НАГАДУВАННЯ: Подання оригіналів (Бакалаврат)

13.08.2021 | 04:47

Для зарахування вступники повинні подати оригінали документів:

 • на місця державного замовлення – до 18:00 02 серпня;
 • на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 18:00 15 серпня.

 

Оригінали документів подаються

 1. Особисто до Приймальної комісії Університету (філологічний факультет – вул. Університетська, 1, ауд. 231);
 2. Або у спосіб надсилання їх засобами поштового зв’язку в терміни, визначені Правилами прийому з обов’язковим описом вкладень на адресу Університету (Україна, 79000, місто Львів, вул. Університетська, 1) з обов’язковим зазначенням:
 • назви факультету, для зарахування на який рекомендовано вступника;
 • шифру та назви спеціальності, для зарахування на яку рекомендовано вступника.

Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті.

 1. Або надіслати скановані копії документів, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії Університету (pkunivlv@lnu.edu.ua). У такому випадку надання оригіналів необхідних для вступу документів здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання. Для накладання електронного цифрового підпису вступника можна використати веб-сторінку https://sign.diia.gov.ua/  В електронному листі обов’язково має бути вказано факультет,  код, спеціальність та освітня програма, на який подаються документи.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

які необхідно подати для зарахування на навчання:

 • Оригінал і копію документа про повну загальну середню освіту;
 • Оригінал і копію додатка документа про повну загальну середню освіту;
 • Оригінал і копію сертифіката ЗНО та інформаційну картку з результатами ЗНО;
 • Копію документа, що посвідчує особу (паспорт) та пред’явити оригінал;

Якщо паспорт виготовлений у вигляді ID картки, необхідно додати довідку про місце реєстрації вступника.

 • Копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (ІПН) та пред’явити оригінал;
 • Підписані фотокартки 3*4 см – 4 шт.;

Кожна фотокартка повинна містити на зворотній стороні прізвище, ім’я та по-батькові, номер та назву спеціальності, на яку вступник подає оригінали документів

 • Копію документа, що засвідчує відношення до військового обов’язку (військовий квиток, приписне свідоцтво) та пред’явити оригінал (за наявності);
 • Копії документів, що засвідчують спеціальні умови вступу (пільги) вступника та пред’явити оригінали.

Для підтвердження застосування сільського коефіцієнта необхідно подати оригінал довідки з сільської ради за формою №13, затвердженою постановою КМУ №207 від 2 березня 2016 року.

 

Графік роботи Приймальної комісії на вихідні дні

 15 серпня – з 0900 до 1700

джерело