Третя слов’янська мова (сербська)

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент ГУК Зоряна

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент ГУК Зоряна
доцент КРАВЕЦЬ Ольга

Опис курсу

Навчальна дисципліна  “Третя слов’янська мова” рекомендована для студентів у системі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”.

Оволодіння курсом за запропонованоюпрограмоюдопоможе студентам набути певних лексико-комунікативних навичок із слов’янської мови, засвоїти основні граматичні правила та вивчити лексику основних тематичних текстів.

Метою навчальної дисципліни “Третя слов’янська мова (сербська)” є формування основних лексико-комунікативних навичок та засвоєння основних граматичних правил сербської мови.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

    знати:

основні правила сербської орфографії та граматики, а також найуживанішу лексику сучасної слов”янської мови.

    вміти:

читати й розуміти на слух сербські тексти, розмовляти на лексичні теми;перекладати з сербської/польської мови на українську та навпаки.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус