The actual problems of modern Russian lanquage

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116

Опис курсу

Програмними результатами навчання мають стати:

 1. Знання основних тенденцій розвітку російської мови.
 2. Знання мовних явищ та процесів, характерних для сучасного етапу, таких як: інтенсивне утворення нових слів; активне запозичення іншомовних слів; комп’ютеризація; жаргонізація; демократизація.
 3. Знання закономірностей адаптації іншомовної лексики на різних мовних рівнях.

 

 1. Вміння спостерігати, систематизувати і пояснювати мовні факти в контексті тенденцій розвитку російської мови на сучасному етапі.
 2. Вміння застосовувати різні методи лінгвістичного дослідження при аналізі явищ, характерних для сучасного етапу розвитку російської мови.
 3. Вміння ззіставляти одиниці різних рівнів у системах російської та української мов.
 4. Вміння кваліфіковано аналізувати різні типи соціальних дискурсів в контексті тенденцій розвитку російської мови на сучасному етапі.

 

 1. Здатність до аналізу, системного мислення та концептуалізації.
 2. Володіння базовими уявленнями про жанрову організацію мовлення та про вектори його дослідження в сучасній філології.
 3. Вміння визначати жанротвірні ознаки, розрізняти близькі, але не тотожні мовленнєві жанри.

 

 1. Вміння вільно користуватися МЖ у власній мовленнєвій діяльності (комунікації).
 2. Здатність обстоювати власну наукову позицію, вести наукову дискусію.
 3. Толерантність до плюралізму думок.
 4. Вміння працювати як самостійно, так і в групі.

 

 1. Принциповість і відповідальне ставлення до наукових досліджень.
 2. Здатність прогнозувати шляхи розвитку жанрової теорії відповідно до змін, зумовлених новими інформаційними технологіями.
 3. Професійна соціалізація.