КОВАЛЕНКО Віра

Посада: доцент кафедри українського прикладного мовознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 2394355

Електронна пошта: vira.kovalenko@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Методика викладання української мови як іноземної, етнолінгвістика

Публікації

Публікації:
1. Коваленко В.О. Психологізм образу сліз у народних ліричних піснях // Матеріали до української етнології. – Вип.3 (6). – Київ, 2003. – С.173-177.
2. Коваленко В.О. Психологізм фольклору. Психологічне зображення в українських народних ліричних піснях. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий цент ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 142 с.
3. Коваленко В., Костюк І., Масюкевич М., Ценюх О. Психолого-педагогічні засади укладання підручників зі спеціальних дисциплін для студентів підготовчого відділення для іноземних громадян // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. Вип.9. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 76-83.
4. Коваленко В., Кревс В., Цісар Н. До питання про мовну підготовку слухачів-іноземців на підготовчих факультетах / відділеннях для іноземних громадян // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. Вип.11. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 10-18.
5. Коваленко В. Вивчення орудного відмінка у курсі української мови як іноземної // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Навчання іноземних студентів в Україні: традиції, реалії, перспективи». – Полтава, 2015. – С. 86-91.
6. Коваленко В., Кревс В., Цісар Н. Організація доуніверситетського навчання іноземних громадян // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. Вип.12. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 93-102.

Навчальні посібники:

1. Коваленко В., Костюк І., Кревс В., Ценюх О., Цісар Н. Українська мова. Базовий курс / Робочий зошит для слухачів підготовчих відділень для іноземних громадян. – Львів, ІПОДП ЛНУ ім.І.Франка, 2015. – 237 с.
2. Коваленко В., Масюкевич М. Географія / для слухачів підготовчих відділень для іноземних громадян. – Львів, ІПОДП ЛНУ ім.І.Франка, 2015. – 91 с.
3. Коваленко В., Мерцало М. Українська мова. Розвиток мовлення / методичні матеріали для слухачів підготовчих відділень для іноземних громадян. – Львів, ІПОДП ЛНУ ім.І.Франка, 2015. – 110 с.
4. Коваленко В., Костюк І., Кревс В., Ценюх О., Цісар Н. Українська мова. Базовий курс / Робочий зошит для слухачів підготовчих відділень для іноземних громадян. – Вид.2, виправлене і доповнене. – Львів, ЛНУ ім.І.Франка, 2018. – 278 с.
5. Коваленко В., Кухарчишин М. Загальнонаукова термінологія / для слухачів підготовчих відділень для іноземних громадян. – Львів, ІПОДП ЛНУ ім.І.Франка, 2019. – 96 с.
6. Коваленко В., Мерцало М.,Сосна К., Сціра М., Федюра Н., Ценюх О. Українська мова. Розвиток мовлення / методичні матеріали для слухачів підготовчих відділень для іноземних громадян. –Вид. 2, виправлене і доповнене. – Львів, ІПОДП ЛНУ ім.І.Франка, 2019. – 116 с.

Біографія

Народилася 1976 року у Львові.
1998 р. закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «українська мова та література». У 1998-2001 рр. навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002 р. захистила кандидатську дисертацію «Особливості психологізму українських народних пісень» (науковий керівник – доктор філол.наук, проф. І.О.Денисюк). З 2002р. – кандидат філологічний наук.
З 2002 р. працювала на факультеті доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка.
З жовтня 2010 р. – старший викладач, а вересня 2013 року – доцент підготовчого відділення для іноземних громадян Центру міжнародної освіти Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка.
З вересня 2016 року – на посаді доцента кафедри українського прикладного мовознавства філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!