АНТОНЕНКО Юлія

Посада: асистент кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-19

Електронна пошта: julia.antonenko@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Дослідження проблем мовленнєвих жанрів та дискурсу, наукової комунікації. Також наукові інтереси зосереджені на проблемах прагматики, аксіології та когнітивної лінгвістики.

Курси

Публікації

Вибрані публікації:

  1. Толерантність в українській лінгвокультурі (аналіз лексикографічних джерел) // Вісник Львівського університету. Серія Філологічна. Випуск 70. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – С. 223 – 234.
  2. Асоціативне поле концепту TOLERANCE в англійській мовній картині світу // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. / [редкол. : І. Біскуб (гол. ред.) та ін.] . – Луцьк : Східноєвроп. нац ун-т ім. Лесі Українки, 2019. – №10. – С. 11 – 16.
  3. Ирония в речевом жанре научной рецензии // Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXIV. Olomoucké dny rusistů 7.– 8. 9. 2017. – Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. – S. 119 – 127
  4. Conceptualization of Genre of Review in Scientific Discourse: Genre-Based Approach / J. Antonenko // Linguistic Studies: collection of scientific papers / Donetsk National University ; Ed. by A.P. Zahnitko. – Donetsk : DonNU, 2014. – Vol. 28. – Pp. 95–99.
  5. Особливості синтаксичної організації жанру наукової рецензії / Ю.М. Антоненко // Лінгвістичні студії: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; гол. ред. А.П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – Вип. 26. – С. 74–78.

Наукова біографія

Народилася 29.07. 1987. У 2009 закінчила магістратуру Львівського національного університету імені І. Франка, згодом продовжила навчання в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. 2014 року захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук “Когнітивно-комунікативні характеристики мовленнєвого жанру наукової рецензії як складника російського наукового дискурсу” (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Абашина Вікторія Миколаївна).

Досліджує проблеми мовленнєвих жанрів та дискурсу, зокрема академічного. Також наукові інтереси викладача лежать в площині комунікативної лінгвістики, когнітивної лінгвістики, прагматики та аксіології. Член Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики, член Societas Linguistica Europaea. Учасник дослідницького проєкта EUROJOS-2 – PAN, Warszawa; UMCS, Lublin, Poland.

Загальна кількість наукових публікацій – 22.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!