АНТОНЕНКО Юлія

Посада: асистент кафедри загального мовознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Електронна пошта: julia.antonenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Основні напрями наукових досліджень: дискурс, CDA, аксіологія, мовленнєві жанри, когнітивна лінгвістика, етнолінгвістика, академічний дискурс, проблеми толерантності.

Публікації

Вибрані публікації

  • Антоненко Юлія. Толерантність в українській лінгвокультурі (аналіз лексикографічних джерел) // Вісник Львівського університету. Серія Філологічна. Випуск 70. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. С. 223 – 234.
  • Антоненко Юлія. Асоціативне поле концепту TOLERANCE в англійській мовній картині світу // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. / [редкол. : І. Біскуб (гол. ред.) та ін.] . Луцьк : Східноєвроп. нац ун-т ім. Лесі Українки, 2019. №10. С. 11 – 16.
  • Антоненко Юлія. Іронія в мовленнєвому жанрі наукової рецензії // Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXIV. Olomoucké dny rusistů 7.– 8. 9. 2017. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018.  S. 119 – 127.
  • Антоненко Юлія. Conceptualization of Genre of Review in Scientific Discourse: Genre-Based Approach / J. Antonenko // Linguistic Studies : collection of scientific papers / Donetsk National University ; Ed. by A.P. Zahnitko. Donetsk : DonNU, 2014. Vol. 28. Pp. 95–99.
  • Антоненко Юлія.   Особливості синтаксичної організації жанру наукової рецензії / Ю.М. Антоненко // Лінгвістичні студії: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; гол. ред. А.П. Загнітко. Донецьк : ДонНУ, 2013. Вип. 26. С. 74–78.

Біографія

2009 року закінчила магістратуру ЛНУ імені Івана Франка. Згодом продовжила навчання в аспірантурі ЛНУ імені Івана Франка.
2014 року захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук “Когнітивно-комунікативні характеристики мовленнєвого жанру наукової рецензії як складника російського наукового дискурсу”.

Проекти

  • Член Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики
  • Член Societas Linguistica Europaea
  • Учасник дослідницького проекта EUROJOS-2 – PAN, Warszawa; UMCS, Lublin, Poland.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!