Теорія і практика перекладу (китаїсти)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Немає
62Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516ФЛх-31
616ІЛІЙЧУК ІринаФЛх-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФЛх-31
616ФЛх-31ІЛІЙЧУК Ірина

Опис курсу

Курс «Теорії і практики перекладу» присвячений провідним теоретичним та практичним аспектам здійснення нормативно правильного та функціонально адекватного перекладу автентичних текстів з іноземної мови (китайської) на українську та навпаки з урахуванням відмінностей різних мовних систем.

Мета та цілі курсу

Метою курсу є ознайомлення студентів з технологіями перекладацької практики. Основні завдання дисципліни:

• розкрити основні поняття та терміни теорії перекладу;

• висвітлити основні види перекладацьких трансформацій;

• систематизувати основні методи, засоби та прийоми адекватного перекладу;

практикувати письмовий переклад газетно-журнальних матеріалів, офіційних документів та уривків літературних текстів.

Студент повинен знати основні положення теорії перекладу в її нормативному і теоретичному аспектах, фахову термінологію; типи перекладу, способи перекладу, одиниці перекладу; лексичні та граматичні проблеми перекладу; стилістичні проблеми перекладу; трансформації, які відбуваються при перекладі.

Студент повинен уміти використовувати на практиці перекладацькі прийоми; здійснювати вільний, нормативно правильний і функціонально адекватний прямий і зворотній переклад різних типів тексту; самостійно працювати з науковою лінгвістичною літературою, лексикографічними та довідковими джерелами.

Рекомендована література

Основна література:

1. Китайский язик. Перевод типов текстов : учебное пособие / Алексеева И.Д., Аюшеева Н.Г., Шахаева А.А. – М., 2017.

2. Щичко В.Ф. Китайский язык. Теория и Практика Перевода : учебник. – М.: Восточная книга, 2009. – 223 с.

3. Восточные языки: приемы перевода: учеб. пособие / О.В.Дубкова, С.С.Колышкина. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2007. – 80 с.

Додаткова література:

  1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение / И.С. Алексеева. – 2-е стереотип. изд-е – СПб. : Филологический факультет СПбГУ; М. : Издательский центр “Академия”, 2006. – 352 с.

  2. Комиссаров В.Н. Теория перевода: лингвистические аспекты. – М.: Высш. шк., 1990. – 250 с.

  3. Латышев Л.К., Семенов А.Л. Перевод: теория, практика и методика преподавания. – М., 2003.

  4. Миньяр-Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод. – М.: Воениздат, 1980. – 236 с.

  5. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. – М., 1974.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус