Салига Тарас Юрійович

Посада: професор кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-90

Електронна пошта: taras.salyha@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Українська поезія періоду міжвоєння, творчість Євгена Маланюка, Богдана Кравціва, Святослава Гординського, Юрія Дарагана, Олекси Стефановича, Володимира Яніва, Наталії Лівицької-Холодної, Галі Мазуренко, Оксани Лятуринської та інших; український еміграційний поетичний процес в Західній Європі; естетичні напрямки поезії на стиках епох; творчість поетів-шістдесятників; стрілецька та упівська поезія, проблематика сучасного літературного процесу.

Курси

Публікації

 • Салига Т. Право на себе: Огляди, статті, літературно-критичні нариси. – К.: Молодь, 1983. – 133, [3] с.
 • Салига Т. У глибинах гармонії: Літературно-критичні статті. – К.: Радянський письменник, 1986. – 283, [3] с.
 • Салига Т. У спектрі поетичних жанрів. – К.: Знання, 1988. – 46, [1] с.
 • Салига Т. Микола Вінграновський: Літературно-критичний нарис. – К.: Радянський письменник, 1989. – 165, [2] с.
 • Салига Т. Продовження: Літературно-критичні студії. – Львів: Каменяр, 1991. – 252, [2] с.
 • Салига Т. Високе світло: Літературно-критичні студії. – Львів: Каменяр; Мюнхен: Український Вільний Університет, 1994. – 268, [2] с.
 • Салига Т. Рецензія на книгу” Світовий код українського письменства. Вибрані літературознавчі статті й дослідження” / Т. Салига // НТШ, 2011.
 • Салига Т. Імператив: (Літературознавчі статті, критика, публіцистика). – Львів: Світ, 1997. – 348, [4] с.
 • Салига Т. Відлитий у строфи час. – Львів: Місіонер, 2001. – 348 с.
 • Салига Т. Вокатив (Літературно-публіцистичні статті). – Львів, 2002. – 244 с.
 • Cалига Т. Вогнем пречистим. – Львів: Світ, 2004. – 10 друк. арк.
 • Салига Т. Вогонь, що не згаса. – Київ : Либідь, 2017. – 640 ст.
 • Салига Т. О націє моя, роздерта і розбита (есе, літ-крит. роздуми, статті). – Київ : ЛітУкраїнаКнижкова, 2017. – 152 с. – (Укр. б-ка ім. І. Багряного).
 • Салига Т. Богдан Кравців. Під рідними і зорями чужими. Поезія, переклади, літературознавство, публіцистика та проза. – Львів : Світ. – 2018. – 50,4 обл. вид. арк. – 626 с.
 • Салига Т. … Отут я жив… Отут мойого предка слід… : мозаїка епістол, поетового «я», герменевтики, спогадів, віршів, пісень / Т. Ю. Салига. – Львів : СПОЛОМ, 2019. – 80 с.
 • Салига Т. Назустріч блискавкам і грому… / Т. Ю. Салига. – Львів : СПОЛОМ, 2019. – 71 с.
 • Балади мужності й відваги: Вибрані балади російських й українських та білоруських письменників. 1941-1945 / Упорядкування і передмова Т.Салиги; Відп. ред. С.А.Крижанівський. – К.: Наукова думка, 1975. – 295 с.
 • Купчинський Р. Заметіль: Повість зі стрілецького життя: [Трилогія] / Передмова, післямова, [упорядкування] Т.Салиги. – Львів: Каменяр, 1991.
 • Маланюк Є. Поезії / Упорядкування і передмова Т.Салиги; Редакція та примітки М.Старовойта. – Львів: УПІ ім. Івана Федорова: Фенікс Лтд, 1992. – 685, [3] с.
 • Стрілецька Голгофа: Спроба антології / Упорядкування, передмова і примітки Т.Салиги. – Львів: Каменяр, 1992. – 399, [1] с.: іл.
 • Кравців Б. Поезії / Упорядкування і передмова Т.Салиги; Ред. та прим. М.Старавойта. – Львів: УПІ ім. Івана Федорова: Фенікс Лтд, 1993. – 475, [3] с.
 • Дванадцять листів о. Андрея Шептицького до матері / Упорядкування і примітки Григора Меріам-Лужницького; Передмова Леоніда Рудницького; Післямова і [підготовка до друку] Т.Салиги. – Львів: Світ, 1994. – 78 с.
 • Слово Благовісту: Антологія української релігійної поезії / Упорядк. та передм. Т.Салиги. – Львів: Світ, 1999. – 781 с.
 • Салига Т. “Встала квіткою – ломикаменем” // Дніпро. – 1971. – № 11. – С. 152 – 154.
 • Салига Т. Місце в житті // Жовтень. – 1972. – № 7. – С. 144 – 146.
 • Салига Т. Джерело натхнення // Дніпро. – 1973. – № 4. – С. 139 – 144.
 • Салига Т. Знахідки і втрати // Жовтень. – 1973. – № 3. – С. 146 – 149.
 • Салига Т. Пошук героя // Жовтень. – 1973. – № 7. – С. 145 – 149.
 • Салига Т. Шукати сонце в майві кольорів: Обговорюємо проблеми поезії // Дніпро. – 1974. – № 3. – С. 146 – 151.
 • Салига Т. Бойовий оперативний жанр: [Передмова] // Балади мужності й відваги: Вибрані балади російських, українських та білоруських письменників 1941-1945. – К.: Наукова думка, 1975. – С. 5 – 16.
 • Салига Т. Життєствердний пафос жанру: До проблеми сучасної балади // Дніпро. – 1975. – № 10. – С. 132 – 137.
 • Салига Т. “Щоб сіяла, як промінь…” // Великий світ сучасника: Статті молодих критиків про літературу / Упоряд.І.Є.Кравченко. – К.: Рад. письменник, 1975. – С. 156 – 165.
 • Салига Т. Активність думки: Окремі тенденції у творчості поетів // Літературна Україна. – 1976. – № 10.
 • Салига Т. Зміряти у всіх вертикалях : (поема 1975 – 76 років) // Жовтень. – 1976. – № 11. – С. 126 – 133.
 • Салига Т. Пульс жанру // Жовтень. – 1976. – № 1. – С. 143 – 147.
 • Салига Т. Право на себе: Молода поезія. Рік 1976 // Дніпро. – 1977. – № 8. – С. 149 – 156.
 • Салига Т. Пізнавати й відкривати світ: (Обговорення проблем української поезії останнього призову) / М.Стрельбицький, Н.Білоцерківець, Т.Салига та ін.; Вів і записав розмову ред. “Дніпра” В.Мельник // Дніпро. – 1978. – № 7. – С. 145 – 151.
 • Салига Т. Сім барв – неначе райдуга стоїть // Жовтень. – 1979. – № 6. – С. 126 – 132.
 • Салига Т. Постійність змін: Другі-треті збірки молодих поетів, що за ними? // Дніпро. – 1980. – № 2. – С. 146 – 155.
 • Салига Т. Кукурікнув півень у центрі Вінниці, або з “Антології” снів українських поетів: Літературний фейлетон // Літературна Україна. – 1981. – № 61.
 • Салига Т. Плюси “на виріст”?: Етичний кодекс критики // Літературна Україна. – 1981. – № 10.
 • Салига Т. По колу чи по спіралі?: Стиль сучасної прози // Літературна Україна. – 1981. – № 23.
 • Салига Т. Історія – дзеркало доби // Наука і культура: Україна, 1981. – К., 1982. – С. 359 – 363.
 • Салига Т. Метаморфози ліричного “я”: Критичні нотатки // Літературна Україна. – 1982. – № 5.
 • Салига Т. Незгасне полум’я балади // Українська мова і література в школі. – 1982. – № 2. – С. 3 – 12.
 • Салига Т. “Душа моя в цвітінні”: Роздуми над книжкою віршів Миколи Вінграновського “Київ” // Жовтень. – 1983. – № 2. – С. 112 – 117.
 • Салига Т. Не просто – писати просто…: Полемічні нотатки [про українську поезію] // Літературна Україна. – 1983. – № 24.
 • Салига Т. “Сім вічних струн в душі моїй співає”: Погляд на збірку Г.Світличної “В сяйві крила” через контекст її попередніх книжок // Вітчизна. – 1983. – №7. – С. 192 – 198.
 • Салига Т. …Сказати, чим людська доба значима: (Штрихи до портрета Петра Скунця) // Українська мова і література в школі. – 1983. – № 2. – С. 11 – 16.
 • Салига Т. У передчутті нової якості // Дніпро. – 1983. – № 2. – С. 128 – 133.
 • Салига Т. Герой – “гербова печатка автора…” // Жовтень. – 1984. – № 4. – С. 108 – 113.
 • Салига Т. В творческом поиске: (Заметки о книгах поэзии издательства “Каменяр”) // Радуга. – 1985. – № 10. – С. 114 – 120.
 • Салига Т. Відлитий у строфи час: Здобутки і втрати поемного жанру // Літературна Україна. – 1985. – № 43.
 • Салига Т. Довірливий світ душі: Штрихи до портрета Оксани Сенатович // Літературна Україна. – 1985. – № 35.
 • Салига Т. Емансипація верлібру // Київ. – 1985. – № 12. – С. 108 – 112.
 • Салига Т. Про стандартну практику портретного віршопису // Прапор. –1985. – № 9. – С. 156 – 162.
 • Салига Т. У дивосвіті метафори // Поезія. – К.: Рад. письменник, 1985. – Вип. 1. – С. 214 – 223; Жовтень. – 1985. – № 6. – С. 103 – 107.
 • Салига Т. Верлібр: Параметри пошуків // Літературна панорама. – К.: Дніпро, 1986. – [Вип. 1]. – С. 129 – 141.
 • Салига Т. “Вірші – мої дерева” // Літературна Україна. – 1986. – № 4.
 • Салига Т. „З теліжинець калина поросла”: Роздуми над новою книгою Івана Драча // Літературна Україна. – 1986. – № 14.
 • Салига Т. Морфологія поетичного руху: Погляд на молоду поезію // Жовтень. – 1986. – № 7. – С. 107 – 115.
 • Салига Т. На золотому столі…: Про деякі стильові ракурси поезії М.Вінграновського // Жовтень. – 1986. – № 11. – С. 109 – 116.
 • Салига Т. Творити світ для згоди і любові: (Штрихи до портрета Миколи Вінграновського) // Українська мова і література в школі. – 1986. – № 11. – С. 19 – 21.
 • Салига Т. Поезія – це завжди неповторність: Мотиви художнього мислення у творчості Ліни Костенко // Вітчизна. – 1986. – № 5. – С. 164 – 169.
 • Салига Т. Стандартна практика портретного віршопису: Критичний погляд // Література і сучасність. –К.: Радянський письменник, 1986. – Вип. 19. – С. 93 – 106.
 • Салига Т. У глибинах гармонії // Жовтень. – 1986. – № 1. – С. 115 – 120.
 • Салига Т. “Ці обійми – незримий екватор…”: Полемічні нотатки // Літературна Україна. – 1986. –№ 28.
 • Салига Т. Що віщує дебют?: (Роздуми про перші кроки в літературі, про колективні збірники молодих) // Дніпро. – 1986. – № 11. – С. 123 – 125.
 • Салига Т. Грані одного кристала: Про сонети Івана Мацинського // Жовтень. – 1987. – № 12. – С. 112 – 116.
 • Салига Т. Дорога до Каменяра: Постать Івана Франка в поезії Дмитра Павличка // Літературна Україна. – 1987. – № 14.
 • Салига Т. Загадка таланту // Жовтень. – 1987. – № 1. – С. 126-129.
 • Салига Т. Коріння і крона притчі // Поезія. – К.: Рад. письменник, 1987. – Вип. 2. – С. 188 – 201.
 • Салига Т. Як поживає Евтерпа на Прикарпатті?: Діалоги поетів із коментарями критика / С.Пушик, Я.Ярош, Н.Стефурак, М.Аронець, Ю.Андрухович; Розмову вів і коментував Т.Салига // Жовтень. – 1987. – № 8. – С. 97 – 109.
 • Салига Т. [Вступне слово до публікації]: Печарський А. Незабутній ранок; Малий музикант: Новели // Жовтень. – 1988. – № 8. – С. 59.
 • Салига Т. Голос кольору // Отчий край’ 88: Історико-літературний збірник. – К.: Молодь, 1988. – Вип. 3. – С. 150 – 153: іл.
 • Салига Т. Поема: шлях крізь досвід // Жовтень. – 1988. – № 5. – С. 110 – 117.
 • Салига Т. Віття вічного дерева: Кілька думок про прозу Івана Яцканина // Жовтень. – 1989. – № 7. – С. 119 – 121.
 • Салига Т. І калина з Теліжинець, і полин із Чорнобиля: Роздуми про книжку Івана Драча “Храм сонця” // Жовтень. – 1989. – № 11. – С. 119 – 126.
 • Салига Т. Кому потрібна імітація творення?: Полемічні нотатки про давні огріхи української лірики // Літературна Україна. – 1989. – № 14.
 • Салига Т. Пелюстка сяйва: Штрихи до портрета [Р.Лубківського] // Поезія. – К.: Радянський письменник, 1989. – Вип. 2 – С. 185-196.
 • Салига Т. Хай слово правдою озветься: Полемічні нотатки про творчість поетів Закарпаття // Жовтень. – 1989. – № 2. – С. 117 – 121.
 • Салига Т. “Гей, Січ іде! Красен мак цвіте…” // Дзвін. – 1990. – № 6. – С. 132 – 139.
 • Салига Т. Поет із коша стрілецького (Р.Купчинський) // Літературна панорама. – К.: Дніпро, 1990. – Вип. 5. – С. 194 – 204.
 • Салига Т. Пробились на білий світ…: Критичні нотатки про неопубліковані в період застою вірші // Дзвін. – 1990. – № 2. – С. 134 – 143.
 • Салига Т. У космічній гармонії // Дзвін. – 1990. – № 9. – С. 135 – 138.
 • Салига Т. З євшаном крізь долю: Літературна сильвета Богдана Кравціва // Дзвін. – 1991. – № 12. – С. 131 – 138.
 • Салига Т. Духовні виміри Євгена Маланюка: гармонія неспокою / Т. Ю Салига // Прикарпатський вісник НТШ. Слово, 2012.
 • Салига Т. З Україною в серці: Штрихи до портрета Євгена Маланюка. // Українська мова і література в школі. – 1991. – № 10. – С. 56 – 64.
 • Салига Т. Краща книжка року: Анкета критиків / В.Абліцов, В.Агеєва, Т.Салига та ін. // Слово і час. – 1991. – № 4. – С. 7 – 19.
 • Салига Т. В оркестрі кольорів і звуків: Літературна сильвета Святослава Гординського // Науковий збірник Українського Вільного Університету. – Мюнхен, 1992. – Т. 15: Ювілейне видання з приводу 70-ліття УВУ. – С. 167 – 182.
 • Салига Т. Залізних імператор строф…: [Передмова] // Маланюк Є. Поезії. – Львів: УПІ ім. Івана Федорова: Фенікс Лтд, 1992. – С. 3 – 30.
 • Салига Т. І зорі на небі вмивались сльозами…: [Передмова] // Стрілецька Голгофа: Спроба антології. – Львів: Каменяр, 1992. – С. 6 – 12.
 • Салига Т. Йому не спорядили вояцької тризни // Перевал. – 1992. – № 3/4. – С. 67 – 69.
 • Салига Т. Ліричний сюжет долі // Літературна Україна. – 1992. – № 14/15.
 • Салига Т. Любов листопаду // Дзвін. – 1992. – № 11/12. – С. 136 – 144.
 • Салига Т. Одна з найяскравіших “жон руських” нашої поезії // Українська мова і література в школі. – 1992. – № 7/8. – С. 3 – 6.
 • Салига Т. Поезія Є.Маланюка // Записки Наукового Товариства імені Шевченка. – Львів, 1992. – Т. 224: Праці філологічної секції.– С. 154 – 184.
 • Салига Т. В оркестрі кольорів і звуків: Літературна сильветка Святослава Гординського // Дзвін. – 1993. – № 7/9. – С. 141 – 147.
 • Салига Т. Від „Молодої Музи” до символізму та інших напрямків // Українське літературознавство. – Львів: Світ, 1993. – Вип. 57. – С. 33 – 41.
 • Салига Т. З євшаном крізь долю: [Передмова] // Кравців Б. Поезії. – Львів: УПІ ім. Івана Федорова: Фенікс Лтд, 1993. – С. 5 – 31.
 • Салига Т. З євшаном крізь долю: Літературна сильвета Богдана Кравцева // Визвольний шлях – 1993. – Річник ХLVІ, Кн. 2. – С. 207 – 215; Кн. 3. – С. 342 – 351.
 • Салига Т. Літературна група „Митуса” і друга хвиля українського символізму // Другий Міжнародний Конгрес Україністів: Доповіді і повідомлення. Літературознавство, Львів, 22-28 серп. 1993 р. / Міжнародна асоціація україністів; АН України; Відп. за вип. Л.Сеник. – Львів, 1993. – С. 168 – 175.
 • Салига Т. Любов листопаду // Науковий збірник Українського Вільного Університету. – Мюнхен; Львів: Фенікс Лтд, 1993. – Т. 16: Матеріали конференції “Український вільний університет: з минулого в майбутнє. До 70-річчя з часу заснування”, Львів, 13-14 лютого 1992 р. – С 80 – 101.
 • Салига Т. …На Аскольдовій могилі – український цвіт…: Героїчна поема про Крути // Дзвін. – 1993. – № 2/3. – С. 158- 166.
 • Салига Т. Це не видуманий світ: [Передмова] // Осадчий М. Більмо: [Прозові твори]. – Львів: Каменяр, 1993. – С. 3 – 12.
 • Салига Т. Біла троянда любові: До 70-річчя від дня народження І.О.Денисюка // Дзвін. – 1994. – № 11/12. – С. 153 – 155.
 • Салига Т. Григор Лужницький і літературна група “Логос”: [Післямова] // Дванадцять листів о. Андрея Шептицького до матері / Упорядк. і прим. Григора Меріам-Лужницького; Передмова Леоніда Рудницького. – Львів: Світ, 1994. – С. 69 – 78.
 • Салига Т. …На Аскольдовій могилі – український цвіт…: Слово поетів про Крути // Визвольний шлях. – 1994. – Річник XLVII, Кн. 1. – С. 47 – 55; Кн. 2. – С. 166 – 175.
 • Салига Т. Нескорена муза: (Штрихи до поезії УПА) // Визвольний шлях. – 1994. – Річник XLVII, Кн. 12. – С. 1502 – 1507.
 • Салига Т. Перша в Україні // Українська філологія: досягнення і перспективи: До 145-річчя заснування кафедри української філології у Львівському університеті. – Львів, 1994. – С. 30 – 42.
 • Салига Т. Перша в Україні: (або Історія української літератури Львівського університету в листах і документах. До 145-річчя) // Слово і час.– 1994. – № 4/5. – С. 114 – 119.
 • Салига Т. Поезія вояків УПА // Історія української літератури ХХ століття: Навчальний посібник: У 2 кн. / Ред. кол.: В.Г.Дончик (наук. ред) та ін. – К.: Либідь, 1994. – Кн. 2. Ч. 1: 1940-ві – 1950-ті роки. – С. 48 – 52.
 • Салига Т. Поема про Україну // Дзвін. – 1994. – № 2/3. – С.163 – 166.
 • Салига Т. Послідовник неокласиків / Бесіду з письменником І.Качуровським провів Т.Салига // Дзвін. – 1994. – № 1. – С. 132 – 138.
 • Салига Т. Хрест Олекси Стефановича // Вітчизна. – 1994. – № 1/2. – С 121 – 126.
 • Салига Т. Шевченко і ми: До 180-річчя від дня народження Кобзаря // Дзвін. – 1994. – № 2/3. – С. 148 – 151.
 • Салига Т. „На площі Софії почує нас Бог!”: До 100-річчя з дня народження Євгена Маланюка // Дзвін. – 1997.– № 1.– С. 139-145.
 • Салига Т. Василь Барка // Історія української літератури ХХ століття: Підручник: У 2 кн. / Ред. кол.: В.Г.Дончик (наук. ред.) та ін. – К.: Либідь, 1998. – Кн. 2: Друга половина ХХ ст.– С. 174-177.
 • Салига Т. Минуле та сучасне: Українська словесність у Львівському державному університеті ім. І.Франка // Літературна Україна. – 1998. – № 48. – С. 3.
 • Салига Т. Поезія вояків УПА // Історія української літератури ХХ століття: Підручник: У 2 кн. / Ред. кол.: В.Г.Дончик (наук. ред.) та ін. – К.: Либідь, 1998. – Кн. 2: Друга половина ХХ ст. – С. 50-53.
 • Салига Т. Слово Благовісту: [Огляд української релігійної поезії] // Визвольний шлях. – 1998. – Річник LІ, Кн. 2.– С. 173-186; Кн. 3. – С. 317-329.
 • Салига Т. „…Спасибі Вам за Ваше серце, за листи, за слова, що додають сил…”: З епістолярію Є.Маланюка // Дзвін. – 1998. – № 11/12. – С. 130-137.
 • Салига Т. …Трояндних двадцять кілька весен…: Володимир Гаврилюк, Богдан-Ігор Антонич, Вадим Лисич та інші // Дзвін. – 1998. – № 2. – С. 132-139.
 • Салига Т. Щоб не лишати внукам… кайдани // Березіль. – 1998. – № 9/10. – С. 173-183.
 • Салига Т. Автопортрет: Відповіді на питання редакції // Слово і час. – 1999. – № 6. – С. 59-62.
 • Салига Т. В своїй хаті своя й правда: Дещо про чужоземних і власних носіїв національної ідеї // Науковий світ. – 1999. – № 6. – С. 30.
 • Салига Т. Євген Маланюк і Галичина // Галичина. – 1999. – № 3. – С. 111 – 116.
 • Салига Т. Молимось, Боже єдиний…: [Передмова] // Слово Благовісту: Антологія української релігійної поезії. – Львів: Світ, 1999. – С. 7-40.
 • Салига Т. Муза і меч: Літературно-критичні нотатки про упівську поезію // Дзвін. – 1999. – № 5/6. – С. 140-150.
 • Салига Т. Одержимий любов’ю // Теофіль Комаринець: людина, вчений, політик: Спогади / Упоряд. О.Комаринець. – Львів: Каменяр, 1999. – С. 8-10.
 • Салига Т. Перша в світі: До 150-річчя заснування кафедри української словесності у Львівському університеті // Дзвін. – 1999.– № 1.– С. 129-132.
 • Салига Т. Поезія українського резистансу: (Степан Бандера на тлі епохи) // Літературна Україна. – 1999. – № 5/6.; Визвольний шлях. – 1999. – Річник LІІ, Кн. 3. – С. 305-317.
 • Салига Т. „…Спасибі Вам за Ваше серце, за листи, за слова, що додають сил…”: (З епістолярію Є.Маланюка) // Аудиторія. – 1999. – Ч. 1.– С. 18-19; Визвольний шлях. – 1999. – Річник LІІ, Кн. 5. – С. 571-586.
 • Салига Т. Співець Митуса: Поетичні візії: До 1100-ліття міста Галича // Дзвін. – 1999. – № 2. – С. 127-131.
 • Салига Т. Три розмови / Бесіду з українськими літераторами провів Т.Салига // Дзвін. – 1999.– № 1. – С. 115-128.
 • Салига Т. Українська словесність у Львівському університеті: минуле і сучасне // Українська філологія: школи постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23-25 жовтня 1998 р.): [У 2-х частинах]. – Львів: Світ, 1999. – Ч. 1. – С. 3-9.
 • Салига Т. Антологія релігійної поезії: [Бесіда з упоряд. книги „Слово Благовісту” доктором філол. наук, проф. Т.Салигою] / Записав Ю.Чикирисов // Літературна Україна. – 2000. – № 9.
 • Салига Т. …Ваші заслуги непроминальні…: Есе про Григорія Костюка // Дзвін. – 2000. – № 5/6. – С. 59-63.
 • Салига Т. Великій руїні він прагнув протиставити велику літературу // Урок Української. – 2000. – № 1.– С. 47-48.
 • Салига Т. Коли промовляє серце…: Ярослав Камінецький, Богдана Криса, Світлана Барабаш, Богдан Томенчук // Дзвін. – 2000. – № 10. – С. 128-131.
 • Салига Т. Молимось Боже єдиний…: [Уривок з передмови до кн.: Слово Благовісту…] // Слово і час. – 2000. – № 1. – С. 60-62.
 • Салига Т. „Не належу собі – я належу народу”: Володимирові Качкану – 60! // Дзвін. – 2000. – № 9. – С. 135-137.
 • Салига Т. Пантелеймон Куліш та Євген Маланюк: (Схоже не в схожому) // Визвольний шлях. – 2000. – Річник LІІІ, Кн. 4. – С. 64-74.
 • Салига Т. Суспільно-моральні засади греко-католицької групи письменників „Логос” // Церква і соціальні проблеми: Екологія, економіка і християнська мораль: українська дійсність і перспективи: Міжнародна наукова конференція. – Львів: Місіонер, 2000. – С. 468-477.
 • Салига Т. Схоже не в схожому: Пантелеймон Куліш та Євген Маланюк // Дзвін. – 2000. – № 5/6. – С. 124-129.
 • Салига Т. Слово про Дмитра Павличка: [Передмова] // Павличко Д. Поетичний вступ до поеми „Мойсей” Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 5-9.
 • Салига Т. Десять „заповідей” від Калинця, освячених Шевченком (есе про І.Калинця з допомогою його інтерв’ю) // Літературознавчі зошити. Студії. Публікації. Рецензії. Бібліографія. – Львів, 2001. – Вип. 1 . – С. 19 – 30.
 • Салига Т. …Завжди напружено, бо завжди проти течій…. (Євген Маланюк та Юрій Липа) // Юрій Липа: голос доби і приклад чину: Збірник наукових праць. – Львів, 2001. – С. 9 – 20.
 • Салига Т. Іван Франко. Погляд із третього тисячоліття (до 145-річчя від дня народж. ) // Шевченко. Франко. Стефаник: Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – С. 81 – 92; Науковий світ. – 2001. – № 12. – С. 12 – 14.
 • Салига Т. Шевченко і ми (до 187-річчя від дня народження Шевченка і 140-річчя з дня його смерті) // Шевченко. Франко. Стефаник: Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – С. 19 – 27.
 • Салига Т. Українська словесність у Львівському національному університеті імені Івана Франка: минуле та сучасне // Українська літературознавча думка в Галичині за 150 років. Хрестоматія. – Львів, 2002. – Т. 1. – С. 25 – 31.
 • Салига Т. … Всесвіт, гори… і він, Петрові Скунцю – 60! // Дзвін. – 2002. – № 5 – 6. – С. 142 – 146.
 • Салига Т. Євген Маланюк: Художня ідентифікація Росії // Літературна Україна. – 2002. – 22 серпня. – С. 5.
 • Салига Т. Григорій Лужницький // Українська літературознавча думка в Галичині за 150 років. Хрестоматія. – Львів, 2002. – Т. 1. – С. 238 – 239.
 • Салига Т. Олександр Мох // Українська літературознавча думка в Галичині за 150 років. Хрестоматія. – Львів, 2002. – Т. 1. – С. 299 – 300.
 • Салига Т. Володимир Янів // Українська літературознавча думка в Галичині за 150 років. Хрестоматія. – Львів, 2002. – Т. 2. – С. 233 – 234.
 • Салига Т. Остап Тарнавський // Українська літературознавча думка в Галичині за 150 років. Хрестоматія. – Львів, 2002. – Т. 2. – С. 243 – 245.
 • Салига Т. Богдан Кравців // Українська літературознавча думка в Галичині за 150 років. Хрестоматія. – Львів, 2002. – Т. 2. – С. 168 – 170.
 • Салига Т. Святослав Гординський // Українська літературознавча думка в Галичині за 150 років. Хрестоматія. – Львів, 2002. – Т. 2. – С. 158 – 159.
 • Салига Т. Михайло Островерха // Українська літературознавча думка в Галичині за 150 років. Хрестоматія. – Львів, 2002. – Т. 2. – С. 185 – 186.
 • Салига Т. Христос – то чинна путь до Бога (Деякі аспекти образу месії) // Релігієзнавчі студії. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – Вип. 1. – С. 41-51.
 • Салига Т. Шевченко і ми // Посвята. – Львів: Світ, 2003. – С. 255-267.
 • Салига Т. Святославіє Шевченкові // Літературна Україна. – 2003. – 27 лютого.
 • Салига Т. Як упіймати перо Золотого Птаха (літературна сильвета Степана Пушика з „букетом” його висловів) // Дзвін. – 2004. – Ч. 1. – С. 121 – 129; Слово і доля: Збірник на пошану письменника і професора Степана Пушика. – Івано-Франківськ: Міністерство освіти і науки України, Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, Інститут українознавства Прикарпатського університету, 2004. – С. 6 – 27.
 • Салига Т. Отут мойого предка слід // Пушик С. Твори: У 6 т. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2004. – Т. 1. – С. 3 – 21.
 • Салига Т. Поет – це слово, це його життя // Вінграновський М. Твори: У 3 т. – Тернопіль: Богдан, 2004. – Т. 1. – С. 5 – 54.
 • Салига Т. Бард української пісні… і не тільки бард // Дзвін. – 2004. – Ч. 8. – С. 121 – 130.
 • Салига Т. Шевченко і ми // Перевал. – 2004. – № 1. – С. 11 – 17.
 • Салига Т. «Схід» і «Захід» у художньо-публіцистичних концептах Євгена Маланюка. – «Українська літературна газета», – №8 (44) 24 квітня 2015 р.
 • Салига Т. «Цю вежу складено з книжок» (Про валерія Шевчука – поета). – Літературна Україна. – №36 (5615), – 24 вересня 2015 р.
 • Салига Т. Українське «Я» Леоніда Рудницького. До 80-річчя з дня народження. – Укр. літ. газета,№18 (154), 11 вересня 2015 та №19 (155) 25 вересня 2015 р.
 • Салига Т. Українська літературна наука в рецепції представників «львівської філологічної школи» // Українська філологія: традиції та сучасність. Зб. наук. праць. – Львів, 2013., с.27-40.
 • Салига Т. Професор Іван Денисюк і шістдесятники. – Укр. літ. Газета №14 (150). – 17липня, 2015.; Продовж. у №15 (151), 24 липня, 2015 р.
 • Салига Т.Купчинський: Феномен духу українського стрілецтва. – Екзиль. Науково-мистецький часопис.-2015.-№4.-С.17-26.
 • Салига Т. О націє моя, роздерта і розбита (наближення до портрета Івана Дзюби) // Літературна Україна. – 28 квітня 2016. – №16 (5645). – 5 травня 2016. – №17-18 (5646-5647).
 • Салига Т. Франкові «образки» його галицьких «Semper tiro» // Літературна Україна. – 11 серпня 2016. – № 30 (5659). – 18 серпня 2016. – №31 (5660).
 • Салига Т. …Між двох сил… (про війну між Іваном Багряним та Володимиром Державиним) // Українська літературна газета. – 11 березня 2016. – №5 (167). – 25 березня 2016. – №6 (168).
 • Салига Т. Василь Стефаник і Микола Вінграновський (спроба психлого-естетичних зіставлень) // Літературна Україна. – 26 травня 2016. – № 20 (5649). – 2 червня 2016. – № 21 (5650).
 • Салига Т. Плужник поміж двох таборів. До 80-тої річниці з дня смерті поета на Соловках // Літературна Україна. – 4 лютого 2016. – № 4 (5633).
 • Салига Т. …Що менше слів, то висловитись легше. Євген Плужник у тлумаченні Володимира Державина і не тільки… До 80-тої річниці з дня смерті поета на Соловках // Каменяр. – січень-лютий, 2016. – №1-2.
 • Салига Т. …Що менше слів, то висловитись легше. Євген Плужник у тлумаченні Володимира Державина і не тільки… // Дзвін. – Львів, 2016. – №2. – с. 182-192.
 • Салига Т. Ю. …Прекрасна у своїй високій простоті… Леся Українка в інтерпретації Євгена Маланюка (до 120-річчя від дня народження Є. Маланюка). – Літературна Україна. – 2 лютого 2017 року. – №5 (5686).
 • Салига Т. Ю. Нема на світі інших Батьківщин понад одну… (Із листів Євгена Маланюка до Оксани Сембай-Галицької. – Вісник НТШ. – №57. – 2017.
 • Салига Т. Ю. Нема на світі інших Батьківщин понад одну… (Із листів Євгена Маланюка до Оксани Сембай-Галицької. – Слово і час. – №1. – 2017. – c.3-16.
 • Салига Т.Хто пише вірші після дев’яноста? Рецензія-колаж на поет. Збірку М. Петренка «Мої усміхнені слова»// Літературна Україна. – 13 вересня 2018. – №33 (5766).
 • Салига Т.Слова свій хрест несуть «до 30-річчя «Кафедри» (часопис). – Літературна Україна. – 22 березня 2018 р. – № ІІ (5744).
 • Салига Т.З-під «зір чужих№ у «дні комічні» (Богдан Кравців) – «Українська літературна газета». – 3 червня 2018 р.
 • Салига Т.На межі двох епох (Є. Маланюк, М. Рильський, П. Тичина) –Літературна Україна. – 1 березня 2018 р. – № 8 (5741), прод. 8 березня 2018 р. – № 9 (5742).
 • Салига Т. Мюнхенська сповідь Володимира Яніва (до 110-річчя з дня народження) / Т. Салига // На сторожі слова. Збірник на пошану проф. Василя Грещука. – Івано-Франківськ, 2019. – С. 313–331.
 • Салига Т. Зелений листок із дерева його життя (Роман Кудлик) / Т. Салига // За вільну Україну. – № 22. – 20.06. 2019 р; 4. 08. 2019 р.
 • Салига Т. Він був таким і стати іншим не зміг би (Роман Безпалків) / Т. Салига // Літературна Україна. – 28 вересня 2019 р. – №35–35 (518–5819).
 • Салига Т. Співочий грім батьків моїх / Т. Салига // Літературна Україна. – №31–32 (5814–15–15). – 31 серпня 2019
 • Салига Т. «Із секретів поетичної творчості» Світлани Короненко / Т. Салига // Окриленість словом. Збірник на пошану проф. Степана Хороба з нагоди 70-річчя. – Івано-Франківськ, 2019. – С. 498–519.
 • Салига Т. «Із секретів поетичної творчоості» Світлани Короненко. / Т. Салига // Українсська літературна газета. – 10. 05. 2019; 24. 05. 2019; 7. 06. 2019. – 2 друк. арк.
 • Салига Т. «Із секретів поетичної творчості» Світлани Короненко. – Післяслово (С. 384–400) / Т. Салига / Короненко Світлана «Містерії». – К. : Ярославів Вал. – 2019. – 415 с.
 • Салига Т. Боже, ми були на сьомому небі (Роман Іваничук). / Т. Салига // Літературна Україна. – 1 червня 2019. – №21–22 (5804–5805) (0,5 у. а.).
 • Салига Т. Любов Листопада / Т. Салига // На пошану Володимира Янева : наук. зб.. – 2 друк. арк. – К., 2019.
 • Салига Т. Методичний посібник з української літератури для Стрийської гімназії. – Стрий, 1992. – 132 с.
 • Салига Т. Програма з української літератури ХХ ст. для Коломийської гімназії. – К., 1991.– 28 с.
 • Салига Т. Програма з курсу української літератури ХХ ст. (затвердж. Вченою радою Львівського університету). – Львів, 1993.
 • Салига Т. Програма спецкурсу „Українська література в діаспорі” (затвердж. Вченою радою Львівського університету). – Львів, 1993.
 • Салига Т. Програма з української літератури ХХ ст. для складання кандидатських іспитів (затвердж. Вченою радою Львівського університету). – Львів, 1992.
 • Салига Т. Моїм вогнем, моїм благословенним гнiвом / Т. Салига // Народознавчі зошити, 2010.
 • Салига Т. Микола Вінграновський: “…Не одійде мій голос, голос мій не відлюбиться…” / Т. Салига // Слово і Час. — 2012. — № 1. — С. 17-29.
 • Салига Т. Ю. Мюнхенська сповідь Володимира Янева / Т. Салига // Київські полоністичні студії : мат. Міжнар. наук. конф., м. Київ, 23-25 травня 2018 р. / відповід. ред. Р. Радишевський. — T. XXXV. — К. : Талком, 2019. — C. 321-333.
 • Салига Т. ПРИЙДИ Ж, ГАРМОНІЄ, В СТРИВОЖЕНІСТЬ МОЮ… / Т. Салига // Українське літературознавство. 2012. Випуск 75. С. 8–27.
 • Салига Т. ІРИНА КАЛИНЕЦЬ: ВОНА ІЗ ВІЧНОСТІ… / Т. Салига // Українське літературознавство. 2012. Випуск 75. С. 272–283
 • Салига Т. “…I рими точені і гармонійні строфи…” (Вадим Десич) / Тарас Салига // Слово, яке тебе обирає : збірник на пошану професора Володимира Моренця / [упоряд. В. Є. Панченко]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – С. 271-285.

Наукова біографія

Народився 7 січня 1942 р. в с. Вікторів Галицького р-ну Івано-Франківської обл. Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури імені акад. М.Возняка. 1965 року закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка. 1977 року захистив кандидатську дисертацію „Сучасна українська балада у взаємодіях з баладою російською і білоруською: (Проблеми типологічного розвитку)”, 1993 року – докторську дисертацію “Стильова диференціація в західноукраїнському та українському еміграційному поетичному процесі міжвоєнного періоду (1914-1941 рр.)” за спеціальністю 10.01.01 – українська література. Читає курс історії української літератури 20-30-х рр. ХХ ст. та курс історії української літератури 60-80-х рр. ХХ ст. Науковий керівник кандидатської дисертації аспіранта Пастуха Богдана „Ранній експериментальний роман Володимира Винниченка (1911 – 1916 рр.)” зі спеціальності 10.01.01 – українська література. Член спеціалізованої ради Д. 35.051.06 – зі спеціальності 10.01.01 – українська література при Львівському національному університеті імені Івана Франка; член експертної ради ВАК України; член редколегії збірників наукових праць „Українське літературознавство”, „Літературознавчі зошити. Студії. Публікації. Рецензії. Бібліографія” (Львів); журналів “Дзвін”, “Дивослово”, “Київ”, “Слово і час”, „Урок української”; „Наукові обрії” (Івано-Франківськ), “Наукових записок ВДУ” (Луцьк). Дійсний член Наукового товариства імені Т.Шевченка. Член правління Спілки письменників України (Львівська філія).

Нагороди

 • Заслужений діяч науки і техніки України (2002). Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • Лауреат премій в галузі літературно-художньої критики ім. О. Білецького (1989), фонду митрополита Андрея Шептицького, корпусу “Воляників-Швабінських” при фундації Українського Вільного Університету в Нью- Йорку, Літературної премії ім. Б. Лепкого.
 • Нагороджений Знаком Міністерства освіти і науки “Петро Могила”, медаллю “Почесна відзнака” Національної спілки письменників України, медаллю Народного Руху України “За заслуги перед українським народом”, орденом “За заслуги” ІІІ ст., орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!