Польсько-українські полоністичні зустрічі – 9 лекцій для полоністів

16.12.2021 | 14:58

15 грудня 2021 року студенти з України й Польщі, а також інші зацікавлені особи стали участниками чергової зустрічі в межах польсько-українського проєкту “Польсько-українські полоністичні зустрічі – 9 лекцій для полоністів”, фінансованого Національним агенством академічного обміну Республіки Польща. Цього разу одну з 9-ти лекцій проєкту запропонувала Алла Кравчук, професор, завідувач кафедри польської філології Львівіського національного університету імені Івана Франка. “Polskie i ukraińskie pan, pani, państwo, ty, wy w komunikacji: między grzecznością a niegrzecznością” – “Польські й українські пан, пані, панство, ти, ви в комунікації: між увічливістю та неввічливістю”. У ній ішлося про специфіку вживання “партнерських” займенників у сучасній і давній польській та українській мовах, про відмінності у функціонуванні особових займенників у міському та сільському середовищах в Україні й Польщі, специфіку прономінальних звертань у дидактичному дискурсі, про особливості функціонування т.зв. гонорифікативних займенників у сучасному польському мовленні в Україні, зокрема й у польськомовній пресі, що виходить у нашій країні. Було звернено увагу на семантичні й прагматичні відмінності слів пан, пані, панство у близькоспоріднених польській та українській мовах. Проаналізовано цікаве явище участі цих слів у “схемах позбавлення титулу”, коли гонорифікативний польський займенник пан чи пані, ужитий у нарративному тексті перед власною назвою людини, применшує її статус. Порушені проблеми було висвітлено на тлі огляду найважливіших монографічних і лексикографічних публікацій з польського мовленнєвого етикету, а також теорій мовної ввічливості, що акцентують на її універсальних та специфічно національних рисах. Було також заторкнуто проблему типових відмінностей у мовленнєвому етикеті поляків та українців й акцентовано найскладніші місця польської мовної ввічливості при засвоєнні українцями польської мови як іноземної. Лекція виликала інтерес у слухачів, дискусія була тривалою і продуктивною.