БУТКОВСЬКА Оксана

Посада: асистент кафедри української мови імені професора Івана Ковалика

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Електронна пошта: oksana.butkovska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Соціолінгвістика, мовна політика та мовна ситуація, термінологія, пропаганда

Курси

Публікації

Колективні монографії

Статті в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus

Статті в наукових фахових виданнях

Публікації в інших виданнях

Біографія

У 2013 р. закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність – прикладна лінгвістика. У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Структурно-семантичні особливості термінів соціолінгвістики в українській, польській та англійській мовах” (спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство). Науковий керівник – доктор філол. наук, проф. Галина Мацюк.

З 2016 н. р. – асистент кафедри українського прикладного мовознавства, З 2021 року – асистент кафедри української мови імені проф. І. Ковалика.

Проекти

Співорганізатор Всеукраїнського соціолінгвістичного семінару для науковців (2013–2015 рр.), Міжнародної соціолінгвістичної конференції – Львів 2016 “Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ” на філологічному факультету.

Член журі щорічного Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики, що має статус міністерського.

З 2016 р. – відповідальний секретар загальноукраїнського мовознавчого збірника «Мова і суспільство», який входить до наукометричної бази Index Copernicus.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!