Lesia Bilenka Svystovych

Publications

Publications:

1. Біленька-Свистович Олександра. Зміст і структура підручників для навчання мови як іноземної (початковий етап) // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Випуск 2. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 296-299.
2. Bilenka-Swystowycz L. Zagadnienia metodyki a układanie słowników (dwujęzycznych i tematycznych) // Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych. III Kongres polonistyki zagranicznej, 8-11 czerwca 2006 roku / Pod red. M. Czermińskiej, K. Meller, P. Flicińskiego. – Poznań: Wydawnictwo Naukowe, 2007. – C. 755-760.
3. Біленька-Свистович О.В., Мацюк З.О. Український художній текст у польськомовній аудиторії // Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць. – Випуск 22. – Харків: ХНПУ, 2007. – С.167-175.
4. Біленька-Свистович О.В. Ліричні перлини Івана Франка у сприйнятті російських та польських читачів / Біленька-Свистович О.В.// Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Франкознавство. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 154–165 (у співавторстві з З.О. Мацюк, Н.І. Станкевич).

Textbooks, Dictionaries, Courses Syllabi:

1. Biłeńka-Swystowycz L., Jarmoluk M. Uczę się polskiego. – Київ: АртЕК, 1998. – 302 с.
2. Біленька-Свистович Л.В., Рибак Н.Р. Церковнослов’янська мова: підручник зі словником на 3500 слів. – Київ: Криниця, 2000. – 334 с.
3. Лебідь Р., Іванова М., Біленька-Свистович Л.В. Програми польської мови та літератури для шкіл з польською мовою навчання. 5–12 класи. – Київ: МОН, 2005. – 285 с.
4. Біленька-Свистович Л.В., Горбенко Л., Заячківська Н.М. Українсько-польський та польсько-український словник. – Львів: Світ, 2004. – 780 с.
5. Біленька-Свистович Л., Лебідь Р. Польська література для 5 класу. – Львів: Світ, 2005. – 270 с.
6. Біленька-Свистович Л., Іванова М. Польська мова для 5 класу. – Львів: Світ, 2005. – 225 с.
7. Сучасна польська мова. Програма курсу для студентів польського відділення філологічного факультету / Укл. О.В. Біленька-Свистович, А.М. Кравчук, В.М. Хім’як, Є.Ф. Чирва. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 43 с.
8. Біленька-Свистович Л., Лебідь Р. Польська література для 6 класу. – 2006, Львів, Світ, 2007. – 296 с.
9. Біленька-Свистович Л., Іванова М. Польська мова для 6 класу. – Львів, Світ, 2007. – 265 с.
10. Biłeńka-Swystowycz Ł., Jakmoliuk M., Kowalewski J. Język рolski dla 5 klasy. – Чернівці, Букрек,2013. – 326 C.
11. Biłeńka-Swystowycz Ł., Jakmoliuk M., Kowalewski J. Polski co raz bliżej. – Чернівці, Букрек,1013. – 378 C.
12. Biłeńka-Swystowycz Ł., Jakmoliuk M., Kowalewski J. Polski co raz bliżej. – Чернівці, Букрек,1014. – 390.
13. Biłeńka-Swystowycz Ł., Jakmoliuk M., Kowalewski J. Język рolski dla 6 klasy. – Чернівці, Букрек, 2014. – 384 C.
14. Biłeńka-Swystowycz Ł., Jakmoliuk M., Kowalewski J. Język рolski dla 7 klasy. – Чернівці, Букрек, 2015. – 372 C.
15. Biłeńka-Swystowycz Ł., Jakmoliuk M., Kowalewski J. Język рolski dla 8 klasy. – Чернівці, Букрек, 2016 – 329 C.
16. Biłeńka-Swystowycz Ł., Jakmoliuk M., Kowalewski J. Język рolski dla 9klasy. – Чернівці, Букрек, 2017 – 329 C.
17. Biłeńka-Swystowycz Ł., Jakmoliuk M., Kowalewski J. Język рolski dla 10 klasy. – Чернівці, Букрек, 2018 – 323 C.
18. Biłeńka-Swystowycz Ł., Jakmoliuk M., Kowalewski J. Język рolski dla 5 klasy (druga poprawiona edycja). – Чернівці, Букрек, 2019 – 321 C.
19. Biłeńka-Swystowycz Ł., Jakmoliuk M., Kowalewski J. Język рolski dla 7 klasy (druga poprawiona edycja). – Чернівці, Букрек, 2020 – 329 C.
20. Mikołaj Jarmoluk, Łesia Biłeńka-Swystowych, Praktyczny polsko-ukraiński Słownik. – Tarnopol, Bohdan, 2020 – 336 C.

Translations:

1. о. Черський Я. Вступ до книг Нового Завіту. – Львів: ЛБА, 1997. – 176 с. (у книзі вміщено словник богословських термінів, розроблений Л.В. Біленькою-Свистович)
2. о. Станецький Х. Служіння Божого люду. – Львів: ЛБА, 1998. – 110 с.
3. Статут Промислової спілки міста Коломиї 1884 рік. Указ короля Яна Казимира про цех гончарів 1661 року, у рукописній копії 1871 року. – Опішне: Інститут керамології, 2003. – 120 с.
4. Статут громади міста Львова 1864 року. Права і обов’язки громадян. Виборче право громади. – Львів: ЛМР, 2005. – 179 с.
5. Війни і мир. – Київ: День, 2004. – (120 сторінок перекладу розділу про події на Волині 1943-1946 років).
6. Львів. – Фотоальбом В. Пилипюка. – Львів: Світло і тіні, 2008. – 100 с.
7. Храми Львова. Lwów miasto świątyń. – Lwów: Agemo, 2006. – 124 с.
8. Maćko Lubow. Wymagania metodyczne wobec nauki języka ukraińskiego jako obcego w kontekście nauczania certyfikacyjnego // Język jako obcy: problemy certyfikacji według standardów europejskich. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Lwów, 23–24 kwietnia 2009 roku / Pod red. J. Tambor, A. Krawczuk, O. Antoniw. – Lwów, 2010. – S. 46.
9. Анна Домбровська. Чи протрібно організовувати державні екзамени з рідної мови як іноземної? Польська система сертифікації: історія та здобутий досвід // Język jako obcy: problemy certyfikacji według standardów europejskich. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Lwów, 23–24 kwietnia 2009 roku / Pod red. J. Tambor, A. Krawczuk, O. Antoniw. – Lwów, 2010. – S. 77-85.
10. Агнєшка Мадея. Грамаитика на сертифікаційному екзамені з польської мови як іноземної // Język jako obcy: problemy certyfikacji według standardów europejskich. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Lwów, 23–24 kwietnia 2009 roku / Pod red. J. Tambor, A. Krawczuk, O. Antoniw. – Lwów, 2010. – S. 105-109.
11. Для тебе Львове я живу. – Фотоальбом В. Пилипюка. – Львів, Світло і тіні, 2011. – 120 С.
12. Львів осяяний небесами. – Фотоальбом В. Пилипюка. – Львів, Світло і тіні, 2013. – 140 С.
13. Львів – любов моя. – Фотоальбом В. Пилипюка. – Львів, Світло і тіні, 2013. – 148 С.
14. Львів. Пори року. – Фотоальбом В. Пилипюка. – Львів: Світло і тіні, 2015. – 100 C.
15. Музеї Львова – стаття і збірнику АН Польщі. – Warszawa, NAN, 2014. – 30 C.

Biography

BORN IN LVIV ,12.08.1957
1981- graduation from Ivan Franko State University of Lviv
1988-2000 -Teacher of Polish at Lviv Secondary School # 93
1990-2000 -Lecturer of Old Church Slavonic at Lviv Theological Seminary and Ukrainian Orthodox Church Academy
1995-at present
Assistant of the Department of Slavic Philology ,as of 2004 the Department of Polish Philology
Completes the dissertation(thesis)research on”Theological Terminology Associated with Philosophy in the Polish Language”.

Schedule

Page with teachers schedule not found!