ЧОРНОПИСКИЙ Михайло

Посада: доцент кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-20

Електронна пошта: mykhailo.chornopyskyi@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Історія української літератури, фольклорна проза, методика і практика викладання фольклору у вищій школі

Курси

Публікації

Статті:

 1. Володимир Самійленко // Українська мова і література в школі. – 1964. – № 1. (0,5 друк. арк.).
 2. Поборник правди і добра [про літературні зв’язки В.Самійленка з І.Франком]. // Молодь України. – 1964. – 2 лютого (0,5 друк. арк.).
 3. Володимир Самійленко в оцінці Івана Франка // Звітно-наукова конференція кафедр інституту (Київський державний педагогічний інститут). Тези доповідей. – Київ, 1964 (0,1 друк. арк.).
 4. Доля народу – його життя [про ідейні мотиви творчості В.Самійленка] // Радянська освіта. – 1964. – 1 лютого (0,3 друк. арк.).
 5. Володимир Самійленко-лірик // Звітно-наукова конференція кафедр інституту за 1964 рік (Київський державний педагогічний інститут). Тези доповідей (Гуманітарні науки). – Київ, 1965 (0,12 друк. арк.).
 6. Письменники Західної України 30–50-х років XIX ст. [Антологія]. – Київ: Дніпро. – 1965. – 652 с. У співавторстві з доктором філологічних наук, професором І.І.Пільгуком. Підготовка текстів – 28,6 друк. арк.; біографічні довідки і примітки – 7,3 друк. арк.; з них особисто автора – 14,3 та 3,65 друк. арк.
 7. Рання творчість В.Самійленка // Радянське літературознавство. – 1966. – № 12 (1,1 друк. арк.).
 8. Дзеркало українського фольклору [про журнал АН УРСР “Народна творчість та етнографія”] // Радянська Волинь. – 1966. – 17 грудня (0,5 друк. арк. у співавторстві з доц. Омельковцем А.З., з них 0,25 друк. арк. автора).
 9. Записи народних пісень Володимира Самійленка [вступна стаття і підготовка текстів] // Народна творчість та етнографія. – 1967. – № 3 (0,7 друк. арк.).
 10. В.Самійленко – переклад Беранже // Радянське літературознавство. – 1968. – № 7 (0,62 друк. арк.).
 11. Пісні побратимів [Рец. на кн.: М.В.Гуць. Сербо-хорватська народна пісня на Україні. – Київ: Наукова думка. – 1966. – 206 с.] // Дніпро. – 1968. – № 12 (0,16 друк. арк.).
 12. Формування творчої індивідуальності Володимира Самійленка в суспільних і літературних зв’язках. Автореферат кандидатської дисертації. – Київ, 1970 (1,7 друк. арк.).
 13. М.Й.Шалата. Маркіян Шашкевич. Життя, творчість і громадська діяльність. – Київ: Наукова думка, 1969. – 255 с. – Рец. // Радянське літературознавство. – 1970. – № 3 (0,3 друк. арк.).
 14. Співець волелюбної Гуцульщини. До 100-річчя з дня народження Марка Черемшини // Радянська Волинь. – 1974. – 12 червня (0,3 друк. арк.).
 15. М.М.Пазяк. Юрій Федькович і народна творчість. – Київ: Наукова думка. – 1974. – 176 с. – Рец. // Українська мова і література в школі. – 1975. – № 8 (0,5 друк. арк.).
 16. Невідомий переклад Володимира Самійленка: Жан Батіст Мольєр. Лікар не по своїй волі // Всесвіт. – 1978. – № 4. Вступна стаття – 0,25 друк. арк., текстологічна підготовка – 4 друк. арк.
 17. В.Я.Неділько. Методика викладання української літератури в середній школі. – Київ: Вища школа, 1978. – 248 с. – Рец. (0,5 друк. арк.).
 18. Посібник з української фольклористики. – Рец. на кн.: Український фольклор. Критичні матеріали. – Київ: Вища школа, 1978. – 288 с. // Народна творчість та етнографія. – 1980. – № 2 (0,5 друк. арк.).
 19. У пошуках народних перлин [про фольклористичну експедицію в Камінь-Каширський р-н Волинської обл.] // Радянське Полісся. – 1979. – 12 липня (0,1 друк. арк. у співавторстві з О.Ошуркевичем).
 20. У пошуках народних перлин (про фольклористичну експедицію в Монастириський р-н Тернопільської обл.). // Ленінський промінь. – 1980. – 5 липня (0,2 друк. арк.).
 21. Антологія праць Івана Франка з питань естетики. – Рец. на кн.: І.Франко. Краса і секрети творчості. – Київ: Мистецтво, 1980. – 500 с. // Народна творчість та етнографія. – 1981. – № 6 (0,5 друк. арк.).
 22. Книжка про музей Володимира Гнатюка. – Рец. на кн.: Герета І.П., Черемшинський О.С. Етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі. Нарис-путівник. – Львів, 1982. – 80 с. // Народна творчість та етнографія. – 1983. – № 5. – С. 78–79 (0,3 друк. арк.).
 23. Збирач народних перлин [П.Медведик] // Народна творчість та етнографія. – 1985. – № 6 (0,2 друк. арк.).
 24. Поезія материнського серця. – Рец. на кн.: Дитячий фольклор. Колискові пісні та забавлянки. – Київ: Наукова думка, 1984. – 472 с. // Народна творчість та етнографія. – 1985. – № 5 (0,5 друк. арк.).
 25. Збережімо духовні скарби народу [про фольклористичну експедицію в Борщівський р-н Тернопільської обл.] // Надзбручанська правда. – 1987. – 9 липня (0,3 друк. арк.).
 26. Плекаймо рідне слово. Передмова до статті: Володимир Самійленко. Про фонетичну красу мови // Україна. – 1988. – № 26. – С. 20–21. Передмова – 0,5 друк. арк., підготовка тексту і коментар – 1 друк. арк.
 27. Творча індивідуальність О.Кобилянської в культурологічному контексті другої половини XIX ст. // Творчість Ольги Кобилянської у контексті української та світової літератури. Тези доповідей і повідомлень Республіканської наукової конференції (24–26 листопада 1988 року). Частина I. Літературознавство. – Чернівці: Чернівецький державний університет, 1988. – С. 67–69 (0,3 друк. арк.).
 28. Коломийський осередок у національно-культурному відродженні Галичини // Яків Головацький і рух за національне відродження та культурне єднання слов’янських народів. Тези доповідей та повідомлень наукової конференції 23–24 жовтня 1989 р. – Тернопіль: Тернопільський державний педінститут, 1989. – С. 252–254 (0,2 друк. арк.).
 29. Особисті та літературні взаємини Б.Грінченка і В.Самійленка // Б.Д.Грінченко – письменник, вчений, громадський діяч. До 125-річчя з дня народження. Тези республіканської науково-практичної конференції. – Ворошиловград: Ворошиловградський педагогічний інститут, 1989 (0,3 друк. арк.).
 30. Вічна скарбниця [про фольклористичну експедицію в Підволочиський р-н Тернопільської обл.] // Збручанська зоря. – 1989. – 1 липня (0,3 друк. арк.).
 31. Душею відданий народові. До 125-річчя з дня народження В.Самійленка // Вільне життя. – 1989. – 11 лютого (0,5 друк. арк.).
 32. Володимир Самійленко // Володимир Самійленко. Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Переспіви та переклади. Статті та спогади. – Київ: Наукова думка, 1990. – 603 с. Вступна стаття – 3 друк. арк., Текстологічне опрацювання – 27 друк. арк., примітки та коментарі – 4 друк. арк.
 33. Зв’язки В.Самійленка з Галичиною і Буковиною у 80–90-х рр. XIX ст. // Проблеми взаємодії української та російської філології. Збірник наукових праць. Частина I. – Тернопіль: Тернопільський педагогічний інститут, 1990. – С. 13–30 (1,5 друк. арк.).
 34. Невідома редакція фейлетонної поезії В.Самійленка // Актуальні питання розвитку мовознавства і літературознавства. Тези і матеріали обласної науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю утворення Тернопільського педагогічного інституту. – Тернопіль, 1990. – С. 57–61 (0,5 друк. арк.).
 35. Подвиг Володимира Гнатюка // Відродження (Тернопіль). – 1991. – 9 травня. – С. 6–7 (0,5 друк. арк.).
 36. Світова репрезентація духовних скарбів України в діяльності Володимира Гнатюка // Роль Володимира Гнатюка у розвитку української національної культури. Тези доповідей і повідомлень наукової міжнародної конференції, присвяченої 120-річчю від дня народження В.Гнатюка. – Тернопіль: Тернопільський педагогічний інститут, Наукове товариство ім. Т.Шевченка. – 257 с. Від редактора – 0,3 друк. арк., наукове редагування – 10,8 друк. арк.
 37. Де це лихо бере початок [про моральні проблеми школи в посттоталітарному суспільстві] // Освіта (Київ). – 1992. – 27 жовтня. У співавторстві з доц. Б.Петровським, проф. Ю.Викалюком, вчителем І.Грималюком (0,5 друк. арк.).
 38. КПСС: парія чи шайка? Людиноненависницьке коріння комунототалітаризму // Тернистий шлях (Тернопіль). – 1993. – Ч. 6. – 13 лютого; Ч. 7. – 20 лютого; Ч. 8. – 27 лютого; Ч. 9. – 6 березня (2 друк. арк.).
 39. У світі існуватиме любов так довго, поки на землі писатимуть писанки // Тернопіль вечірній. – 1993. – 16 січня. – С. 8 (0,2 друк. арк.).
 40. Безстрашний Лицар волі України. Пам’яті О.Ольжича (1907–1944) // Тернистий шлях. – 1993. – Ч. 25. – 26 червня (0,5 друк. арк.).
 41. Гуцульщина – цитадель нескореності українського духу // Тернистий шлях. – 1993. – Ч. 32. – 14 серпня (0,3 друк. арк.).
 42. Девіз його життя: демократична державність України. У 125-річчя уродин В’ячеслава Будзиновського (20. 01. 1868–14. 02. 1935) // Розбудова держави (Київ). – 1993. – № 9. – С. 45–52 (1,5 друк. арк.).
 43. Пролісок на проталині // Лицарям волі. Пісні й авторські твори визвольної боротьби 40–50-х років ХХ ст. з Тернопільщини. – Тернопіль, 1993. – С. 108–110 (0,5 друк. арк.).
 44. “Сей чоловік на муки піде, а не зрадить…” [про громадську і літературну діяльність В.Будзиновського] // Західна Україна. – 1993. – № 22. – 29 травня. – С. 5 (0,5 друк. арк.).
 45. Курси української писанки // Народна творчість та етнографія. – 1993. – № 4 (0,3 друк. арк.).
 46. Тріумф і трагедія. Карпатська Україна – символ нескореності волелюбства українців, героїчний виклик червоно-коричневим імперіям ХХ ст. // Тернистий шлях. – Ч. 10. – 5 березня (0,5 друк. арк.).
 47. Самійленкова сатира на “фаховців” імпербільшовизму і тайна чекістського полону письменника (До 130-річчя уродин поета) // Тернистий шлях. – 1994. – Ч. 19. – 7 травня (0,5 друк. арк.).
 48. Більшовицьке україновбивство // Тернистий шлях. – 1994. – Ч. 51. – 17 грудня; Ч. 52. – 24 грудня; Ч. 53. – 31 грудня (1 друк. арк.).
 49. Товариство “Вертеп” – пролог духовного пробудження молоді // Духовні скарби українського народу в житті молоді. Матеріали науково-практичної конференції. – Тернопіль, 1994. – С. 4–8 (Відповідальний редактор збірника, упорядкування спільно з П.Шимковим, Н.Шимків) (0,5 друк. арк.).
 50. Нескорений син України. До 130-річчя від дня народження Володимира Самійленка // Свобода (Тернопіль). – 1994. – Ч. 13. – 15 лютого (0,3 друк. арк.).
 51. Оскарження рабського мислення істориків України // В’ячеслав Будзиновський. Ішли діди на муки (Введення в історію України). – Тернопіль, 1994. – С. 3–17. Вступна стаття – 1,5 друк. арк.), Підготовка тексту – 7 друк. арк., коментарі, пояснення слів – 1 друк арк.
 52. Михайло Грушевський – літературний критик // Збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125-й річниці від дня народження Михайла Грушевського. – Львів: НТШ, 1994. – 246–256 (1,5 друк. арк.).
 53. Нація будує державу – держава захищає націю // Українське слово (Київ). – 1995. – № 12. – 23 березня (0,5 друк. арк.).
 54. Осушуймо імперське багно на рідній землі. Діалог з далекими і близькими краянами // Тернистий шлях. – 1995. – Ч. 15. – 15 квітня (0,3 друк. арк.).
 55. Повернімо нашим дітям їхні імена // Русалка Дністрова (Тернопіль). – 1995. – Ч. 10 (0,5 друк. арк.).
 56. Вірус зросійщення // Мова державна – мова офіційна. Збірник матеріалів наукової конференції “Мова державна – мова офіційна”. Київ. Всеукраїнське товариство “Просвіта” ім. Тараса Шевченка. – Київ: Просвіта 1995. – С. 50–52 (0,5 друк. арк.).
 57. Життя, віддане українській нації і науці (Пам’яти Володимира Кубійовича) // Наша Мета. – Аделаїда: Видає Ліга вільної України в Австралії. – 1996. – Ч. І. – С. 11–12 (0,3 друк. арк.). Передрук: Тернистий шлях (Тернопіль). – 1995. – 9 грудня.
 58. Не все гаразд в Тернопільськім педінституті! // Наша Мета. – Аделаїда (Австралія), 1996. – Ч. І. – С. 20 (0,1 друк. арк.).
 59. Чи зможе московський імперіялізм жити за европейським статутом? – Наша Мета. – Аделаїда, 1996. – Ч. 2. – С. 41–42 (0,3 друк. арк.).
 60. “Пропала” Енциклопедія Українознавства ??? // Наша Мета. – Аделаїда, 1996. – Ч. 2. – С. 43 (0,1 друк. арк.).
 61. Московський імперіялізм не знає нічого святого // Наша Мета. – Аделаїда, 1996. – Ч. 3. – С. 11–12 (0,3 друк. арк.).
 62. Українська “Дзиґа”. Українські дитячі й молодечі народні ігри та розваги. Харків // Наша Мета. – Аделаїда, 1996. – Ч. 3. – С. 12–13 (0,3 друк. арк.).
 63. Прожив 55 – на “5” [про народознавчий подвиг В.Гнатюка і ювілейну наукову конференцію] // За вільну Україну. – 1996. – 20 червня (0,3 друк. арк.).
 64. Україна встає з московської могили (У п’яту річницю незалежности) // Наша Мета. – Аделаїда, 1996. – Ч. 5. – С. 2–6 (0,5 друк. арк.).
 65. Де ж дістати “Щедрика”? // Освіта. Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик (Київ). – 1996. – № 9–10 (186–188). – С. 13 (0,1 друк. арк.).
 66. Літературознавчий словник-довідник. – Київ: Видавничий центр “Академія”, 1997 (95 статтей з української фольклористики, 10 друк. арк.).
 67. Заборонені русифікаторами культурологічні трактати Івана Нечуя-Левицького // Воля і Батьківщина (Львів). – 1997. – Ч. 3. – С. 71–78; Ч. 4. – С. 95–121 (Вступна стаття – 0,5 друк. арк., текстологічне опрацювання – 3 друк. арк.).
 68. Трагічна доля родини Володимира Самійленка // Проблеми літературознавства і художнього перекладу. Збірник наукових праць і матеріалів НТШ. – Львів: НТШ, 1997. – С. 156– 168 (1 друк. арк.).
 69. Кольберґівські дні на батьківщині вченого // Народознавчі зошити. – Львів, 1997. – Ч. 4. – С. 270–272 (0,3 друк арк.).
 70. Неписаний літопис боротьби за волю України // Наша Мета. – Аделаїда, 1997. – Ч. 2. – С. 9–11 (0,3 друк. арк.).
 71. Шевченкова Україна – це українська школа і українська наука (З пленарного засідання Восьмої наукової сесії НТШ) // Наша Мета. – Аделаїда, 1997. – Ч. 3. – С. 36–40 (0,3 друк. арк.).
 72. Україно, будь пильна: підступний наркотик – соціяльний расизм! // Наша Мета. – Аделаїда, 1997. – С. 22–23 (0,3 друк. арк.).
 73. Кольберґівські дні // Культура і життя. – Київ, 1997. – № 33. – 27 серпня (0,3 друк. арк.).
 74. Від держави України – до Української Держави (у шосту річницю незалежности) // Наша Мета. – Аделаїда, 1997. – Ч. 5. – С. 40–45 (0,5 друк. арк.).
 75. “Черемош” на батьківщині Оскара Кольберґа // Високий замок. – 1997. – 24 серпня (0,3 друк. арк.).
 76. Щирі люди з козацького краю // За вільну Україну. – 1997. – Ч. 123. – 21 жовтня (0,3 друк. арк.).
 77. Баштовий української нації // Іван Нечуй-Левицький. Українство на літературних позвах з Московщиною. Культурологічні трактати. Упорядкування Михайла Чорнопиского. – Львів: Каменяр, 1998. – 256 с. Вступна стаття – 2 друк. арк., упорядкування і текстологічна підготовка – 16 друк. арк., коментар – 1,5 друк. арк.
 78. Знищення українського кобзарства імперською Московщиною // Животоки. – Культурно-просвітницький вісник Львівського державного обласного центру народної творчості. – Львів, 1998. – № 3–4. – С. 4–6. – Липень-грудень (0,5 друк. арк.).
 79. Відлуння української думи й пісні [про працю Г.Нудьги “Українська дума і пісня у світі. Книга І. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 1997; Книга ІІ. – 1998] // За вільну Україну. – 1998. – 16 січня.
 80. Сповідь перед сучасниками і нащадками // Володимир Андрушко. Здобудеш українську державу. – Івано-Франківськ, 1999. – С. 3–6 (0,5 друк. арк.).
 81. Цінне дослідження Григорія Нудьги. – Рец. на видання: Григорій Нудьга. Українська дума і пісня у світі. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 1997. – Книга І. – 421 с.; 1998. – Книга ІІ. – 507 с. // Дивослово. – 1999. – С. 63–64 (0,5 друк. арк.).
 82. Нищення українського кобзарства імперською Московщиною // Жіночий Світ. – Вінніпеґ (Канада), 2000. – С. 5–7 (0,5 друк. арк.).
 83. Національна ідея українців здолала імперський комунофашизм // Український шлях. – 1999. – № 52. – 23–29 грудня (0,5 друк. арк.).
 84. Священний героїзм Михайла Колодзінського // Березіль. – 2000. – С. 146–153 (0,5 друк. арк.).
 85. Михайло Михайлович Пазяк. Грудка землі на свіжу могилу товариша // Українське народознавство. Стан і перспективи розвитку на зламі віків. – Київ, 2000. – С. 42–48 (0,5 друк. арк.).
 86. Імпербільшовизм і його боговождь у ґротескному світі Володимира Самійленка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 96 с. (3 друк. арк.).
 87. Він ішов за Лицарями волі // Ігор Олещук. Шлях до світанку. Спогади, документи, статті. – Тернопіль: “Джура”, 2001. – С. 3–6 (0,3 друк. арк.).
 88. Культурологічні трактати Івана Нечуя-Левицького (Трактат перший) // Дивослово. – Київ, 2001. – № 12. – С. 6–9 (1 друк. арк.)
 89. Фольклорна політична сатира 20-х років ХХ століття. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 170 с. (7,1 друк. арк.).
 90. Журнал, який долає стереотипи [50-річчя журналу “Дивослово”] // За вільну Україну. – 2001. – 27 лютого. – С. 4 (0,2 друк. арк.).
 91. Стан українського шкільництва в Молдові катастрофічний // Каменяр (Львів). – 2001. – № 2–3 (0,2 друк. арк.).
 92. Культурологічні трактати Івана Нечуя-Левицького (Трактат другий) // Дивослово. – 2002. – № 1. – С. 3–6 (1 друк. арк.).
 93. Україною і для України він жив (Пам’яті українського фольклориста Михайла Пазяка) // Українське народознавство. Стан і перспективи розвитку на зламі віків. – Київ, 2002. – С. 53–56 (0,5 друк. арк.).
 94. Культурологічні трактати Івана Нечуя-Левицького (Трактат третій) // Дивослово. – 2002. – С. 6–10 (1 друк. арк.).
 95. Північно-східна Слобожанщина (Новопсковський, Біловодський, Міловський райони Луганської області). Матеріали фольклорно-діалектологічних експедицій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 256 с. (16 друк. арк.).
 96. Як імперська Московщина нищила наймення поневолених “інородців” // Просвіта (Львів). – 2002. – Ч. 6. – С. 6 (0,5 друк. арк.).
 97. [Вступне слово] // Євгенія Бохонська. Твори. – Львів: Каменяр, 2002. – С. 2 (0,1 друк. арк.).
 98. О.Духнович в контексті національного пробудження в Галичині в 30–50-х роках XIXст. // Олександр Духнович і наша сучасність. Міжнародна наукова конференція, присвячена 200-літтю від дня народження О.Духновича. Тези доповідей / Союз русинів-українців СР, Пряшівський університет, Крайовий уряд у Пряшеві, Асоціація україністів Словаччини, Наукове товариство ім. Шевченка у Словаччині, Товариство ім. Олександра Духновича, СНМ – Музей українсько-руської культури у Свиднику, Методично-педагогічний центр у Пряшеві. – Пряшів, 2003. – С. 25–26 (0,2 друк. арк.).
 99. Як імперська Московщина нищила наймення поневолених “інородців” // Мета (Аделаїда, Австралія). – 2003. – Ч. 3. – С. 5–6; Ч. 4. – С. 10–12 (0,5 друк. арк.).

Упорядкування:

 1. Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і за­гальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 448 с. ISBN 978-966-07-1323-9

Наукова біографія

Народився 1934 року у селі Вільхівці Городенківського району Івано-Франківської області.

1958 року закінчив філологічний факультет Чернівецького університету. Захистив кандидатську дисертацію “Формування творчої індивідуальності Володимира Самійленка у літературних і суспільних зв’язках” (спеціальність 10.01.01 – українська література).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!