Українська література 60–90 років ХХ століття

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент ЧОПИК РостиславФЛу-41, ФЛу-42, ФЛу-43, ФЛу-44

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ФЛу-41доцент ЧОПИК Ростислав
ФЛу-42доцент ЧОПИК Ростислав
ФЛу-43доцент ЧОПИК Ростислав
ФЛу-44доцент ЧОПИК Ростислав

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання про український літературний процес 1960-90-их років, історичні обставини, стильове розмаїття, творчий доробок, біографічні сильвети його чільних представників.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Українська література 60-90-их рр. ХХ століття» є ознайомлення студентів із творчістю чільних представників означеного періоду, його тенденціями, літературними напрямами, колізіями та дискусіями, оволодіння сучасними підходами до аналізу художнього твору.

Рекомендована література

Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління (Київ., 2010).

Корогодський Р. Брама світла: Шістдесятники (Львів, 2009).

Бердиховська Б. Гнатюк О. Бунт покоління [Розмови з Є. Сверстюком, І. Дзюбою, М. Коцюбинською, М. Горинем та ін.] (Київ, 2004).

Салига Т. Вогонь, що не згаса… [Літературні сильвети М. Вінграновського, В. Шевчука, В. Стуса, І. Калинця, В. Голобородька, П. Скунця, В. Герасим’юка та ін.] (Київ, 2017).

Ільницький М. Людина в історії: Сучасний український історичний роман (Київ, 1989).

Павлишин М. Канон та іконостас: Літературно-критичні статті (Київ, 1997).

Українські літературні школи та групи 60 – 90-х рр. ХХ ст. Антологія / Авторський проект В. Габора (Львів, 2009).

Приватна колекція: вибрана українська проза та есеїстика кінця ХХ століття / Авторський проект В. Габора (Львів, 2002).

Харчук Р. Сучасна українська проза. Постмодерний період / Навчальний посібник (Київ, 2008) та ін.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус