БОНДАР Лариса

Посада: доцент кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-90

Електронна пошта: larysa.bondar@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Франкознавство, шевченкознавство. Білорусько-українські літературні взаємини.

Курси

Публікації

 

 • Бондар Л. Образ Ісуса Христа в інтерпретації Івана Франка / Л. Бондар // НТШ, 1992
 • Бондар Л. Шевченкові присвяти / Л. Бондар  // Слово і час, 2009.
 • Бондар Л. Передмова // Микитюк В.І. Іван Франко та Омелян Огоновський: мовчання і діалог. – Львів: Світ, 2000. – С. 4-5.
 • Бондар Л. Перший жанровий аналіз // Пастух Т. Роман “Місто” В.Підмолильного. Проблеми урбанізму та психологізму. – Луганськ: Книжковий світ, 2000. – С. 3-4.
 • Бондар Л. Відлуння (штрих до взаємин Івана Франка та Лесі Українки) // „З його духа печаттю…”: Збірник наукових праць на пошану Івана Денисюка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. –  Т. 1. – С. 236 – 241.
 • Бондар Л. „Без золота, без каменю, без хитрої мови…” (В.Ґренджа-Донський про І.Франка) // Українське літературознавство. – Львів, 2001. – Вип. 64. – С. 155 – 160.
 • Бондар Л. Іще один здобуток франкознавчої науки // Тези доповідей XV щорічної наукової франківської конференції (27 – 29 вересня 2000 р.). – Львів, 2001. – С. 3 – 4.
 • Бондар Л. Збірка Франка „Із днів журби”: „пейзаж душі” // Тези доповідей XV щорічної наукової франківської конференції (27 – 29 вересня 2000 р.). – Львів, 2001. – С. 28 – 30.
 • Бондар Л. Актуальний дискурс // Гриньків К., Завадка Б. Місія папи Климента очима Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 60.
 • Бондар Л. Шевченків „Кобзар” 1840 року як естетичний та політичний феномен // Збірник праць кафедри української преси. – Львів, 2001. – Вип. 4 – 6. – С. 351 – 362.
 • Бондар Л. Semper tiro у Франковій академії // Скоць А. Поеми Івана Франка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – С. 5-11.
 • Бондар Л. Завжди учень, завжди вчитель // Semper tiro. Збірник студентських та аспірантських праць на пошану проф. І.О.Денисюка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – С. 5-23.
 • Бондар Л. На прощу до Кобзаря // За вільну Україну. – 31 травня –             3 червня 2002 р. – С. 5.
 • Бондар Л. В обіймах Шевченкового краю // Каменяр. – № 3, червень    2002 р. – С. 3 – 5.
 • Бондар Л. Фундаментальне франкознавство на порозі ХХІ століття: основні завдання та проблеми // Тези доповідей XVI щорічної наукової конференції, присвяченої 145-річчю від дня народження Івана Франка (17 – 19 жовтня 2001 р.). – Львів, 2002. – С. 3 – 5.
 • Бондар Л. Збірка Івана Франка „Із днів журби”: cherchez la femme // Вісник філологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. Серія „Франкознавство”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С. 3-11.
 • Бондар Л. „Тінь покійної любові”: образ Ольги Рошкевич у збірці Івана Франка „Із днів журби” // Дзвін. – 2004. – № 8. – С. 141 – 147.
 • Бондар Л. Франкові „Дні журби”: Таємниця „нездобутого щастя” кохання // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Випуск 12: Ювілейний збірник на пошану члена-кореспондента НАН України Миколи Ільницького / НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. – Львів, 2004. – С. 336 – 346.
 • Бондар Л. Semper tirosemper magister. Іванові Денисюкові – 80! // Дзвін. – 2004. – № 11 – 12. – С. 127 – 132.
 • Бондар Л. Одна з Франкових любовних історій // Парадигма – 2. – Львів, 2004. – С. 135 – 143.
 • Бондар Л. Феномен „Кобзаря” // Дзвін. – 2005. – № 3. – С. 128 – 133.
 • Бондар Л. Універсум „Причинної” // Слово і Час. – 2005. – № 3. – С. 3 – 13.
 • Бондар Л. І. Леонченко / Лариса Бондар // Енциклопедія ЛНУ ім. Івана Франка., т.1. 2 – Львів, Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка., – С. 33
 • Бондар Л. Леськів Б. / Лариса Бондар // Енциклопедія ЛНУ ім. Івана Франка., т.1. 2 – Львів, Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка., – С. 35
 • Бондар Л. Франківська щорічна конференція / Лариса Бондар // Енциклопедія ЛНУ ім. Івана Франка., т.1. 2 – Львів, Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка., – С. 584
 • Бондар Л. Франкознавства Інститут / Лариса Бондар // Енциклопедія ЛНУ ім. Івана Франка., т.1. 2 – Львів, Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка., – С. 598–599
 • Бондар Л. «Кохання без тями»(штрихи до ліричного портрета Ольги Рошкевич у збірці І. Франка «Із днів журби») / Л Бондар // Інститут літератури ім. ТГ Шевченка НАН України, 2006.
 • Бондар Л. Коли душа терпить…”: дві заключні терцини франкового циклу “Спомини / Л. Бондар // Слово і час, 2008.
 • Бондар Л. ІЗ КОГОРТИ ПОДВИЖНИКІВ: МИРОСЛАВ МОРОЗ / Л. БОНДАР // Українське літературознавство, 2016.
 • Бондар Л. Книжник і поет /Л. Бондар // Про Миколу Старовойта – Львів : Видавництво Української академії друкарства, 2014. – С.47-64.
 • Бондар Л.П. Шевченкова «Передмова» до нездійсненого видання «Кобзаря» //Тарас Шевченко: апостол правди і науки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – 2015. – с. 177-198.
 • Бондар Л.П. Присвята // Шевченківська енциклопедія: у 6 т. – Київ: Наукова думка. – т. 5. – с. 324-326.
 • Бондар Л.П. Із когорти подвижників: Мирослав Мороз. – Українське літературознавство. – Випуск 81. – с. 62-71.
 • Бондар Л.П.Причинна // Шевченківська енциклопедія: літературні твори. – Київ, 2016. – с. 338-344.
 • Бондар Л.П.Феномен «Кобзаря» // Ярослов. – 2018. – №31. – С. 1 – 4.
 • Бондар Л.П.Франкознавчі студії професора А. Скоця // А. Скоць Франкознавчі студії. – Львів, 2017. – С. 3 – 15.
 • Бондар Л.П.І. Денисюк і сцена, на сцені, поза сценою // І. Денисюк. «Не попіл слів, а серця жар». – Львів, 2018. – С. 273 – 288.
 • Бондар Л.П. До ґенези «Сойчиного крила»: від Осипа Маковея до Івана Франка (образ самітника) / Л. Бондар // «Я єсть пролог»: Матеріали Міжнародного конгресу до. 160-річчя з дня народження І. Франка: у 2 т. – Т. 2. – Львів, 2019. – С. 90–103;
 • Бондар Л. П. Маніфест українського романтизму / Л. Бондар // Окриленість словом: зб. на пошану проф. Степана Хороба з нагоди 70-річчя. – Івано-Франківськ, 2019. – С. 283–301.
 • Бондар Л. З науково-педагогічної спадщини Івана Овксентійовича Денисюка / Л. Бондар // Українське літературознавство, 2011.
 • Бондар Л. МОЛОДЕ ФРАНКОЗНАВСТВО: ДВІ НОВІ МОНОГРАФІЇ (Біла А. Образ автора в ліриці Івана Франка.–Донецьк, 2002; Швець А. Злочин і катарсис. Кримінальний сюжет і проблеми художнього психологізму в прозі Івана Франка.–Львів, 2003) / Л. БОНДАР, 2006.

Біографія

Народилася 25 квітня 1941 року у місті Лубни Полтавської області. Навчалася у лну ім. Івана Франка. Працювала у школі, інституті суспільних наук, Рівненському педінституті.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!