Статистика поповнення архівних фондів Фольклорного архіву КУФ у 2016 році

14.05.2017 | 21:11

Співробітники Лабораторії фольклористичних досліджень підрахували обсяг фольклорних матеріалів, які надійшли у Фольклорний архів Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси упродовж 2016 року.

Фольклорний архів Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси (Фольклорний архів КУФ) – це аудіовізуальний спеціалізований академічний архів, націлений на збирання, зберігання і поширення документів фольклорної традиції українського народу.

Основу архівних фондів Фольклорного архіву КУФ творять фольклорно-етнографічні польові матеріали фольклористичних практик студентів філологіч­ного факультету Львівського університету імені Івана Франка. За специфікою сво­го походження (зокрема фондоутворювача) цей архівний матеріал розміщено у двох основних фондах архіву (фонди ЕК та ІЕК).  Фонд ЕК – містить архівні документи, сформовані з фольклорно-етнографіч­них матеріалів студентських фольклористичних практик, які відбувалися у формі експедиційних виїздів студентів та викладачів філологічного факультету (з 1991 року – Кафедри української фольклористики) для польового дослідження фольк­лорної традиції окреслених теренів. Фонд ІЕК – містить архівні документи, сформовані з фольклорно-етнографіч­них матеріалів студентських фольклористичних практик стаціонарного типу, які студенти проходили індивідуально за місцем проживання. В окремому особовому фонді – ОЕК – розміщено архівні документи, сформо­вані з фольклорно-етнографічних матеріалів фольклористичних польових дослід­жень співробітників Кафедри української фольклористики; тут наявні й матеріали, які надали на зберігання або подарували архіву колеги-дослідники з інших народознавчих інституцій.

 

Статистика поповнення Фольклорного архіву КУФ (електронні документи)
у 2016 році (за основними архівними фондами)

станом
на лютий
2015 року
надходження у 2015 році станом
на квітень
2016 року
надходження у 2016 році станом
на лю­тий
2017 року
Фонд ЕК
аудіофіксації 2360 файлів
1580 годин
324 файли
263 години
2684 файли
1843 години
281 файл
253 години
2965 файлів
2096 годин
відеофіксації* 210 файлів 327 файлів 537 файлів 58 файлів 595 файлів
фотофіксації 9606 файлів 3391 файл 12997 файлів 2003 файли 15000 файлів
текстові фіксації
(транскрипції)**
1561 файл 213 файли 1774 файли 156 файлів 1930 файлів
Фонд ІЕК
аудіофіксації 2510 файлів
550 годин
1041 файл
142 години
3551 файл
692 години
485 файлів
199 годин
4036 файлів
891 година
відеофіксації* 569 файлів 308 файлів 877 файлів 222 файли 1099 файлів
фотофіксації 2379 файлів 789 файлів 3168 файлів 960 файлів 4128 файлів
текстові фіксації
(транскрипції)**
2268 файлів 661 файл 2929 файлів 372 файли 3301 файл
Фонд ОЕК
аудіофіксації 470 файлів
230 годин
4 файли
7 годин
474 файли
237 годин
3 файли
4 години
477 файлів
241 година
відеофіксації* 369 файлів 15 файлів
7 годин
384 файли 20 файлів
4 години
404 файли
фотофіксації 6045 файлів 190 файлів 6235 файлів 136 файлів 6371 файл
текстові фіксації
(транскрипції)**
207 файлів 4 файли 211 файлів 3 файли 214 файлів

 

Загальна статистика поповнення Фольклорного архіву КУФ (електронні документи)
у 2016 році

Фольклорний архів КУФ (станом на лютий 2017 року)
аудіофіксації 7478 файлів
3228 годин
відеофіксації* 2098 файлів
фотофіксації 25499 файлів
текстові фіксації (транскрипції)** 5445 файлів

* На сьогодні Архів не має можливості технічно підраховувати тривалість задепонованих  відеофіксацій. Загалом же їхня частка у фондах Архіву поки що незначна, однак в останні роки спостерігаємо стійку тенденцію до збільшення кількості студентських фольклористичних відеозаписів.
** Кількість файлів “текстових фіксацій (транскрипцій)” фактично вказує на кількість збирацьких сеансів, задепонованих в Архіві.

 

Звуковими фіксаціями Фольклорного архіву КУФ охоплено найрізноманітні­ші явища українського фольклору (здебільшого з середовища селянського), які побутують як в активній формі (у щоденному житті, обрядовості), так і пасивно (зберігаючись у пам’яті людей старшого покоління). Кількісно переважають тво­ри пісенні, з-поміж них пісні календарно-обрядові (колядки, коляди, веснянки і гаївки) та родинно-обрядові (весільні ладканки, пісні і приспівки), пісні з осо­бис­того й родинного життя (любовні та родинно-побутові пісні і балади, колискові пісні), пісні історичні (козацькі, стрілецькі, повстанські). Прозовий фольклор репрезентований записами демонологічних оповідань, історичних переказів та оповідань (про повстанську боротьбу, переслідування і виселення українців у Си­бір, депортації).

Об’єктами відеофіксації є фольклорні твори, народні звичаї та обряди у “жи­вому” побутуванні серед народу (у “натуральному” контексті запису). Серед таких фіксацій – обрядовість західнобойківської “собані” (Турківський район Львівської області, 2008–2010 роки), обрядовість і фольклор новорічних обходів на Стрийщині (Львівська область, 2009 рік), обрядовість і фольклор “Трійці” на Західному Поліссі (обряд “водити Куста”, поминальне голосіння на могилах; село Сварицевичі Рівненської області, 2010 рік), традиційний ляльковий вертеп “бет­лейка” (Старосамбірщина Львівської області, 2011–2012 роки), гуцульське інст­рументальне музикування (Путильський район Чернівецької області, 2015 рік) та ін.

Серед депонованих в архіві фотофіксацій переважають фото респондентів; обрядових речей, атрибутів і моментів; побутових реалій; історико-культурних та етнографічних об’єктів (зокрема сакральна і житлово-господарська народна архі­тектура); фотокопії старих фотографій з колекцій респондентів.

Основну частину текстових документів Архіву становить текстова документація збирацьких сеансів, яка містить паспорт­ну й супровідну інформацію про сеанс, словесну транскрипцію записаних під час се­ансу фольклорно-етнографічних матеріалів.

Усіх, хто зацікавився матеріалами Фольклорного архіву КУФ, просимо зголошуватися у Лабораторію фольклористичних досліджень (e-mail: folklorelaboratory@gmail.com – доц. Андрій Вовчак, магістр Марія Папіш). Оскільки Фольклорний архів КУФ не має власного архівного і робочого приміщення, потрібно заздалегідь узгоджувати умови користування архівними документами.

Андрій Вовчак