Третя слов’янська мова (сербська)

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016ГУК ЗорянаФЛс-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФЛс-51мГУК Зоряна

Опис курсу

Навчальна дисципліна  “Третя слов’янська мова” рекомендована для студентів у системі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”.

Оволодіння курсом за запропонованоюпрограмоюдопоможе студентам набути певних лексико-комунікативних навичок із слов’янської мови, засвоїти основні граматичні правила та вивчити лексику основних тематичних текстів.

Метою навчальної дисципліни “Третя слов’янська мова (сербська)” є формування основних лексико-комунікативних навичок та засвоєння основних граматичних правил сербської мови.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

    знати:

основні правила сербської орфографії та граматики, а також найуживанішу лексику сучасної сербської мови.

    вміти:

читати й розуміти на слух сербські тексти, розмовляти на лексичні теми;перекладати з сербської мови на українську та навпаки.

Матеріали

ОНОВЛЕНО 27 квітня – 11 травня

Дисципліна «Третя слов’янська мова (сербська)»

Викладач: Гук Зоряна Василівна
e-mail: zoriana.huk@lnu.edu.ua

Заняття відбуваються за розкладом онлайн у режимі відеоконференції.

30 квітня 2020 р.
Тема практичного онлайн-заняття: Морфологія. Іменник. Відмінювання іменників жіночого роду.

Домашнє завдання:

Вивчити граматичний матеріал та невідомі слова. Виконати письмово вправи № 1, 4 (а, б, в, г) на стор. 10-13 з підручника (Гук З. Сербський іменник та прикметник: словозміна. – Львів, 2017. 104 с.).

7 травня 2020 р.
Тема практичного онлайн-заняття: Відмінювання іменників жіночого роду. Вправи. Розмовна тема: „Храна и пиће“. У продавници брзе хране. У супермаркету. У пекари. Јеловник. У ресторану. У кафићу.

Домашнє завдання:

Вивчити опрацьований граматичний матеріал. Виконати письмово вправи з підручника: № 4 (д, ђ, е) на стор. 13-14 (Гук З. Сербський іменник та прикметник: словозміна. – Львів, 2017. 104 с.) та № 19-28 на стор. 36-41 з підручника (Бјелаковић И., Војновић Ј. Научимо српски 1. Let`s learn Serbian. – Нови Сад, 2004. – 166 с.). Вивчити невідомі слова. Написати діалог «У ресторану».

Силабус

Завантажити силабус