БРІКНЕР Тетяна

Наукові інтереси

Лексикологія, семасіологія, лінгвістика тексту, дериватологія

 

Курси

Публікації

  1. Бавус Т. Мовні образи лісу та гір у повісті Івана Франка «Захар Беркут» // Українське літературознавство. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 79-84.
  2. Бавус Т. Семантика мовного образу сонця в художньому тексті (на матеріалі повісті І. Франка «Захар Беркут» // Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 43. – С. 137-143.
  3. Бавус Т. Мовний образ як компонент мовно-національної та індивідуально-авторської картин світу // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2016. – Вип. 63. – С. 242-247.
  4. Бавус Т. Мовний образ та символ як репрезентанти мовної картини світу в етнолінгвістичному вимірі // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. – Випуск десятий. – Хмельницький, – Том 1 (А-І). – С. 30-35.
  5. Бавус Т. Атрибутивні характеристики мовного образу лісу в художній прозі Івана Франка // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2017. – Вип. 64. Ч. ІІ. – С. 327-335.
  6. Бавус Т. Семантична характеристика мовного образу водної стихії в прозі Івана Франка // Science and Education a New Dimension. Philology. – Sept. Vol. IV (24), Iss.104. – P. 22-27.
  7. Бавус Т. Семантична та атрибутивна характеристика слово-образу землі (на матеріалі великої прози Івана Франка) // Vivat academia. – Вип. 2. –  Львів, 2017. – С. 35-44.
  8. Бавус Т. Образ неба у мовній картині світу Івана Франка: семантичний аспект (на матеріалі великої прози) // Серце чистеє, думка чесная…: Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Ірини Ощипко. – Львів, 2018. – С. 478-490.

Біографія

Народилася 23 червня 1992 року в с. Пчани Жидачівського р-ну Львівської області. У 2014 р. закінчила з відзнакою філологічний факультет за спеціальністю «Українська мова та література», магістр філології.
Упродовж 2014-2017 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі української мови.
З 2017 р. працює на посаді лаборанта кафедри української мови ім. проф. І. Ковалика. З 2018 р. – на посаді асистента цієї кафедри (за сумісництвом). Готує до захисту кандидатську дисертацію «Мовний образ природи в художній прозі Івана Франка».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!