Фрис Ірина Богданівна

Посада: асистент кафедри польської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-33

Наукові інтереси

Іноземні мови, модернізм та постмодернізм, неоміфологізм: творення авторських міфів, образ femme fatale у літературі, образ Східної Європи та опозиція образу Західної-Східної Європи, філософія, психологія.

Публікації

 1. Фрис І. Б. Інтертекстуальність в українському і польському постмодернізмі / Ірина Фрис // Świat Słowian w języku i kulturze. Tom V. Literaturoznawstwo. Szczecin 2004. – S. 70–72.
 2. Фрис І. Б. Рослинна символіка в поезії серболужицького і українського модернізму / Ірина Фрис // Питання сорабістики (за ред. В. Моторного та Д. Шольце). Львів, 2005. Т. 4. – С. 230–234.
 3. Фрис І. Б. Міф у художніх світах Юрія Коха і Тадеуша Новака / Ірина Фрис // Питання сорабістики (за ред. В. Моторного та Д. Шольце). Львів, 2006. Т. 5. – С. 267–273.
 4. Фрис І. Б. Міф мандрівки у творчості Тадеуша Новака / Фрис І.Б. // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук.ст. / Редкол.:…В. О. Соболь (відп. ред) та ін. – К. – Ніжин, 2006. – С. 441–447.
 5. Фрис І. Б. Міф Книги у творчості Т. Новака / Ірина Фрис // Проблеми слов’янознавства. – 2005. – Вип. 55. – С. 107–115.
 6. Фрис І. Б. Міфологема раю у творчості Тадеуша Новака / Фрис І.Б. // Слов’янський збірник: Збірник наукових праць. Випуск XII. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. – С. 274–280.
 7. Фрис І. Б. Діалектика злочину і кари, короля і ката в романах польського письменника Тадеуша Новака / Irena Frys // Świat Słowian w języku i kulturze. Tom VI. Literaturoznawstwo. Szczecin 2005. – S. 58–61.
 8. Фрис І. Б. Міф смерті і воскресіння у творчості Т. Новака / Ірина Фрис // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 10. – К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2004. – С. 6–11.
 9. Фрис І. Б. Неоміфологізм в слов’янських літературах XX ст. / Ірина Фрис // Проблеми слов’янознавства. – 2007. – Вип. 56. – С. 228–236.
 10. Фрис І. Б. Міф Старого Мудреця і Великої Матері у творчості Тадеуша Новака / Ірина Фрис // Wielkie Tematy Kultury w Literaturach Słowiańskich. Slavica Wratislaviensia CXLIII. Wrocław 2007. – S. 379–385.
 11. Фрис І. Б. Міфологічне прочитання творів Тадеуша Новака польською критикою / Фрис Ірина // Київські полоністичні студії. Європейський вимір української полоністики. – Том IX. – Київ, 2007. – С. 226–234.
 12. Фрис І. Б. Міфологема циклічності буття (життя-смерть-воскресіння) у польській та українській літературах XX ст. / Ірина Фрис // Проблеми слов’янознавства. – 2008. – Вип. 57. – С. 122–128.
 13. Фрис І. Б. Неоміфологізм у серболужицькій, українській та польській літературах XXст. / Ірина Фрис // Питання сорабістики (за ред. В. Моторного та Д. Шольце). Львів, 2009. Т. 6. – С. 125–128.
 14. Фрис І. Б. Образ країни щасливого дитинства у прозі Тадеуша Новака / Irena Frys // Świat Słowian w języku i kulturze. Tom IX. Literaturoznawstwo. Szczecin 2008. – S. 54–59.
 15. Iryna Frys. Wrzos – alegoria straconego losu wiejskiej dziewczyny (na podstawie powieści “Wrzos” Marii Rodziewiczówny) / Irena Frys // Kresowianki. Krąg pisarek heroicznych. Lublin 2006. – S. 129–134.
 16. Фрис І. Б. Особливості авторської міфотворчості Тадеуша Новака / Ірина Фрис // Проблеми слов’янознавства. – 2009. – Вип. 58. – С. 145–150.
 17. Irena Frys. Pamięci Docent Doktor Ludmyły Petruchiny / Irena Frys // Postscriptum Polonistyczne. Katowice 2010. 1(5). – S. 251–255.
 18. Ірина Фрис. Міфологема раю як саду у прозовій творчості Тадеуша Новака / Фрис Ірина // Київські полоністичні студії. – Том XV. – Київ, 2009. – С. 341–348.
 19. Irena Frys. Любовний дискурс і проблема відчуження у романі “Медея” Крісти Вольф / Irena Frys // Język, tożsamość i komunikacja międzykulturowa. Księga Pamiątkowa ofiarowana Doktor Bożenie Zinkiewicz-Tomanek. Szczecin 2010. – S. 87–94.
 20. Irena Frys. “Dziki Wschód” – Ukraina w oczach cudzoziemki (na podstawie powieści “Imię twoje” Marii Nurowskiej) / Irena Frys // Język, kultura i świat roślin. Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesor Halinie Chodurskiej. Szczecin 2010. – S. 75–79.

Тези доповідей на конференціях:

 1. Фрис И. Б. Миф рая в произведениях Тадеуша Новака / Фрис И.Б. // Сравнительное литературоведение. Баку, 2004. – С. 160–161.
 2. Iryna Frys. Motyw poszukiwania raju utraconego w twórczości Tadeusza Nowaka / Iryna Frys // IV Kongres Polonistyki Zagranicznej “Polonistyka bez granic”. Krakόw 2008. – S. 119.

Біографія

Народилася 23 березня 1982 року у м. Жовква Львівської області.

2004 року закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка.

2009 року захистила кандидатську дисертацію “Неоміфологізм прозової творчості Тадеуша Новака” (Науковий керівник – канд. філол. наук Людмила Петрухіна).

 

 

На даний момент перебуваає у відпустці по догляду за дитиною.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!