КОМАРИЦЯ Анна

Наукові інтереси

Славістика, компаративістика, модернізм, синтез мистецтв.

Публікації

• Komarytsia A. Топос таємниці у творах Михайла Яцкова й Антуна Густава Матоша // Ukrajinistika na Sveučilištu u Zagrebu: 20 godina = Україністика в Загребському університеті: 20 років. — Zagreb, 2018. — С. 251—259.

• Комариця А. Втілення концепту синкретизму в художніх текстах Антуна Густава Матоша й Михайла Яцкова // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів, 2018. Вип. 69. С. 215—227.

• Комариця А. Мистецька транскрипція образів Едгара Аллана По у прозі Антуна Густава Матоша й Михайла Яцкова // Проблеми слов’янознавства. Львів, 2019.

• Komarica A. Bookfest na ukrajinski // Vijenac: Knjizevni list za umjetnost, kulturu i znanost. Zagreb, 2018. Broj 641. 27 rujna [вересня].
http://www.matica.hr/vijenac/641/bookfest-na-ukrajinski-28252/

Наукова біографія

Упродовж 2011-2013 рр. брала участь у роботі Львівської обласної Малої академії наук, була призером третього етапу Всеукраїнського конкурсу-захису науково-дослідницьких робіт (секція світової літератури).
У 2013 р. поступила на філологічний факультет (хорватистика), який закінчила у 2018 р. Під час навчання брала участь у роботі щорічного міжнародного славістичного колоквіуму, студентських конференціях і конкурсах. Стажувалася за кордоном (Дубровник, 2015; Загреб, 2018).
З 2019 р. – аспірант кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!