ФЕДИК Любов

Наукові інтереси

Мовознавство – тенденції у розвитку морфологічної структури чеської мови; церковнослов’янська мова.

Курси

Публікації

 1. Динаміка дублетних форм іменників у чеській літературній мові // Проблеми слов’янознавства. Вип. 15. 1977. – С. 72-78.

 2. Завдання з старослов’янської мови (навчально-методичний посібник). – Львів, 1978. – 7.44 друк. арк. (співавтори – Тиртова Г. П., Трофимович К. К.).

 3. До питання про варіантність норми в сучасній чеській літературній мові // Проблеми слов’янознавства. Вип. 19. 1979.- С. 102-110.

 4. Про граматичну аналогію у сучасній чеській літературній мові // Проблеми слов’янознавства. Вип. 23. 1981. – С. 87-95.

 5. Деякі спостереження над варіантами форм родового однини іменників чоловічого роду у чеській мові // Проблеми слов’янознавства. Вип. 25. 1982. – С. 101-107.

 6. Родовий однини власних географічних назв у чеській мові // Проблеми слов’янознавства. Вип. 29. 1984. – С. 101-106.

 7. Деякі особливості словозміни власних географічних назв чоловічого роду у чеській мові // Проблеми слов’янознавства. Вип. 35. 1987. – С. 67-70.

 8. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з старослов’янської мови. – Львів, 1988. – 2,6 друк. арк. (співавтор – Трофимович К.К.).

 9. Принципи побудови програми з історії чеської мови // Матеріали сесії НаМО з філології. – Київ, 1990. – С. 27-30.

 10. К вопросу о морфологическом варьировании в современном чешском литературном языке. Стаття депонована в ІНІОН АН СРСР № 42923 від 1.10.1990.

 11. Варіантність роду іменників у чеській мові // Проблеми слов’янознавства. Вип. 45. 1993. – С. 82-88.

 12. Запозичені іменники у чеській мові // Проблеми слов’янознавства. Вип. 46. 1994. – С. 135-138.

 13. Стан та особливості розвитку чеської літературної мови на сучасному етапі (чеська мова на зламі століть) // Матеріали Міжнародної славістичної конференції пам’яті проф. К.Трофимовича. Т. 1. – Львів. 1998. – С. 238-246 (співавтор – Тепляков І.М.).

 14. Програма курсу “Старослов’янська мова” для студентів нефілологічних спеціальностей. – Львів,1998. – 6.32 друк. арк. (співавтори – Албул О.І., Ярмолюк М.О.).

 15. Про необхідність термінологічних уточнень при вивченні курсу “Історична граматика болгарської мови” // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – Київ, 1999. – С. 92-94 (співавтор – Албул О.А.).

 16. Чеські географічні назви у перекладах українською мовою // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур (пам’яті акад Л.Булаховського). Вип. 3. Ч. 2 – Київ, 2001. – С. 98-106.

 17. Львівська богемістика (програма теоретичних курсів для студентів-богемістів). Здано до друку (співавтори – Моторний В.А., Тепляков І.М., Лобур Н.В.).

 18. Молитва Івана Золотоустого на кожну годину дня і ночі: церковнословянський та українські тексти // Проблеми слов’янознавства. – Вип. 56. – Львів, 2007. – С. 174–182 (у співавторстві з Лазор О.Я.)

 19. Томаш Галік. Ніч сповідника. Парадокси малої віри у пост оптимістичну епоху / Переклад з чеської мови Н. Лобур, Л. Федик // Жовква : Місіонер, 2010. – 288 с.

 20. Федик Л. Старослов’янська мова. Іменник. (Навчальний посібник) / Любов Федик/. – Львів:Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 266 с.
 21. Галік Т. Терпеливість із Богом: Зустріч віри з невірою / ТомашГалік/ Пер. з чеської Н. Лобур, Л. Федик. – Львів: Свічадо, 2012. – 192 с.
 22. Федик Л. С. Старослов’янська мова. Дієслово (навчальний посібник) / Л. С. Федик. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 560 c.

Біографія

Народилася 17.01.1946 року у місті Львів.

У 1968 році закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка.

Читає курси та спецкурси з старослов’янської мови, історичної граматики чеської мови, історичної граматики польської мови, порівняльної граматики слов’янських мов.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!