практично застосовувати теоретичні знання: розуміти сербську мову, писати та розмовляти на рівні Б1-Б2.

Матеріали

ОНОВЛЕНО 27 квітня – 11 травня

Дисципліна «Основна слов’янська мова (сербська)»

Викладач: Гук Зоряна Василівна
e-mail: zoriana.huk@lnu.edu.ua

Заняття відбуваються за розкладом онлайн у режимі відеоконференції.

29, 30 квітня 2020 р.
Теми практичних онлайн-занять: Утворення та вживання неозначених і заперечних займенників. Прислівники. Ступені порівняння прислівників. Розмовна тема:Kako se u svetu slavi Uskrs.

Домашнє завдання:

Вивчити граматичний матеріал. Вивчити невідомі слова. Виконати письмово вправи № 2-6 на стор. 82-84, № 5-6 на стор. 90-92 з підручника (Гук З. Сербський іменник та прикметник: словозміна. – Львів, 2019. 136 с.). Навчитися переказувати текст. Написати твір на тему: «Како смо славили Ускрс» та надіслати у форматі Ворд на електронну пошту викладачки.

6, 7 травня 2020 р.
Теми практичних онлайн-занять: Узгодження підмета з кількома присудками. Розмовна тема: „Јунски испитни рок“, „Универзитет у Београду“.

Домашнє завдання:

Вивчити граматичний матеріал. Вивчити невідомі слова. Навчитися переказувати текст «Универзитет у Београду». Виконати письмово вправи № 1 (а, б, в, г) на стор. 81-85 та 2-4 на стор. 85 з підручника (Гук З. Сербський іменник та прикметник: словозміна. – Львів, 2017. 104 с.). Написати твір на тему «Наш универзитет» і надіслати у форматі Ворд на електронну пошту викладачки.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус

Завантажити силабус