Теорія літератури (літ. творчість+лінгвісти)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент ГАЛЕТА ОленаФЛт-61м, ФЛл-61м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФЛт-61мдоцент ГАЛЕТА Олена
ФЛл-61мдоцент ГАЛЕТА Олена

Опис курсу

Курс «Теорія літератури» призначений для студентів п’ятого року навчання (магістерський рівень підготовки) і покликаний підсумувати, узагальнити і поглибити попередні знання про природу літератури, літературознавчі методології й інтерпретаційні практики, зорієнтувати слухачів у сучасному полі літературознавчих досліджень, випрацювати навички цілеспрямованого пошуку й використання літературознавчого інструментарію для провадження власного дослідження. Курс пропонує інтегрований огляд розвитку основних літературознавчих ідей, наскрізних дослідницьких напрямків у рамках епохи модерну (Нового часу) і модернізму (ХХ-ХХІ століття), впроваджує до сучасних дискусій про роль, статус та операційну спроможність теоретико-літературного знання.

 

Результати навчання:

 • знати:
 •  основні принципи теорії літератури як засадничої й водночас інтегративної літературознавчої дисципліни;
 • етапи становлення літературознавчої думки, підстави формування й реформування загальних уявлень про літературу;
 • дослідницьку методологію й аналітичний інструментарій основних літературознавчих шкіл ХХ-ХХІ століття;
 • рецепцію й апробацію теоретико-літературних концепцій в українській літературознавчій традиції;
 • тематику й аргументацію сучасних літературно-теоретичних дискусій;
 • актуальні проблеми сучасних літературзнавчих досліджень та інтердисциплінарних пошуків.
 • вміти:
 • визначати сутність і межі літератури як форми культурної діяльності і як сучасної художньої практики;
 • аналізувати й інтерпретувати художні явища з огляду на їх місце в літературній традиції й сучасному контексті;
 • визначати літературознавчі поняття й досліджувати їхнє наповнення і функціональну продуктивність;
 • самостійно формулювати дослідницькі літературознавчі завдання й добирати відповідний теоретико-методологічний інструментарій;
 • давати експертну оцінку, провадити фахові дискусії в ділянці сучасного літературознавства, літературної критики й міждисциплінарних гуманітарних досліджень.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус