Новини Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси

Фольклористична експедиція Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси “Бойківщина – 2018”

13.08.2018 | 18:46

Упродовж 21–27 червня 2018 року тривав перший етап фольклористичної експедиції Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси “Бойківщина – 2018”. В експедиції під керівництвом доц. Андрія Вовчака й асистента Ірини Федун взяли участь студенти першого курсу філологічного факультету (академгрупи Флу-13): Тетяна Боцвін, Ірина Славич, Вікторія Краснопольська, Віра Дубів, Уляна Сигляник, Оксана Хомик, Юлія Кущ, Дар’я Ладатко, Ростислав Петрів, Марта Батьо й Анастасія Михайлів.
Перший етап фольклористичного польового дослідження Бойківщини охопив населені пункти Старосамбірського району Львівської області. Учасники експедиції обстежили 12 населених...

Читати »

Запрошуємо на “фольклористику” (триває набір на спеціалізацію “фольклористика” спеціальності “філологія”)

20.07.2018 | 08:58

Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси – одна із двох в Україні спеціалізованих інституцій, яка уже більше  чверть століття комплексно досліджує фольклорну традицію українського народу й готує фахівців філологів-фольклористів.

Фольклористична експедиція Кафедри української фольклористики. Місто Старий Самбір. 26.06.2018 року

Фольклор, як відомо, є вагомою складовою національної культури, історії, ідентичності народу загалом. Без вивчення фольклору немислиме ґрунтовне пізнання літературного процесу, мови, життя рідного народу.
Цьогоріч Кафедра української фольклористики відновила набір абітурієнтів на спеціалізацію “фольклористика” у рамках спеціальності “філологія” (шифр спеціалізації 035.09), освітній рівень...

Читати »

Новий фольклористичний випуск філологічної серії Вісника Львівського університету

29.06.2018 | 12:45

Побачила світ електронна версія 66 випуску Вісника Львівського університету (Серія філологічна) – Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів, 2017. Випуск 66 [Українська фольклористика].
Випуск 66 “Вісника Львівського університету” представляє результати спільного проекту Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси і Лабораторії фольклорис­тичних досліджень, націленого на комплексний аналіз і висвітлення теоретико-методологічних і пошуково-прикладних аспектів документування фольклорної традиції в історико-культурній перспективі. У публікаціях авторів порушено широкий спектр проблем фольклористичного до­кументування у площинах фіксації й архівування фольклорних матеріалів: створення архівних документів, організація архівних фондів...

Читати »

Бойківська сопілкова музика

06.06.2018 | 19:45

Товариство «Бойківщина» у Львові запрошує на зустріч із дослідником бойківської традиційної сопілкової музики, професором Богданом Яремком.
Тема зустрічі: Бойківська сопілкова музика.
У програмі зустрічі:
– звучання сопілки у виконанні Богдана Яремка.
– доповідь про сопілку у побуті і традиціях бойків.
Богдан Яремко – автор комплексного дослідження сопілкового виконавства та реконструкції творчих портретів сопілкарів. Багаторічні науково-творчі і педагогічні праці Богдна Яремка в галузі карпатознавства базуюються на зібраних у фольклористичних експедиціях матеріалах, транскрибованих і досліджених різножанрових п’єсах, що репрезентують бойківську сопілкову традицію.
Зустріч відбудеться у п’ятницю...

Читати »

Відійшов у вічність Роман Кирчів – видатний український літературознавець, фольклорист та етнограф

08.05.2018 | 14:04

Студенти та викладачі філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка глибоко сумують із приводу відходу у вічність видатного українського літературознавця, фольклориста й етнографа, доктора філологічних наук, професора, дійсного члена Наукового товариства імені Шевченка, дорого колеги Романа КИРЧІВА.
Роман Кирчів – автор понад 700 праць (зокрема 15 монографій)  з літературознавства, фольклористики, етнографії, історії українського театру, співавтор низки колективних монографій і збірників, вузівських навчальних посібників «Етнографія України» (1994, 2005), «Українське народознавство» (1994, 2004), керівник дисертаційних робіт і наукових проектів, редактор багатьох фахових...

Читати »