Східні літератури в контексті світової

Тип: На вибір студента

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332ГОРОШКЕВИЧ ОленаФЛа-21, ФЛп-21, ФЛч-21, ФЛя-21, ФЛя-22

Опис курсу

В межах курсу розглядаються витоки  формування національних літературних традицій трьох зональних спільнот: індійсько-південно-східної, арабсько-мусульманської та китайсько-далекосхідної.

Мета і завдання  курсу – розширити знання студентів-сходознавців уявленнями про:

– загальні тенденції становлення національних літератур трьох ареальних спільнот Сходу;

– фактори впливу та особливості формування поетологічної традиції  національних літератур Сходу;

– специфіку видів, жанрів і образної системи національних літератур Давнього Шумеру, Єгипту, Індії, Персії, Китаю, арабського світу доісламського періоду.

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

періодизацію зародження національних літератур Сходу; формування жанрово-видової специфіки національних літератур Давнього Шумеру, Єгипту, Індії, Персії, Китаю, арабського світу доісламського періоду; найвидатніші пам’ятки цих літератур; особливості зародження науки про літературу в країнах Сходу;  відлуння давніх літератур Сходу в українській літературі Х1Х ст.

Повинні вміти:

визначати специфіку родів і жанрів давньої літератури Сходу; знаходити вияви літературних впливів на рівні сюжетів, мотивів, системи образів; аналізувати твори художньої літератури країни, мову якої вивчають як спеціальність, з урахуванням культурних і літературних впливів інших країн Сходу

Рекомендована література

Основна

1.Антологія літератур Сходу. – Х.: Вид-во Харків. держ. ун-ту, 1961. – 452 с.;

2.Найдавніша література Шумеру, Вавилону, Палестини. Харків: Фоліо, 2016. – 444 с. (Бібліотека світової літератури).

3.Хрестоматія китайської літератури (3 – 6 ст.) –  К., 2010. – 194 с.

4.Древний Восток. Иллюстрированная история. – Будапешт : Корвина, 1985. – 165  с.

5.Петрова А.А. История арабской литературы. – К., 2011.;

6.Пилип’юк О. Поетологічні парадигми: Схід – Захід.- К.: ВЦ «Академія», 212. – 336 с.;

Додаткова

  1. Анекдоти про Муллу Насредіна. – Тернопіль: Богдан, 2008. – 288 с.
  2. Антологія перського гумору. – Тернопіль: Богдан, 2010. – 528 с.
  3. Загадки истории. Древний мир. – Харьков: Фолио, 2013. – 383 с.
  4. Загадки истории. Страна восходящего солнца. – Харьков: Фолио, 217. – 380 с.
  5. Омар Хайям. Рубаї. – Харків: Фоліо, 2019. – 319 с.
  6. Турецькі поетичні епоси. Дастани. – Київ: ВЦ «Київсткий університет», 2009. – 167 с.
  7. Фірдоусі. Шах-наме. Книга 1. – Тернопіль: Богдан, 2017. – 224 с.
  8. Шутко О. Роксолана: міфи та реальність. – Тернопіль: Богдан, 2015. – 272 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус