Східне письмо (перська мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232ВИШНЕВСЬКА НадіяФЛп-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФЛп-11ВИШНЕВСЬКА Надія

Матеріали

Дисципліна «Cхідне письмо (іраністи 1 курс)»

Викладач: Вишневська Надія Зіновіївна

тел. 0936074015 (час консультацій: 16.03.2020 (10:10 – 11:30); 19.03.2020 (13:30 – 14:50); 20.03.2020 (8:30 – 9:50)

email: translator.vyshnevska@gmail.com, група в Telegram «ФЛП-11 (сх письмо)».

16 березня 2020 року

Тема лекції: Часові межі та специфіка середньоперської писемності. (2 год.)

 1. Актуалізація знань про види і типи писемностей для фіксації іранських мов.

 2. Часові межі середньоперської мови.

 3. Епіграфічні памятки середньоперської писемності.

 4. Памятки, записані книжковим (курсивним) паглаві.

1. Упродовж тривалої історії іранських мов для їхньої фіксації використовували різні форми арамейського письма.

Пам’ятки давньоперської мови записані клинописом (складове письмо), про походження якого досі нема одностайної думки. Ймовірно, що воно походило від раніше відомих на території Мавераннагру різновидів клинопису (шумерський, вавилонський, акадський, еламський тощо), в кожному разі, зв’язок та взаємні впливи цих писемностей заперечити неможливо, адже окрім знаків на позначення окремих складів, у широкому вжитку були спільні для всіх клинописів логограми.

Для фіксації пам’яток середньоперської мови, як і парфянської, согдійської та давньохорезмійської, використовували різні варіанти арамейського письма. Для запису текстів бактрійською мовою використовували грецьке письмо, для запису пізньої хорезмійської мови – арабську графіку (консонантне письмо), яка виникла значно пізніше. Також для фіксації текстів хотанською мовою використовували центральноазійське письмо брахмі (абугіда).

Завдання 1. Розглянемо межі Сасанідської імперії – часів, коли однією з найбільш поширених мов була середньоперська (زبان فارسی میانه), фіксована письмом паглаві (خط پهلوی). Межі яких сучасних держав вона охоплювала? Хто такі Парт, Мад і Парс?

2. Середньоперська мова була в активному вжитку в 226 до н.е. —651 рр. н.е. та використовувалася для фіксації писемних джерел перших століть після приходу Ісламу. Сасанідська держава об’єднувала великі території, де жили як індо-іранці, так і семіти. Письмо паглаві у хронологічному розрізі пройшло три етапи розвитку:

– мідійсько-парфянський (монети Парфян і ранніх Сасанідів, ранні наскельні написи);

– сасанідо-паглавійське (монети і гемми пізніх Сасанідів);

– «гузвареш», па главі 6 ст.н.е. і пізніше, яким записували книги, що стосуються обрядів зороастризму та художні твори. Гузвареш итання вголос заміняли на перські відповідники. Наприклад, записано malekan malek, читається shahe shahan, писалось bisrâ (арам. мясо), а читалось gosht (перс. мясо).

Арамейське письмо (письмо семітів) стало основою середньоперського письма на тривалому проміжку часу від 200 р.до н.е. до 7 ст.н.е.; для цього писарі додали достатню кількість діакритичних значків, щоби розрізняти літери, та уникнути амбівалентності окремих знаків. Система з 22 літер арамейського алфавіту зазнала спрощення до 14 літер, які в рукописному тексті зливалися у численні лігатури.

Середньоперське письмо мало самоназву паглаві (пеглеві).

Завдання 2а. Розгляньте зразок напису на паглаві. На Вашу думку, який це тип письма? Вкажіть напрямок письма.

Завдання 2б. Прочитати і перекласти, опрацювати невідомі слова.

براي نوشتن به زبان پهلوي ۲ نوع خط بر جا مانده است که شامل
خط کتابی یا متصل

خط کتیبه اي یا منفصل.

Різновиди письма паглаві: паглаві ранніх наскельних написів, написи на монетах, пізнє паглаві (книжкове, курсивне).

Написи на монетах як важливі епіграфічні джерела …………….

З часом виявилося, що письмо паглаві не підходило для потреб зороастрійських жерців, які для вирішення цього питання розробили спеціальне авестійське письмо, призначене для сакральних потреб, насамперед для запису правильного прочитання релігійних текстів – для цього знадобилося 48 літер на основі 14 паглавійських. Таким чином, у середньоперський мовний період в Ірані співіснували обидві писемності – паглаві та авестійське письмо.

3. Більшість наскельних написів середньоперського періоду локалізують в остані Фарс, де окрім того розташовані також давньоперські пам’ятки. Однак, чи не більшої уваги варті новіші рельєфи з текстами на паглаві, розміщені в інших місцевостях, таких як Керманшах і Гамадан.

Так-е Бостан (طاق بستان), дослівно «склепіння плодового саду», є найвідомішим Сасанідським наскельним рельєфом, датованим 4 ст.н.е. Скеля розташована у західному Ірані в остані Керманшах на Шовковому шляху. Окрім монументальних сцен коронації та полювання Сасанідських шахів під опікою зороастрійських божеств, у Так-е Бостан зберігаються два написи мовою паглаві, присвячені правителям Шапуру І та Шапуру ІІ. Інскрипції повідомляють, що зображена поряд фігура царя царів, прихильника Мазди, володаря Ірану та Анірану, божественного походження Шапура, онука правителя Нерсі, шахиншаха (І) та фігура прихильника Мазди, Шапура, сина Шапура, онука Гормозда, шахиншаха (ІІ). Такі написи називаються гоноративними, оскільки фіксують почесні титули та заслуги видатних осіб (honor).

Завдання 3. Прочитати, опрацювати незнайомі слова та письмово перекласти опис Так-е Бостану зі сторінки туристичних атракцій Ірану:

طاق بستان شاملِ یک سنگ نگاره و دو طاق سنگی و چند سنگ نبشته  متعلق به دوره ساسانیان در دل کوهی در  شمال غربی شهر کرمانشاه است.

شامل بودن

سنگ نگاره

سنگ نبشته

متعلق به

Як свідчать фахівці з іранської давнини Магді Заманіян і Масуд Рашідінежад (див. стаття у журналі Motaleate Irani №20, осінь 1390, с. 132 – 144), найдавнішим датованим написом мовою паглаві письмом кетабі (шекасте) є напис в районі Еклід (اقلید) остану Фарс, неподалік Тахт-е Джамшіда. Зверніть увагу на датування напису: дня «хур» (11 числа) місяця «абан», (6) року за Яздиґердовим літочисленням (=638 н.е.). Таким чином, цей напис доволі новий, порівняно зі знахідками перших століть правління Сасанідів.

Цей напис є у Списку національних памяток Ірану. Це білінгва – мовою паглаві та парфянською мовою. Історія цієї пам’ятки має непередбачувані перипетії вже у 21 столітті, бо частина скелі постраждала від вибуху, який влаштували шукачі скарбів у 1393 р. за іранським літочисленням (=2014/2015 н.е.).

Завдання 4. Розглянути, опрацювати ключові поняття та написати коротку замітку українською мовою за матеріалами статті агентства новин INLA про нищення памятки (див. п5 у Матеріалах).

Наступну пам’ятку називають написом Азаршаб, і він знаходиться поблизу Електростанції остану Фарс (نیروگاه سیکل ترکیبی فارس) , датований 30 числом місяця абана, 6 року за Яздиґердовим літочисленням (=638 р.н.е.). Це надгробний напис, у якому згадується імя та титули померлого, а також того, хто тнаказав збудувати гробницю. Такі написи містять також звернення до Бога, щоби він простив прогрішення похованого тут вельможі. З результатами дослідження напису та його фото можна ознайомитися у статті іранського дослідника Могаммада Дегакі «Новий погляд на паглавійсьький напис Азаршаб», опубліковану в часописі Iranshenakht (№2, осінь-зима 1393 р.за іранським літочисленням, с. 21 – 29).

Ще один важливий текст розміщений у скельному комплексі Накш-е Ростам в остані Фарс, поряд із памятками давньоперського періоду. Йдеться про трилінгву Ардашіра.

Завдання 5. Розглянути та обговорити фрагмент із книги М.М. Агадіяна «Історія назви Іран» (سرگذشت نام ایران) про напис Ардашіра Бабакана.

4. Трактати та інші тексти, записані книжковим паглаві, укладені в часи правління останніх Сасанідів та в перші століття Ісламу. Це були зороастрійські перекази, які раніше побутували в усній традиції. Найбільшою за обсягом книгою на паглаві був «Дінкард» (دینکرد), «справи віри», так звана «енциклопедія зороастризму» (دانشنامه دین زرتشتی). Хоча частина цієї книги втрачена, але більшість записів дійшли до наших часів і є обєктом досліджень багатьох науковців та перекладачів. Ще одна книга на па главі – «Бундагишн» (بندهشن), в якій описаний світогляд, космогонія та міфологія іранців Сасанідської доби. Книга «Задспрам» (زادسپرم) однойменного автора, що розповідає про зороастрійську систему права (9 – 10 ст.н.е.). Серед літературних памяток є також «Ардавіраф намак» (книга про праведника Віраса, який спускався у пекло та «Аяткаре Зареран» (згадки про Зарера).

Завдання 6. Скласти список творів середньоперської літератури, зафіксованих письмом паглаві (назва, сучасна перська транскрипція, автор, датування, жанр і тематика).

Матеріали

 1. Pahlavi alphabet // Britannica (https://www.britannica.com/topic/Pahlavi-alphabet).

 2. Taq-e Bostan // UNESCO World Heritage Convention (https://whc.unesco.org/en/tentativelists/5182/).

 3. Так-е Бостан – історія, зображена в серці гори. Chamedan (https://www.chamedanmag.com/news/8571/(

 4. Заманіян М., Рашідінежад М. Дослідження нещодавно відкритого паглавійського наскельного напису в Гамадані // Іраністичні читання (http://ensani.ir/fa/article/305883/)

 5. Наскельний напис Шапура Сасаніда серед сміття // ILNA News (https://www.ilna.news/fa/tiny/news-190111).

 6. Дегакі М. Новий погляд на паглавійський напис Азаршаб // Iranshenakht (http://languagestudy.ihcs.ac.ir/article_1883.html).

 7. Zadspram // Encyclopedia Iranica (http://www.iranicaonline.org/articles/zadspram).

 8. Ahadian M.M. Brief History About the Name of Iran (https://books.google.com.ua/books?id=jZLTDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=uk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false)

 9. Шахиншахи империи Сасанидов //ANDREY PYATYGIN ANCIENT COINS LLC (https://www.coins.msk.ru/index.php/stati-i-materialy/monety-vostoka-vizantii-srednevekovya/61-shakhinshakhi-imperii-sasanidov)

 10. Стельмах М.Ю. Середньоперське письмо // Історія перської мови / М. Ю. Стельмах. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.

Тема практичного заняття: Спосіб письма та художні твори, записані середньоперським письмом. (4 год.)

19 та 20 березня 2020 р.

Актуалізація пройденого матеріалу, бесіда про твори середньоперського періоду.

Завдання

 1. Розглянути таблицю, простежити відмінності між знаками середньо перського письма наскельних написів та книжкового паглаві.

 1. Розглянути особливості поєднання літер у книжковому письмі па главі, виявити лігатури.

 1. Користуючись таблицями з алфавітом паглаві, зіставити середньо перський текст із його сучасною транскрипцією.

به پذیره فصل بهار

نوید دیگر فصل می آید

کاروان تیره و تاریک زمستان

چرخهای کهنه اش را به آرامی می گرداند

میگردند چرخهای کهنه اش و میبرند کاروان زمستانی را

بشنوپیش قراولان فصل بهار

پرندگان خوش آواز

پرستوهای مهاجر

به همراهی باد، پیغام رسیدن فصل بهار را می دهند

نوید بهار زنده کننده.

 1. Користуючись таблицями з алфавітом паглаві, спробувати розібрати особливості тексту поезії середньоперською мовою.