Сучасна слов’янська мова (словацька)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
6

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
696ФЛу-31
ФЛу-32
ФЛу-33
ФЛу-34

Опис курсу

Дисципліна «Сучасна слов’янська мова (словацька)» призначена для студентів-україністів третього року навчання бакалаврського рівня вищої освіти. Цей курс передбачає вивчення словацької мови в усній та писемній формі, дає можливість студентам опанувати всі види мовної діяльності для спілкування з носіями словацької мови.

Мета курсу: ознайомити студентів з особливостями словацької мови.

Завдання:

 • подати студентам загальні відомості про Словацьку Республіку;
 • ознайомити студентів з особливостями фонетичної, лексичної та синтаксичної системи словацької мови;
 • забезпечити засвоєння правил словацької літературної вимови;
 • навчити студентів читати, перекладати і переказувати словацькі тексти; складати речення, діалоги та твори словацькою мовою;
 • надати студентам глибокі знання для комунікації з носіями словацької мови на різну тематику;
 • надати студентам знання для роботи зі словацькими текстами різної складності.

Рекомендована література

Основна:

 1. Андел В.П. Словацька мова. Львів: вид-во Львівського університету, 1972. 119 с.
 2. Долейш П. Словацька мова. Львів: вид-во Львівського університету, 1995. 55 с.
 3. Пахомова С., Джоґаник Я. Словацька мова. Ужгород, 2008. 471 с.
 4. Barková V., Buznová V., Dratva T. Slovenčina pre cudzincov. Bratislava, 1999.
 5. Igazová T., Gheorghiová E., Kováčiková D. Cvičebnica slovenčiny ako cudzieho jazyka. Bratislava, 1996. 130
 6. Kamenárová R., Španová E. a iní. Krížom krážom. Slovenčina A1. Slovenčina A2. Bratislava, 2009. Режим доступу: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/sas/krizom-krazom/
 7. Sedláková M. a kolektív. Slovenčina pre cudzincov. Pracovné listy. – Košice 2013. Режим доступу: https://www.upjs.sk/public/media/5596/Sedlakova-Slovencina-pre-cudzincov.pdf
 8. Žigová Ľ. Slovenčina pre cudzincov. Gramatická a pravopisná cvičebnica. Bratislava, 2009. 164 s.

Додаткова

 1. Балаж П., Даровец М., Чабала М. Словацкий язык для славистов. Bratislava, 1991147 s.
 2. Балаж П., Даровец М., Чабала М. Словацкий язык для славистов. Bratislava, 1995. 329 s.
 3. Barková V. Slovenský jazyk pre zahraničných študentov. Domáce úlohy I. Bratislava, 1995. 152 s.
 4. Holíková K. Dobrý deň, slovenčina. Bratislava, 98 s.
 5. Mistrík J. Basic Slovac. Bratislava, 1991. 147 s.
 6. Pauliny E. Krátka gramatika slovenská. Bratislava, 1997. 211 s.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус