Східне письмо (арабська мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232МАРТИНЯК ІринаФЛа-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФЛа-11МАРТИНЯК Ірина

Опис курсу

”Східне письмо” – необхідний та один з найперших щаблів розвитку кваліфікованого фахівця-сходознавця спеціальності ”арабська мова та література”.

Метою курсу «Східне письмо» є підготовка майбутніх арабістів, які як фахівці-філологи повинні володіти не лише сучасною арабською мовою, а й опанувати базові навики з арабської каліграфії, дослідити історичне походження та становлення арабської в’язі, ознайомитися з мовами, які використовували раніше, а також використовують зараз на письмі видозмінену арабську графіку.

Сформульована мета зумовлює такі завдання: розглянути основні каліграфічні стилі, прийоми письма, походження та становлення арабської в’язі; ознайомитися з мовами, які застосовують на письмі видозмінену арабську графіку; опанувати основні каліграфічні прийоми.

Очікувані результати навчання: після завершення цього курсу студент буде:
– знати: історичне становлення арабської графіки, особливості каліграфічних стилів письма
арабською в’яззю, розрізняти основні почерки.
– вміти: читати і розуміти каліграфічні написи, виконані арабською в’яззю, опанувати основні каліграфічні прийоми.

Питання до заліку/іспиту:

1. зародження і походження арабського письма;
2. писемність в часи пророка (інструменти, матеріали);
3. типи почерків;
4. каліграфи;
5. каліграфічні прийоми;
6. мови, які послуговуються арабською в’яззю.

Рекомендована література

Базова:
1. Omar Nizam Uddin, Learn to Write Arabic Calligraphy 160 p.
2. Stefan Widany, The History of Arabic Calligraphy – an Essay on Its Greatest Artists and Its Development. GRIN Verlag, 2011 – 28 p.
3. Schimmel, Annemarie, Calligraphy and Islamic Culture. New York: New York University Press. p. 4. 1984.
4. Kvernen Elizabeth, An Introduction of Arabic, Ottoman, and Persian Calligraphy: Style. Calligraphy Qalam. 2009.

5. Chapman, Caroline, Encyclopedia of Islamic Art and Architecture, 2012.
6. Ghani Alani, Kaligrafia arabska, Wydawnictwo RM, Warszawa. 2008.

Додаткова:
1. Рукописная книга в культуре народов Востока: Очерки. – М.б 1987.
2. Крачковский И.Ю. Над арабскими рукописями. 4-е изд. – М., «Исскуство», 1974.

Матеріали

Дисципліна «Східне письмо»

Викладач: Мартиняк Ірина Ярославівна

тел. 0963452094 (час консультацій: 18.03.2020; 25.03.2020; 1.04.2020 – з 11.50 до 14.50)

email: iryna.martynyak@lnu.edu.ua

18 березня 2020 року

Тема лекції: Каліграфія у фігурах (2 год.)

 1. Каліграфічні прийоми.

 2. Гіріх, мусанна, тугра.

 3. Арабески.

Тема практичної: Тугра як персональний знак османського правителя (2 год.)

 1. Тугра. Історія та різновиди.

 2. Структура тугри та її символізм.

 3. Тугри османських султанів.

Література:

 1. Chapman, Caroline, Encyclopedia of Islamic Art and Architecture, 2012.
 2. Ghani Alani, Kaligrafia arabska, Wydawnictwo RM, Warszawa. 2008.
 3. Kvernen Elizabeth, An Introduction of Arabic, Ottoman, and Persian Calligraphy: Style. Calligraphy Qalam. 2009.
 4. https://akhmedof.livejournal.com/8748.html

25 березня 2020 року

Тема лекції: Великі арабські каліграфи (2 год.)

 1. Професія каліграфа.

 2. Перші відомі каліграфи.

 3. Ібн аль-Бавваб, Якут аль-Мустаасімі, Ібн Мукла.

Тема практичної: Ібн Мукла – творець шести арабських почерків (2 год.)

 1. Життєвий шлях Ібн Мукли і його професійне становлення.

 2. Особливості творчого стилю Ібн Мукли.

Література:

 1. Omar Nizam Uddin, Learn to Write Arabic Calligraphy 160 p.

 2. Stefan Widany, The History of Arabic Calligraphy – an Essay on Its Greatest Artists and Its Development. GRIN Verlag, 2011 – 28 p.

 3. Schimmel, Annemarie, Calligraphy and Islamic Culture. New York: New York University Press. p. 4. 1984.

 4. Kvernen Elizabeth, An Introduction of Arabic, Ottoman, and Persian Calligraphy: Style. Calligraphy Qalam. 2009.

 5. Chapman, Caroline, Encyclopedia of Islamic Art and Architecture, 2012.

 6. Ghani Alani, Kaligrafia arabska, Wydawnictwo RM, Warszawa. 2008.

 7. Рукописная книга в культуре народов Востока: Очерки. – М.б 1987.

 8. Крачковский И.Ю. Над арабскими рукописями. 4-е изд. – М., «Исскуство», 1974.

1 квітня 2020 року

Тема лекції: Мови, які послуговуються арабською графікою (4 год)

 1. Перська писемність

 2. Пушту і дарі

 3. Урду

 4. Курдські мови

 5. Османська та кримськотатарська мови.

 6. Білоруська арабська абетка.

 7. Єгипетський діалект арабської мови.

Література:

 1. Namy Kh. Y., The origins of Arabic writing and its historical evolution before Islam, «Bulletin of the Faculty of Arts of the Egyptian University», 1935, 3. Arabic Section, р. 1—112;

 2. Gruendler, Beatrice (1993). The Development of the Arabic Scripts: From the Nabatean Era to the First Islamic Century According to Dated Texts. Scholars Press. p. 1.

 3. Healey, John F.; Smith, G. Rex (2012-02-13). “II – The Origin of the Arabic Alphabet”. A Brief Introduction to The Arabic Alphabet.

 4. Doctor, Sorabshaw Byramji (1879). The Persian primer, being an elementary treatise on grammar, with exercises. Irish Presbyterian Mission Press. p. 94. Retrieved 6 July 2011.

 5. Крачковская В. А., Новое исследование по истории арабской письменности, «Учёные записки ЛГУ», 1974, № 374. Востоковедение, в. 17, I;
 6. Шифман И. Ш., Набатейское государство и его культура, М., 1976;

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус

Завантажити силабус