ЯРЕМЧУК Ірина

Посада: доцент кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-04

Публікації

  1. Яремчук І. В. Структура  концептуального простору поезій  Форуг Фаррохзад / І. В. Яремчук // ХV Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції 20-21 жовтня 2011 р. – Київ, 2011. – С. 161–163;
  2. Яремчук І.  Частотний словник мови  та лексикостатистичні особливості ідіостилю Форуг Фаррохзад / І. Яремчук // Вісник Львівського національного університету. Серія філологічна. – Вип. 54. – Львів, 2011. – С. 153–159;
  3. Яремчук І. Концептуальне поле «Світ людини» у поезіях Форуг Фаррохзад / І. Яремчук // Вісник Львівського національного університету. Серія філологічна.  – Львів, 2014. –Випуск 61.– С.112–117; 依琳娜·雅莱姆丘克。利沃夫国立伊凡·弗兰科大学的汉学 / 依琳娜·雅莱姆丘克. 中外文化交流。– 北京,2016年8月。第34页.

Біографія

Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка у 2002 році за спеціальністю “мова та література (перська)”. В ЛНУ працює з вересня 2002 року. У 2002-2013 роках асистент, з 2014 року і дотепер доцент кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2011 до 2017 року була заступником декана філологічного факультету з навчально-виховної роботи.

У січні 2015 р. проходила стажування у Ляонінському університеті (КНР, м. Шеньян), у листопаді 2015 р. — у Ягеллонському університеті (Польща),  у 2017-2019 рр. — у Сіанському університеті іноземних мов (Китай).

Методичні матеріали

Yaremchuk I. Osul-e entexāb-e matnhā-ye darsi barā-ye dānašjuyān-e sāl-e avval / І. Yaremchuk // Chekide-ye maqhālāt-e sheshomin majma’-e beyn-ol-melali-ye ostādān-e zabān va adabiyyāt-e fārsi. – Tehrān, 1387. – S. 223.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!