Lidiia BORIICHUK

Research interests

  • Sociolinguistics

Publications

1. М. Грушевський  про роль мови у формуванні національної свідомості // М. Грушевський і Західна Україна. – Доповіді й повідомлення наукової конференції. Львів, 1995. – С. 224.
2. Українська мова в аспекті розвитку громадянського суспільства в Україні // Громадянське суспільство і соціальні перетворення в Україні. – Тези наукової конференції. – Львів, 2001. – С. 71.
3. Українська мова як чинник демократичного комунікативного простору // Матеріли міжнародної міждисциплінарної конференції. – Львів, 2010. – с. 277
4. Літератутрне редагування: Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і неокласичних інтерпретаціях. – К. – Львів, 2003.
5. Літературне редагування книги “Основи семіотики” Джон Ділі. – Львів, 2000. – 231с.

Schedule

Page with teachers schedule not found!